Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.6. 2015

výklad karet
Milí přátelé,
první červnový týden nám začíná možností volby. Andělé říkají, že podle toho, zda se nyní rozhodneme převzít zodpovědnost za sebe, své vnitřní prožívání a utváření svého vnějšího života, nebo naopak nepřevzít, na nás bude působit dění tohoto období. Ti, kdo tuto zodpovědnost převezmou, budou vidět současné okolnosti jako příležitosti k růstu a důležitým poznáním. Ti, kdo zodpovědnost nepřijmou, budou vidět okolnosti jako ohrožení a sebe samé jako oběti těchto okolností. Přitom však v obou případech budou tyto okolnosti naprosto totožné, jen my sami je uvidíme odlišně v závislosti na tom, jak se rozhodneme na ně pohlížet a co uděláme sami se sebou a svými postoji. Co a jak budeme prožívat, tedy závisí pouze na nás a na tom, jak se rozhodneme se k věcem stavět.
Ti z nás, kteří již pochopili, v čem spočívají jejich lekce a jaké změny potřebují udělat, a jednají už podle tohoto vedení, budou mít toto období mnohem jednodušší. A i ti, kteří zatím odpovědi hledají, budou mít k těmto odpovědím snazší přístup, jestliže si dovolí zklidnit svou mysl a nenechají se strhávat víry emocí. K porozumění svým lekcím přitom není třeba vyvíjet žádné úsilí, stačí jen ochota se uvolnit a otevřít svou mysl novým náhledům na věci. Andělé v souvislosti s emocemi poukazují na rozdíl mezi zdravým projevováním a uvolňováním svých emocí a jejich zbytečně dramatickým prožíváním. Někdy to ani neděláme vědomě, zkrátka se do svých emocí ponoříme natolik, že jsme jimi ovládáni a vytváříme si v životě jen další zbytečné problémy, nebo začneme vidět problémy ve věcech, které problematické nejsou. S emocemi také úzce souvisejí naše myšlenky, neboť čím více myslíme na možné konflikty, překážky, zklamání nebo další nepříznivé okolnosti, tím intenzivněji se naše energetické pole ladí právě na tyto energie, a v konečném důsledku, když přijdeme předem nahněvaní nebo plni smutku i do zcela míruplné situace, sami v ní problémy vytvoříme. Jsme tedy vedeni k utišování vlastní mysli a zdravému způsobu vyjadřování a léčení našich emocí. Obojí spolu souvisí a obojí má vliv na všechno v našem životě. Jsme to my, kdo má naše myšlenky a emoce usměrňovat, a tak se této zodpovědnosti chopme a využívejme svou moc, kterou máme nad sebou samými. Můžeme se rozhodnout, že jednoduše nebudeme prožívat zbytečná dramata, že se nebudeme účastnit hádek nebo výměn názorů, které za prvé nikam nevedou a za druhé nás okrádají o energii, nebo že se spřátelíme se svými zraněnými emocemi a dovolíme si odmítnout vše, co by mohlo narušit jejich léčení. Na toto všechno máme stejně přirozené právo jako na své dýchání. Máme přirozené právo propustit vše, co nám ubližuje, a přijímat to, co potřebujeme, tak jako máme právo vydechnout a zase se nadechnout. Jsme vedeni k vnitřnímu míru, k němuž však vede cesta i přes asertivní jednání a upřímné vyjadřování. Máme-li s vyjadřováním problém, mohou nám pomoci hudební nahrávky pro otevírání krční čakry, nošení světle modrého oblečení nebo šátků, přívěsky se světle modrými kamínky (např. chalcedon nebo tyrkys) a potom také samotné upřímné a čestné vyjadřování. Jakmile vyjádříme něco, co jsme se dosud vyjádřit zdráhali, naše hrdlo se uvolní, protože se mu uleví. Přestane být zablokované. A když se odblokuje jedna čakra, energie skrze ni může zdravě proudit, což pozitivně ovlivní také ostatní čakry a s nimi související oblasti v našem životě i v nás samých. Budeme se tedy věnovat také komunikaci, která, je-li čistá a založená na pravdě, rovněž napomáhá k našemu vnitřnímu míru, který tolik potřebujeme.
Dodatečně pak ještě andělé dodávají, že i přes toto složité období můžeme prožívat šťastné chvíle a dosahovat svých cílů. I v období, kdy se cítíme špatně a nedaří se nám, můžeme prožít úžasné okamžiky radosti a spokojenosti. A také se nemáme vzdávat svých přání, neboť ta se plní neustále – a i toto období a naše prožitky mohou být jejich důležitou součástí vedoucí nás k většímu uvědomění, vděčnosti a lásce 
 
– Magda
* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.
První karta pro tento týden přináší poselství Zvolte si svobodu. Je to karta, která poukazuje na naši neumírněnost, zejména co se týká negativismu. Říká, že cítíme-li se ve svém životě jako oběti, je to jen iluze, kterou jsme si vytvořili a které jsme uvěřili. Netýká se to přitom jen iluze omezení, které vnímáme sami na sobě, ale i našeho omezeného úhlu pohledu na druhé lidi a na vnější okolnosti. Přemýšlíme-li negativně, pak skrze tento filtr pohlížíme kromě sebe i na všechno ve svém okolí a vidíme všechno mnohem horší, než jaké to ve skutečnosti je. Zamotáváme se do lepkavých pavučin našeho ega, které miluje konflikty, neštěstí a iluze utrpení, a sami pak vnášíme negativitu do míst, kde by přitom mohl vládnout klid a mír. 
Krásně to popisuje příběh od Bruna Ferrera s názvem Síla myšlenky:
Na úzké opuštěné silnici daleko mezi poli zastavilo jednoho pozdního večera auto s proraženou pneumatikou. Když řidič vystoupil, aby kolo vyměnil, ke svému zděšení zjistil, že nemá zvedák. Řidič již téměř propadal zoufalství, když náhle v dálce spatřil světélko pocházející z osamělého statku. Vydal se k němu, ale cestou se mu začala v hlavě honit myšlenka: “Co když mi nikdo nepřijde otevřít?” Za chvilku se přidaly další: “A co když nemají zvedák na auto? A co když mi sedlák nebude chtít zvedák půjčit, i když ho má?” S každou další myšlenkou narůstaly jeho pochybnosti a nervozita. Když konečně dorazil ke statku a sedlák mu otevřel dveře, byl už tak rozčilený, že ho ani nepustil ke slovu a zakřičel na něj: “Tak si ten svůj pitomej zvedák nech!”
Tato karta v podstatě vystihuje úvodní poselství andělů o tom, jak důležité pro nás je starat se o klid své mysli i svých emocí. Každému z nás přitom může pomoci něco jiného, dejme tedy vždy na své vlastní vnitřní vedení. Skvělým způsobem pro neškodné vyjadřování pocitů a myšlenek je deník. Ať už si píšeme papírový nebo elektronický deník, vypsání všech emocí a myšlenek nám pomůže se jich zbavit a přitom to nikomu neublíží. Potřebujeme-li ze sebe emoce dostat fyzicky, můžeme k tomu využít např. trhání starých novin nebo sportování. Tato péče se nám mnohonásobně vyplatí, neboť si s nově nabytým mírem v mysli i srdci ušetříme spoustu problémů, které bychom jinak buď sami vytvořili a nebo je mnohem hůře prožívali. Zpomalme tedy a oprostěme se od zbytečné tíhy a iluzí omezení. Zvolme si svobodu.
Další kartou je Léčitel Činu, což může znamenat buď osobu – která je laskavá, inteligentní, vášnivá, zábavná a akční, a která vám v tomto období může být nápomocná – a nebo situaci. Co se týká situace, vypovídá o aktivitě, o tom, že můžeme dělat vše, z čeho je naše srdce nadšené, a že možná budeme dělat i více věcí najednou. Andělé říkají, že tato aktivita souvisí s tím, co uděláme sami se sebou. Jakákoli metoda nebo technika, kterou použijeme pro vlastní zklidnění mysli a emocí, léčení starých ran, vymezení zdravých hranic ve svých vztazích, jasná komunikace, skutečné řešení problémů namísto jejich nekonečného analyzování, to vše nám bude v tomto období velmi prospěšné. Chopme se tedy kormidla vlastní lodi a navzdory rozbouřenému moři se postarejme o to, abychom si udrželi kurz, který si přejeme – a to prostřednictvím klidné, jasné a soustředěné mysli.
Poslední kartou pro tento týden je Pětka Hojnosti, jež vypovídá o určité formě strádání, ať už v oblasti materiální, finanční, citové nebo jiné. Ať už nám chybí cokoli, jsme nyní vedeni k tomu, abychom se nebáli říci si o pomoc a tuto pomoc také vroucně přijali. Mimo to nás však také nabádá k tomu, abychom se příliš nesoustřeďovali na to, co nám chybí, ale spíše byli vděční za to, co máme, i kdyby toho nebylo právě mnoho. V tomto období se rozpadají staré základy a spolu s nimi v našem životě padá a bortí se vše, co na nich bylo postaveno. Může se nám zdát, jako bychom přicházeli téměř o všechno. Ale není to tak. Andělé chtějí, abychom věděli, že vše, co je pro nás důležité, nám vždy zůstane, a i kdyby z našeho života něco odešlo, pak zákonitě přijde nové a lepší. Energie tohoto období nás nutí přestat lpět na věcech, které nás omezovaly, ať to byla naše přesvědčení a návyky, nebo věci z vnějšího světa jako např. osoby, vztahy, systémy apod. Neslouží-li něco našemu nejvyššímu dobru – a tedy ani dobru druhých – přirozeně to z našeho života odchází. Dočasné období strádání je skutečně pouze dočasné, neboť vše, co potřebujeme, zase dostaneme. Když staré odchází, chystá se nové k příchodu. A než tedy ta šťastná chvíle nastane, má nám tento čas poskytnout cenné lekce a nová poznání, ke kterým bychom bez těchto okolností a situací v životě nedošli. Pokusme se tedy v tomto období najít ten dar, který nám přišlo dát.
SHRNUTÍ
Tento týden je silně zaměřen na sebereflexi a retrospektivu. Vede nás k tomu, abychom se podívali na sebe samé a uvědomili si, jakými návyky, myšlenkami, emocemi, postoji a činy si způsobujeme zbytečné problémy v životě nebo si ztěžujeme ty, které právě řešíme. Jsme vedeni k tomu, abychom se od těchto vzorců oprostili a věnovali se rozvíjení vnitřního míru. K tomu bude třeba zdravým způsobem propustit vše, co nám ho narušuje, zejména náš vlastní negativismus a negativní vnitřní prožívání. 
Bude třeba, abychom se zabývali hlavně tím, co (si) způsobujeme my sami, a na to se zaměřili. Vnější okolnosti totiž nemusejí být vždy samotným problémem, ale jen důsledkem problému, který máme my uvnitř. Například konflikty s druhými lidmi nemusejí vždy znamenat, že nefunguje náš vztah, ale že do něj možná vnášíme nějakou negativitu, na kterou druhý člověk pouze přirozeně reaguje, ať už vědomě či nevědomě. Místo řešení vztahu bychom tedy v tomto případě byli vedeni k řešení vlastních negativních postojů a způsobů jednání. Takto se můžeme podívat na jakýkoli problém, který právě řešíme. Přitom se však nesmíme za nic obviňovat ani se kritizovat, objevíme-li v dané záležitosti svůj vlastní podíl. Za každý takový objev bychom si měli pogratulovat, neboť je to první krok k pozitivním změnám spočívajícím v odstraňování starých nefunkčních základů. Objevíme-li v sobě negativní myšlenkové návyky nebo staré, zamrzlé emoce, je třeba je plně uznat a věnovat se jim. K tomu je třeba trávit čas sami se sebou, o samotě, v tichosti, bez rušivých prvků. Nebojme se odmítnout nároky druhých na náš čas a energii, budeme-li potřebovat chvíli pro sebe. Jsme to my, kdo rozhoduje o tom, kdy, jak a čím budeme trávit svůj čas, a tak využijme tohoto týdne k tomu, abychom se naučili vyjadřovat své potřeby a neustupovali ze svých hranic.
Andělé říkají, že tento důležitý krok sebereflexe nelze nijak obejít. Budeme-li před ním utíkat nebo ho přehlížet, jen ho oddálíme, nic víc. Neprojdeme-li tímto důležitým poznáním a uvědoměním, nebudeme moci pokračovat dál, protože je to něco, co potřebujeme mít s sebou na další cestě. Nenechme se tedy rozptylovat, nepodléhejme prokrastinaci, nikam neutíkejme ani nespěchejme, a dopřejme si veškerou péči a pozornost, kterou potřebujeme. Každý z nás bude jasně veden k tomu, co potřebuje udělat, ať už ve formě nápadů, božsky inspirovaných představ, pocitů, slov, snů nebo fyzických znamení. Budeme-li se tímto vedením řídit, snadno celým procesem projdeme a brzy pocítíme hřejivý dotek světla, které se v našem životě objeví, jakmile rozeženeme všechny mraky, které ho zastiňovaly. 

* * * zdroj:andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

Svět zázraků