Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.3. 2014

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.března. Jsme nyní v parku Golden Gate v San Franciscu a máme tady právě den jarní rovnodennosti – na jižní polokouli je to podzimní rovnodennost. Přeji vám tedy nádherný den změny ročních období! Tento čas je velice vhodný pro důležitá životní rozhodnutí a změny ve vašem životě, neboť změny ročních období tyto věci rovněž podporují.

Protože jsme stále na cestách, budeme dnes opět pracovat s naší cestovní sadou karet – Andělskými tarotovými kartami. Jsou tak přesné! Myslím, že výklad pro minulý týden ohledně nádherných životních změn uhodil hřebík na hlavičku a doufám, že jste si taktéž uvědomili, že všechny ty změny, které upoutaly vaši pozornost, vám přinášejí požehnání. Tak jako každý týden nejprve karty zamíchám. Vždy se mezitím ptám na poselství pro následující týden, ptám se, k čemu dojde, na čem můžeme zapracovat, a žádám o vedení a požehnání pro nás všechny.

 

Pro pondělí a úterý máme Šestku Ohně. Tuto kartu jsme tu měli již minule. Vypovídá o vítězství, o dobrých zprávách, také o veřejném vystoupení, ale také to může ještě souviset s minulým týdnem, neboť v této době dochází k velkým změnám v kariéře. Je to pro vás výborný čas a příležitost k tomu, abyste podnikli velký skok víry. Nechte všechno to staré a nefungující jít! Andělé mi řekli, a napsala jsem o tom také ve svém deníčku, že když lpíme na něčem, co je pro nás škodlivé, je to kvůli tomu, že jsme závislí na energii stresu této negativní situace. Energie měnícího se ročního období je proto skvělá k tomu, abychom nechali to staré odejít a měli víru v to, že to, o čem sníme, je skutečně to, co máme vykonávat. Je důležité naslouchat svému Vyššímu Já místo ega. Ego se nám vždy snaží namluvit, že když necháme něco jít, stane se něco hrozného a naše budoucnost nebude bezpečná. Ale ego vždycky lže. Strach vždycky lže. Potřebujeme naslouchat lásce, nikoli strachu. Pokud jste žádali o změnu v kariéře, je toto pro vás další znamení. Vítězství.

 

Pro středu a čtvrtek tady máme Krále Vzduchu. Král Vzduchu znamená, že můžete mluvit se sebejistotou. Stejně tak může znamenat osobu, která vám přijde pomoci, je to nějaký mentor, rádce. Také je to známka velice rychlé změny. Říká, že změny se uskuteční lusknutím prstu. Takže hned, jak se odvážíte učinit jasné rozhodnutí, Vesmír vám přiběhne na pomoc. Jakmile se to stane, ustupte mu z cesty a nechte si pomoci. Dovolte Vesmíru, aby vám odpověděl na vaše modlitby.

 

A když se dostáváme k víkendu, máme tady Královnu Země. Ta může znamenat další nápomocnou osobu. Je to někdo duchaplný, starostlivý, někdo, kdo stojí pevně nohama na zemi, ale stejně tak to znamená, že si máte udělat čas na lidi, kteří jsou pro vás v životě důležití. Může to poukazovat na nerovnováhu ve vašem životě. Možná jste uvízli ve špatném zaměstnání, které přebírá vládu nad celým vaším životem a vy pak třeba sklouznete k závislostem, abyste se s tímto pocitem nějak vypořádali. Jako dodatečné poselství ohledně vaší kariéry to znamená, že i vztahy ve vašem životě jsou pro vás důležité a že si na ně máte udělat čas. Obzvláště to platí o vztahu, který máte sami se sebou, s Bohem a také s Božskou láskou.

 

Vypadá to na další silný týden. Vím, že všechno zvládnete, protože je tady pro vás obrovská podpora. Nezapomínejte se modlit a žádat o pomoc. Kdykoli se přistihnete, že si děláte starosti, řekněte: “Prosím, pomozte mi s tím.” Vaše starosti se promění ve vyslyšenou modlitbu. Zasloužíte si úspěch! Zasloužíte si štěstí, zasloužíte si v životě to nejlepší stejně jako všichni ostatní. Proto si prosím dovolte přijímat.

 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a – prosím, řekněte to se mnou – Aloooooha!

zdroj: httpss://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/karetn%C3%AD-v%C3%BDklad-doreen-virtue-pro-t%C3%BDden-od-24-do-303-2014/601125103308399