Daily Archives: 14.3.2014

Krystalová voda část 2. – voda přijímá informace

O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Má zvláštní schopnosti přijímat a dočasně uchovávat informace všeho druhu. To proto, že je sama neutrální. Z uvedených důvodů je voda univerzální komunikační prostředek jak ve velkém koloběhu přírody, tak v horninách a v organismech rostlin, zvířat a lidí. Významný japonský badatel Dr.Masaru Emoto provedl  dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. […]