Daily Archives: 11.3.2014

Krystalová voda část 1. – co je to informace?

Velmi  mě zaujal citát slavného německého fyzika Maxe Plancka, který objevil základní fyzikální konstantu, dodnes nazývanou Planckova konstanta.  Citát zní: „Jakožto fyzik, tedy člověk, který zasvětil svůj život střízlivé vědě o zkoumání hmoty, jsem zcela jistě mimo podezření, že bych byl snílkem. A přesto na základě vlastních výzkumů atomu prohlašuji: Nic jako hmota sama o sobě neexistuje! Veškerá hmota vzniká a […]