aura-soma

Jedinečný název Aura-Soma, znamenající světlo-tělo, byl rozvinut jako systém barevného léčení a pracuje s viditelnými a zrakem nepostřehnutelnými energiemi barev jako odrazu světla od světelného těla člověka. Protože více a více lidí pracovalo s barevnými kombinacemi Equilibrií bylo zřejmé, že jsou těmito živými klenoty přitahováni a že jim přinášejí podporu vycházející z energie barev, které jsou jazykem univerzálního vědomí. Prozrazují jedinečné vlastnosti a osobnost každého člověka a ukazují cestu k většímu rozvinutní jeho jedinečných darů a schopností.

Barva je vyjádřením části vesmírného řádu a promlouvá k nám nejen prostřednictvím přirozeného světa, ale přes všechny úrovně bytí a přírodu. Je snadné brát barvy jako samozřejmost, pravděpodobně proto, že jsou tak jako život sám součástí všeho a ve všem. Navzdory jejich možnostem, vybíráme barvu dle svých osobních preferencí – a ta je pak například součástí našeho oblečení či ozdob. A tak jako podobné přitahuje podobné a stejně se podobným léčí, tak jsme instinktivně přitahováni k barvám, které odrážejí a vyjadřují kým jsme.  V rámci systému Aura-Soma to chápeme tak, že barvy, které si vybíráme, odrážejí potřeby naší bytosti. Podobně i barva rostliny či byliny tvoří součást jejího otisku, kterým vyjadřuje svou identitu a funkci. Naše vlastní barevné preference nám pomohou odhalit kým jsme, co je zde naším úkolem a co potřebujeme pro svůj pocit optimální pohody. Nyní můžete kliknout na odkaz níže, pro výběr barev, ale nejprve vám navrhujeme přečíst si více o tajemné síle barev, která je součástí našeho života.

                                                                                                                 pomandery

Jste barvy, které si vybíráte

Equilibrium, duálně barevně vyvážená balance je jádrem systému Aura-Soma, pomáhá nám harmonizovat celou naši bytost, skrze působení jemných energií v rámci elektromagnetického pole obklopujícího naše fyzické tělo. Jako sympatický vyrovnávací nástroj, funguje každá kombinace Equilibria způsobem, který jednoznačně rezonuje s našimi jednotlivými vlastnostmi. Při zkoumání spojitosti mezi naší vnitřní identitou a barvami si Wicky Wall, tvůrce Equilibrí, všimla (navzdory její klinické slepotě), že jsou lidé znovu a znovu přitahováni k barvám, ze který se skládá jejich aura. V každém okamžiku, když vyjádříme svou preferenci, vyjadřuje vlastně svou individualitu. Čtyři lahvičky, které představují náš osobní barevný výběr, jsou barevným vyjádřením našeho já jako osobnosti v čase a zároveň věčnosti naší duše. Při výběru barevné kombinace si nejvíce přitahujete výběr, který volíme nejen vědomě, ale spíše intuitivně a dokonce i z nevědomé úrovně bytí. V rámci jednotlivého výběru barevných preferencí je možnost vyčíst informace o naší jedinečné minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Naše potenciální možnosti, informace, kde se v rámci své cesty právě nacházíme a možné konkrétní problémy, dary, potenciály.

1

Dekódování osobního barevného výběru

Náš osobní barevný kód se skládá z výběru čtyř lahviček a v pořadí, ve kterém si je vybereme. Důležitá je také vlastnost a energie každé barvy, její umístění v horní či dolní části lahvičky a také vzájemné energetické vazby mezi barvami umístěnými v horní či dolní části lahvičky a neméně důležitou součást lahviček tvoří informace pocházející z rostlin a krystalů, jejichž energie je součástí lahviček. Každá barevná kombinace je energeticky vyvážena tak, aby přinášela co nejvyšší dobro svému uživateli. Zde vám můžeme v rámci konzultace pomoci dát do kontextu barevné aspekty barev a konkretizovat váš životní příběh.

Osobní barevná cesta

Naše barevné preference nás mohou provázet po celý život nebo se mohou čas od času změnit. Změna barvy, která se odrazí ve výběru lahviček, či změně našeho oblečení či doplňků, může znamenat naši vnitřní či vnější změnu, novou zprávu či impulz, čas potenciálního růstu či splnění části úkolu, který byl součástí naší cesty. Jakmile porozumíme jazyku barev, může se pro nás výběr barevné kombinace stát zdrojem sebepoznání a transformace, protože může urychlit proces přechodu od podmíněných vzorců chování karmy (to, co jsme zaseli, budeme sklízet) k životu v dharmě (věnujeme pozornost a péči tomu, co právě děláme). Práce s barevnými energiemi nám může pomoci osvobodit se od problémů minulosti. Pomůže nám vyjádřit se a zazářit ve svých opravdových barvách tady a teď. Díky tomu se můžeme stát nápomocnými i našim blízkým a přátelům, komunitě sousedů a kolegů v práci a v neposlední řadě naší planetě, která nás všechny nosí.B 00

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

B 16

B 17

B 18

B 19

B 20

B 21

B 22

B 23

B 24

B 25

B 26

B 27

B 28

B 29

B 30

B 31

B 32

B 33

B 34

B 35

B 36

B 37

B 38

B 39

B 40

B 41

B 42

B 43

B 44

B 45

B 46

B 47

B 48

B 49

B 50

B 51

B 52

B 53

B 55

B 55

B 56

B 57

B 58

B 59

B 60

B 61

B 62

B 63

B 64

B 65

B 66

B 67

B 68

B 69

B 70

B 71

B 72

B 73

B 74

B 75

B 76

B 77

B 78

B 79

B 80

B 81

B 82

B 83

B 84

B 85

B 86

B 87

B 88

B 89

B 90

B 91

B 92

B 93

B 94

B 95

B 96

B 97

B 98

B 99

B 100

B 101

B 102

B 103

B 104

B 105

B 106

B 107

B 108

B 109

B 110

B 111

B 112

B 113

B 114

B 115