Karetní výklad pro dnešní den

Všimli jste si někdy, jak mizerně se cítíte poté, co jste někoho pomlouvali? Máte stažený žaludek a pocity viny, že se tyto pomluvy mohou dostat k osobě, které se týkají. Doufejme, že jsou pro vás tyto pocity dostatečným dokladem toho, jak nízkou energii tyto pomluvy mají.

Podobně je to s vašimi pocity odporu k někomu, kdo vám ublížil. Ty škodí především vám, ne osobě, která vám ublížila. Jednou z nejhorších věcí, kterou můžeme dělat je, kdy v sobě ponecháváme pocity hněvu. Ostatní jsou naší negativní energií odpuzováni. A to se rovněž promítá do našich soukromých i pracovních vztahů.

Přesto, jak můžeme odpustit někomu, kdo s námi krutě zacházel? Asi víte, že odpuštění není totéž, co omlouvání tohoto konání. Uvědomte si, jak velkou cenu platíte za to, že neodpouštíte. Možná jste měli problém někomu odpustit, a pak se k vám vaše zloba vrátila nazpět jako bumerang.

Když se ptali Ježíše, kolikrát musíme někomu odpustit, odpověděl 70x 7,  což je tedy dohromady 490x.

A nejlepší zprávou je, že na odpuštění nemusíte být sami! Můžete mít pocit, že nejste schopni odpustit, ale Ježíš vám s těmito pocity může velmi pomoci. Večer před usínáním poproste Ježíše o pomoc s očištěním všech bloků bránících odpuštění. To je nejlepší způsob očištění.

Zde je modlitba, která vám může pomoci:

“Milovaný Bože, Ježíši prosím vás o pomoc. Prosím, dejte mi sílu, která mi pomůže odpustit těm, kteří mi ublížili. S upřímností toužím odpustit, ale nevím jak. Prosím, ukažte mi cestu. Jsem unaven z neustále se vracejících bolestivých vzpomínek a nahromaděného hněvu. Bože a Ježíši, prosím pomozte mi být svobodným. Prosím, pomozte mi jít dál a odpustit.”

A zde je důležitý citát z Bible.

„Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ Lukáš 6:37.

– Doreen Virtue

Z karetní sady Léčivé karty archanděla Rafaela

zdroj: www.facebook.com/DoreenVirtue444

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: