Afirmace pro 3. čakru solárního plexu

čakryAfirmace

– Akceptuji to, kým jsem a cením si své osobnosti.

– Vím, že se stávám tím nejlepším člověkem, jakým mohu být.

– Jsem odhodlán chovat se k sobě s úctou a respektem.

– Má osobní moc každý den sílí.

– Jsem samostatný člověk. Sám se rozhoduji, co si myslet a jak jednat.

– Zasluhuji si veškerou lásku, úctu, radost a štěstí, jichž se mi dostává. S otevřeností přijímám vše dobré, co život dává.

 

Každodenní otázky? Zkuste si zodpovědět…

– Jaká rizika můžete přijmout, abyste posílili základ své osobní moci? Zvažte, zda byste se mohli vyrovnat se svými obavami z určitého člověka. Jak byste mohli dosáhnout toho, abyste se k němu chovali jako k sobě rovnému?

– Jednali jste v poslední době úslužně? Získali jste tím něco? Jak můžete zabránit tomu, aby se to stalo znovu? Představte si výsledek, který vás více posílí.

– Obdivujete ty, kdo “nad sebou mají moc”? Jak předvádějí svou osobní moc? Jak je můžete napodobit? Pokud obdivujete nějakou známou osobnost, zjistěte si o ní více. Pokud jste postaveni před náročné rozhodnutí, zkuste si představit, co by udělala na vaše místě.

– Jak užíváte svého hněvu? Ovládaný hněv je zdravým vyjádřením osobní moci. Bouchněte do polštáře a naučte se tak ventilovat svůj hněv.

Zdroj: Kniha čakrové léčky, Liz Simpson