Karetní výklad strážných andělů pro červenec 2017

Milí přátelé,

měsíc červenec nám letos bude poskytovat mnoho příležitostí k poznávání sebe samých. Přestože máme mnoho cílů, kterých si přejeme dosáhnout a jsme tedy primárně zaměření na záležitosti ve svém vnějším světě, mnohé z těchto záležitostí jsou přímo ovlivňovány naším vnitřním světem a tím, co se v něm odehrává. Vnější svět tvoří naše vztahy s druhými lidmi, naše kariéra, finance, domov či obecně životní prostředí a mnohé další věci nacházející se mimo naše nitro. Mnohé z těchto oblastí nám však zpětně zrcadlí, co se děje v našem nitru. Máme-li ve svých vztazích či práci problém s tím, že si nás lidé neváží, může to být pro nás zpráva, že si sebe nevážíme my sami. Pokud nám někdo projevuje neúctu, je možné, že si někde v nitru projevujeme neúctu my sami. (Samozřejmě to neznamená, že “si za to, co se nám děje, můžeme sami”, ale že nám to naše moudrá duše “přivedla pod nos”, abychom si uvědomili, jak zacházíme sami se sebou.) Čím větší pořádek a mír budeme mít sami v sobě, tím více se tento pořádek a mír bude odrážet i v našem vnějším životě.

Většina z nás se bude věnovat především svému osobnímu životu, spíše než globálním záležitostem. To však neznamená, že je to méně důležité. Jak dobře víme, mír ve světě je tvořen mírem každého jednotlivce. Pokud tedy bude náš život plný lásky a míru, pak naše část, náš podíl, který ve světě tvoříme, bude přispívat k lásce a míru.

Pokud si přejeme projevit ve svém životě (a tím i ve společnosti a ve světě) svůj nejvyšší potenciál, je třeba odstranit z cesty překážky, které nám v tom brání – nedostatečná sebedůvěra, podceňování se, pochybnosti, strach a další. Přitom všechny tyto překážky nemusejí být samy o sobě problémem – mohou být pouze následkem problému. Naše nedostatečná sebedůvěra může pocházet z nějakého dávného traumatu, kdy jsme něco pokazili nebo nám někdo řekl něco nelichotivého, a my si od té doby neseme pocit, že je s námi něco špatně – a nevěříme si. Obdobně i všechny ostatní blokády, které v sobě máme, nemusejí být prvotní příčinou, ale jen důsledkem jiné příčiny.
Jsme tedy nabádáni k tomu, abychom se prioritně věnovali zkoumání a léčení sebe samých, protože pokud se v našem vnějším světě pouze zrcadlí náš vnitřní chaos, pak nám nepomůže, když vyřešíme vnější chaos, protože ten bude vznikat znovu a znovu jako odraz našeho nevyléčeného nitra. Pokud nějaký náš vnitřní blok způsobuje problémy v našem vztahu, nepomůže nám, když budeme řešit vztah, protože problémy v něm jsou pouze důsledkem/odrazem problému, který nosíme ve svém nitru. Naopak, vyléčíme-li své nitro, mnohé problémy v našem vnějším světě se uzdraví jako by zázračně samy od sebe, popř. s menší pomocí – a to trvale, pokud byly opravdu pouhým odrazem.
Čas na kontemplaci, meditace a rozvíjení vnitřního míru budou v tomto čase pro nás i náš život velkou a dlouhodobou investicí, která se nám v případě, že se jí budeme opravdu věnovat, bohatě vyplatí – a nadále bude vyplácet i v budoucnu.

– Magda

* *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu měsíce

je tady karta Léčitel Činu, která představuje buď osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo temperamentní, vášnivý, tvořivý, laskavý, inteligentní a zábavný, kdo dokáže s lehkostí řešit problémy. Může to být osoba, která nám bude v tomto nápomocná, a nebo my sami můžeme být vyzváni k tomu, abychom ztělesnili a využili tyto vlastnosti ve svém životě.

Pokud jde o situaci, karta hovoří o naší akci, jednání a to sebevědomém, které k nám přitahuje další lidi, kteří se námi nechávají inspirovat nebo se k nám chtějí připojit a podpořit nás. Je to známka toho, že cílů, které jsme si vytyčili, můžeme dosáhnout, a že i když toho potřebujeme hodně udělat, bude nás to bavit, protože ve svém konání budeme vidět smysl. Pustíme-li se do práce (ať už na sobě nebo na nějakém projektu), bude se nám dařit.

Pro druhou čtvrtinu měsíce

nám vychází Pětka Myšlenek. Ta nám říká, že pokud se nám v minulosti něco nevyvedlo, něco skončilo, nebo nám do cesty padla překážka, která se nedala překonat, bylo to všechno jen proto, abychom se vyhnuli cestě, která pro nás nebyla dobrá. Tyto překážky nám přišly na pomoc, abychom se vyhnuli zranění, které by nás čekalo, kdybychom v určitém směru (ve vztahu, v zaměstnání, ve svém způsobu chování či myšlení atd.) pokračovali dál. Je to pro nás znamení “Zastav se, rozmysli se a jdi raději jinudy”, které však v záchvatu ukřivděnosti ega můžeme vnímat jako naschvál nebo že nám Vesmír nepřeje. Ve skutečnosti je to pro nás včasná záchrana a je pravděpodobné, že to dříve či později sami zjistíme.
Tato karta se také týká zrad, podvodů a bezohledných či negativních osob, s nimiž jsme se mohli setkat – a našich nedoléčených ran s nimi spojených. Chceme-li ovšem uzdravit své nitro, nesmíme rozpitvávat, zda se zrada opravdu stala nebo nestala, zda máme vztek oprávněný či neoprávněný, zda daný člověk danou věc opravdu myslel tak, jak nám ji podal, nebo ne – protože pokud něco cítíme jako zradu, JE to pro nás zrada, i kdyby to ve skutečnosti zrada nebyla. Každý z nás jistě zažil, že se ho dotklo něco, co druhý člověk vůbec nemyslel špatně. Pokud se nás však něco dotklo, musíme to léčit tak, jako by se to tak opravdu stalo. Pokud jsme pocítili zranění, je jedno, co jak bylo nebo nebylo, protože citová rána, kterou jsme utrpěli, je skutečná – bez ohledu na skutečnost. Vyhněme se tedy racionální analýze, protože ta do tohoto emočního léčení nepatří. Racionální analyzování je dobré, chceme-li něco pochopit, uspořádat si něco v hlavě a uvidět souvislosti. Samotným citům ale nepomůže to, že je budeme pitvat. Je třeba je procítit a nechat odplynout. Tvořivě je vyjádřit a nedusit je v sobě. Dát jim prostor a milovat je.
Andělé také poukazují na ty emoce, které jsme v sobě potlačili, ale které si z nejrůznějších důvodů NEDOVOLUJEME CÍTIT – například hněv na milovaného člověka, abychom mu neublížili nebo ho neztratili, nebo strach, který jsme získali ze situace, jež se nakonec ukázala být zcela bezproblémová – ale tento strach v nás zůstal nedořešený. Racionální analyzování nám často brání propouštět emoce, a ty se v nás hromadí. Chce se nám možná stále ještě plakat kvůli situaci, ve které jsme se báli, ale která nakonec dopadla dobře, ale náš rozum řekne: “Ale vždyť se přece nakonec nic nestalo! Nemáš PROČ brečet!” a v nás tyto pocity zůstanou, protože jsou přece neopodstatněné! Náš rozum nám diktuje, co máme důvod cítit a co nemáme důvod cítit. Plete logiku tam, kam nepatří. Naše pocity nejsou řízeny logikou (byť v nich určité logické souvislosti existují) – jednoduše je cítíme a potřebujeme je cítit. Od toho jsou to CITY. Pokud se snažíme svým rozumem ovládat věci, které nespadají do jeho oblasti, ubližujeme si. Naši andělé nás tedy vyzývají k tomu, abychom si přestali bránit cítit pocity a nesnažili se je ovládat hlavou. Je jedno, zda MÁME DŮVOD daný pocit cítit – pokud přišel, tak existuje, a je zcela jedno PROČ. Když se vzdáme potřeby všechno si opodstatňovat rozumem, budeme si moci volně vydechnout – a spolu s výdechem se z nás vylije mnoho bolesti, která konečně dostane volnou cestu ven, aniž bychom ji pitvali, kde a jak a proč se vzala.
V neposlední řadě nás tato karta vede k omezení či ukončení kontaktu s lidmi, kteří do našeho života vnášejí dramata – a abychom si sami přestali dramata v životě vytvářet svým myšlením.

Karta pro třetí čtvrtinu

července navazuje na téma citů a emocí – Intuice a vhledy. Je o tom, že nemáme řešit, co a jak má nebo nemá být, co je jak správně nebo není – a máme se uvolnit. Tato karta znamená, že jsme poměrně křečovití a snažíme se mít hodně věcí pod svou kontrolou, abychom mohli sami přímo dohlížet na výsledek a mohli ho ovlivňovat. Vedle nedůvěry v život nebo Boha je to opět záležitost přemíry racionality. Přestože má rozum a racionálno důležité místo v našem životě, není dobré, začne-li převládat na úkor stránky citové. Začneme-li svůj rozum “montovat” i do věcí, které do jeho teritoria nespadají, a dáváme-li mu větší prostor než své citové stránce, brzy pocítíme následky této nerovnováhy. Obecně se má za to, že rozumové záležitosti, řešení problémů, analyzování a aktivní jednání spadají do mužské energie, zatímco vnímavost, city, intuice a schopnost přijetí spadají do ženské energie. Muži i ženy mají oba dva druhy energií a oba jsou pro ně důležité. Individuálně může některým z nás vyhovovat být více aktivní, jiným zase méně, podstatné je však to, aby byly tyto dva druhy energie v rovnováze, která nám osobně vyhovuje a která nám umožňuje zdravě žít. Pokud se někdo cítí dobře ve světě emocí, je to v pořádku, stejně jako když se někdo jiný cítí více “doma” ve světě racionálním. Nesmíme ale sklouznout k extrémům. V dnešním světě a naší společnosti je výrazně upřednostňovaná a prosazovaná racionální stránka věcí a mužská energie, zatímco city a záležitosti týkající se citů jsou podceňovány a odsouvány na vedlejší kolej. (“Nemám čas brečet, úkoly nepočkají!”) Pokud si nechceme zadělat na vážné zdravotní a jiné problémy, pomůže nám, když se co nejdříve postaráme o znovunastolení rovnováhy obou energií ve svém životě. Ať už jsme se ocitli v přemíře kteréhokoli z nich, je třeba dát nyní větší prostor té druhé. Pokud nám to nejde, požádejme své anděly a archanděla Haniela o pomoc. Kdo není v kontaktu se svými city, a nebo si v nich brání (viz. předchozí karta), může mít problém s vnímáním svého vnitřního vedení a intuice, které jsou s naším cítěním přímo spojeny.

Ochota dovolit si cítit je pro nás tedy (nejen) v tomto měsíci velkým – a velmi důležitým – tématem.

Karta pro poslední čtvrtinu července

je Pětka Hojnosti, která vypovídá o našich pocitech strádání a nedostatku. Často máme přitom v životě přítomnu velkou hojnost, kterou ale nevnímáme kvůli nějakému akutnímu problému. Pokud prožíváme nějaký nedostatek, připomínají nám tímto andělé, že se jedná pouze o dočasný stav a že nemáme věšet hlavu. Rovněž nám připomínají, že nejsme na nic sami a že se nemáme bát přijmout pomoc, když ji potřebujeme. Neznamená to, že jsme neschopní (jak na nás často útočí naše ego). Každý člověk občas potřebuje pomoc druhých a ani my nejsme žádnou výjimkou, přestože se právě my většinou ocitáme v pozici pomáhajících a “silných”.
Hlavní význam této karty však spočívá v něčem jiném. Andělé říkají, že v kontextu tohoto výkladu tato karta poukazuje na skutečnost, že si konečně dovolíme nebýt dokonalí a neporazitelní. Že si dovolíme projevit svou “slabost” a svou potřebu podpory ze strany druhých lidí nebo jiných zdrojů. Poukazují na to, že se nám otevře srdce, které bylo tvrdé a obrněné vůči citům ze strachu, že bychom byli “slabí”, kdybychom city ukázali nebo je jen nechali vyjít na povrch. Přestože se tato karta týká především materiální roviny, úzce souvisí také s našimi emocemi a životem jako takovým.

Pokud strádáme v materiální oblasti, je velmi pravděpodobně tato karta znamením, že se nám v materiálních záležitostech pouze promítá naše strádání vnitřní – a že pokud si dáme, co potřebujeme, v rovině duševní, materiální stránka věcí se začne uzdravovat také.

SHRNUTÍ
Měsíc červenec pro nás bude zejména v duševní rovině velmi očistný a léčivý. Záleží však na tom, zda toto očištění a léčení dovolíme. Nikdo, ani Bůh, nám nemůže vnutit něco, co nechceme. Pokud se někdo chce trápit nebo se jednoduše odmítá zabývat sám sebou, nikdo mu nebude nutit něco jiného. Každý člověk má vlastní svobodnou vůli a pokud si tedy přejeme nabízenou očistu a léčení podstoupit, vyslovme to svobodně, upřímně, sami za sebe.

“Jsem ochotný/á připustit očištění a léčení, které tolik potřebuji. Prosím o ochranu ve všech směrech a děkuji za to, že mám na svou vnitřní práci dostatek času, energie i vhodné podmínky. Děkuji.”

(Modlitbu či prohlášení si můžete samozřejmě upravit nebo vytvořit sami – důležité je, aby odpovídala tomu, co opravdu cítíte.)

Velkou překážkou v tomto léčení a očištění může hrát naše hrdost – naše ego, které věří, že musíme být za každých okolností silní, dokonalí a neporazitelní. Ochota přiznat si, že to tak není, může být pro některé z nás problém. Zejména pro ty, kdo nejsou zvyklí být v kontaktu se svými emocemi a kteří si nedovolují projevovat smutek či bolest v domnění, že se jedná o slabost, nebo ze strachu, že by je hned někdo přiběhl zranit, jakmile by se trochu otevřeli. Požádejme tedy o nebeskou ochranu ve všech směrech, zařiďme si prostředí, ve kterém se budeme moci v soukromí uvolnit a otevřít, a dovolme léčivé nebeské lásce, aby z nás vytáhla všechno, co do nás nepatří a co není láska. Uvolnění a propuštění emocí ze svého nitra může být pro některé z nás klíčem k uzdravení těla, neboť mnohé zdravotní problémy pocházejí z potlačených emocí, jež ucpaly a zhehybnili energii, která jinak tělem zdravě proudí. Rovněž se díky tomu mohou uzdravit naše vztahy a další pro nás důležité oblasti v životě. Při léčení citů dejme stranou rozum – nic strašného se nestane, když chvilku nebude všechno řídit a na všechno dohlížet. Požádejme rovnou i o uzdravení této chronické potřeby kontroly nad vším a nad všemi a o uzdravení příčin této potřeby. Pak buďme otevření všemu, co k nám přijde, aby nám pomohlo vynést naše pocity na povrch (mohou to být lidé, věci, slova, prožitky, vize, myšlenky, události…) a využijme to k účelu sebeuzdravení, namísto abychom s tím začali bojovat.
Tento měsíc je pro nás příležitostí k velké proměně nás samých i celého našeho života

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *
Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) Magda Techetová

 

zdroj: https://andelskydenik.blogspot.cz

 

Děkujeme

svět zázraků

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, NAHLÉDNĚTE DO OBCHŮDKU :-) 

Magnetický náramek

Om Namah Shivaya

KOUPIT

Přívěsek Srdce

s Květem života

KOUPIT

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: