Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Všímáte si tématu Božského vedení, kterého se vám v poslední době dostává? Tato karta je podstatou toho, co vám andělé sdělují. Naléhají na vás, abyste zahodili všechna svá přesvědčení o vaší “malosti” a vzali si zpět svou sílu, jež vám byla dána Bohem. Nemáte se čeho bát, mí drazí.
Možná jste tuto kartu dnes dostali proto, že jste se své síly vzdávali ve prospěch lidí, které jste si mysleli, že potřebujete, abyste byli šťastní. Možná jste se báli být sami sebou před svým šéfem, partnerem nebo někým z rodiny.
No, s tím je konec. Od tohoto okamžiku již budete vyzařovat své skutečné jasné světlo. Věřte, že Bůh vás stvořil přesně takové, jací máte být.
Mám pro vás vizi – stejně jako pro vaše bratry a sestry na stejné vlně – jak jako mocní a míruplní strážci a vůdci ve spolupráci s Bohem, Ježíšem a archandělem Michaelem všichni napomáháte se svými světelnými meči ke znovuvytvoření ráje na Zemi.
Vidím vás jako nebojácné a soustředěné, jak následujete Boží jasné vedení ke svému poslání.
Vidím, jak se vzdáváte všeho škodlivého nebo všeho, co vás dosud odrazovalo od vaší mise. Všechny vaše vztahy jsou založeny na otevřených srdcích a tvoří je starostliví společníci. Všichni kolem vás jsou čestní a milující. Už se nebojíte být svým skutečným já. Už si neděláte žádné starosti s tím, že vás lidé budou soudit nebo že vás opustí, když budete autentičtí. Už nemáte potřebu žádat svolení od jiných, abyste mohli dělat to, k čemu se cítíte vedeni.
Berete si zpět svou sílu, a to míruplným a laskavým způsobem. I když se to může zdát být vzájemně odporující – být jak něžní, tak i mocní – pomyslete na nádhernou lásku Boha a andělů. Pomyslete na Matku Marii. Všichni jsou silní a přitom milující. A stejně tak i vy.
Moc se mi líbí tato vize pro vás a nyní afirmuji, že máte veškerou odvahu, sílu, podporu a jasnost ve svém poslání v průběhu všeho a čehokoli… a to s láskou a radostí ve vašem srdci.

– Doreen Virtue

* * *

(z karetní sady Poselství archandělů)

Děkujeme

svět zázraků