Promluva Doreen Virtue na rádiu Hay House ze dne 22.1. 2014

meditace

Jak se vám daří? Máme tady 22.leden 2014. V andělských číslech znamená číslo 22: “Udržte si víru.” I když možná ještě nevidíte žádné známky toho, že se vaše přání plní, věřte, že se plní! I když máte pocit, že se brodíte na kole hlubokým bahnem a že jste vyzkoušeli snad všechny možné techniky zhmotňování na světě a zdá se, že nic z toho nefunguje a že běžíte hlavou proti zdi, je tu poselství o tom, že andělé pracují v pozadí za celou scénou a vy jen tuto jejich práci nevidíte. Cítíte se stresovaní a frustrovaní, protože nic nevidíte ani nevnímáte. Ale oni na tom pracují a posílají vám drobná znamení. Dívejte se po těchto znameních, která vám dávají vědět, že věci se opravdu dějí. A způsob, jakým si jich můžete nejlépe všímat, je zůstat naplněni optimismem a zaměřením se na to, co jde dobře. Vyhýbejte se tomu, abyste neustále popisovali svou situaci takovou, jaká je teď. Neříkejte pořád: “Tohle se mi zrovna děje.” a “Takováhle situace teď je.” Nebo “Proč se mi tohle děje?” a “Co mě to pořád blokuje?” a všechny tyto negativní popisy své situace. Neboť pak to bude přesně tohle, co budete nadále zažívat. Andělé mohou dělat to nejlepší, co umí, aby vás z této situace dostali, ale takto jim příliš nepomáháte. Co můžete udělat, je navzdory své situaci mluvit o sobě v pozitivnějších vyjádřeních, např. “Všechno probíhá v pořádku.”, “Jsem vítěz.”, “Věci ke mně přicházejí.”, “Jsem naplněn/a hojností a kouzelnou manifestací ve svém životě.” Protože právě toto opravdu zažíváte.

Někteří lidé však přesto milují dramata a problémy. Ego miluje sebelitování a hraní si na oběť. Je velice snadné do toho spadnout, obzvláště média to ráda vysílají prostřednictvím televizních pořadů nebo filmů. Nechápejte mě špatně. Vím, že problémy nám mohou pomoci k důležitým životním změnám, důležitým momentům pochopení, také nám mohou pomoci k velkému duchovnímu či osobnímu růstu… Ale není dobré se v problémech utápět a setrvávat v těch samých starých vzorcích, které vás uvádějí stále dokola do těch stejných situací týkajících se peněz, vztahů, zaměstnání, bydlení, dopravy nebo zdraví.
Který vzorec se vám stále vrací znovu a znovu, a plní vás pocity frustrace? Pořád se ptáte Proč? Proč? Proč? Proč? Proč?! Otázkou však je, zda nasloucháte odpovědím na tuto otázku Proč. Je to skvělá otázka, na kterou se Nebes můžete zeptat. Proč?
Někdy příčiny těchto otázek leží v raném dětství, které si ani pořádně nepamatujeme. Stejně tak mohou pocházet i z minulých životů. Je možné, že jste v minulém životě prožili nějakou dramatickou zkušenost, které si vůbec nejste vědomi. Jak bychom mohli takovou věc vyléčit? No, možná si nepamatujete samotný základ, ze kterého vzešly tyto vaše negativní frustrující vzory, ale andělé to vědí, stejně jako Božská nekonečná inteligence ví všechno. Na úrovni duše víte i vy sami o svých zážitcích, říká se tomu Kniha života nebo také Akášické záznamy. Na určité úrovni to ví i vaše DNA. A tak si společně uděláme meditaci pro vyčištění těchto negativních vzorů. Právě teď.

MEDITACE

Dopřejte si nyní chvíli v tichosti a vycentrujte se, protože vnímám, že jste nyní trochu rozrušení a vystresovaní. Je to pochopitelné, neboť ještě stále se vyrovnáváme se stresem z Vánoc. A také se ještě stále vyrovnáváme s energetickými posuny, které se dějí.

Pojďme se tedy nyní přesunout na místo, které nikdy není otřeseno změnami a které nikdy nenese žádný stres. Je to chrám uvnitř vás, který je vždy plný míru a světla. Můžete svým vnitřním zrakem vidět to jasné, ale přitom něžné a jemné světlo ve svém nitru. Je to jako jemná a bezpečná kukla, která vás opečovává, vyživuje vás a podporuje vás ve všech směrech. A stejně tak jako v matčině břiše jste získávali živiny, nyní získáváte a vstřebáváte světlo ze Zdroje, z Božského světla. Obzvláště pokud jste se cítili sraženi dolů, zaseknutí či uvíznutí, nebo jste pociťovali nějakou temnou energii.

Už jen tím, že dýcháte, do sebe přijímáte nekonečnou Božskou moudrost a jasnost, takže budete vědět, jaký další krok podniknout…
Přijímáte odvahu, díky které budete mít onu důležitou víru k tomu, abyste opravdu kráčeli po své pravé cestě. Odvahu učinit velké, zdravé životní změny…
Odvahu nechat za sebou všechno, co neslouží vašemu nejvyššímu dobru…
Odvahu jít si za tím, co se nyní může zdát nedosažitelné, ale k čemu se krok za krokem budete blížit, až toho nakonec ve své fyzické realitě dosáhnete…
Také víru…
Víru ve své sny…
Víru ve své pocity…

Vaše pocity jsou vaším spojením a Božskou komunikací s Nebesy. A když posloucháte své pocity, doslova tím posloucháte i Boha a anděly, jak k vám skrze ně promlouvají. Pokud si nejste jistí, zda to chápete správně, jestli to není výplod vašeho ega nebo to nevychází z nějaké nízké energie, vše, co potřebujete udělat, je toto:

“Drahý Bože, Vyšší Já, Svatý Duchu, drahý milovaný Ježíši, všichni archandělé a andělé Božské lásky a světla, zde je má otázka pro vás:__________________?”

Položte jim tuto otázku právě teď. Stejným způsobem, jakým se ptáte mě na otázky přes telefon. Nyní se ptáme Zdroje. Stejně jako když se ptáte mě. Můžete tu otázku vyslovit nahlas, myslet si ji v duchu a nebo ji napsat, zazpívat nebo zakřičet, na způsobu nezáleží. Důležité je, že ji položíte. “Zde je má otázka:_________________?”
A pak si všímejte prvních pocitů a myšlenek, které se dostaví. Všímejte si vizí, které se vám zjevují. Všímejte si toho nádherného světla v očích své mysli. I když právě teď těmto poselstvím nerozumíte a možná to bude ještě chvilku trvat, nevadí. Je to jako když se díváme na film. Také hned na začátku nevíme, co se bude dít, a v průběhu filmu se děj vyvine. A tak jako se všechno vyvine a vyjasní tam, dostáváme takto i naše Božské vedení.

Teď, když jste požádali o pomoc a položili Nebesům svou otázku, odpovědi jsou tu pro vás. Tyto odpovědi dostáváte velmi jasně. Andělé vám je velice rádi dávají. Ale během období vyjasňování těchto poselství, která jste dostali, bude možná potřeba, abyste byli ochotni přijmout tuto pomoc, která se může zdát být v rozporu s tím, co jste očekávali. Je třeba naší ochoty tyto věci přijmout.

Je třeba být ochotni si připustit, že si zasloužíme dobro stejně jako všichni ostatní. Je třeba dát nejvyšší prioritu našim vlastním pocitům namísto zavděčování se druhým, kteří mohou tento způsob označovat za sobecký. Toto není sobectví. Jde jen o uvědomění si skutečnosti, že my si zasloužíme být stejně tak šťastní jako kterékoli jiné Boží dítě. Proč bychom si měli bránit ve štěstí? Bůh by nám to neudělal. To jen my sami to děláváme.
Dovolte sami sobě být šťastní.

“Je pro mě bezpečné být šťastný/á.”
“Děkuji vám, Nebesa, že mi posíláte jasná znamení ve fyzickém světě , kterých si mohu snadno všimnout a porozumět jim.”

A nyní, jak už jsme o tom mluvili dříve, pomyslete na nějaký zažitý vzorec, který jste prožívali a který ve vás vyvolával frustraci. Všechno, z čeho jste už otrávení a unavení, jak se s tím pořád musíte vypořádávat. Pociťujte, jak se vaše srdce otevírá, když se spojujete s Božstvím. Jste v této chvíli skutečně podporovaní a je o vás postaráno. Teď možná někteří chcete křičet a dupat, že to chcete udělat sami a nechcete, aby vám někdo pomáhal, a na to máte právo ze své svobodné vůle. Ale proč se neuvolnit a neodevzdat se do láskyplné náruče svých andělů? Máte přístup k veškeré Božské moudrosti a lásce. Bůh vám chce odpovídat na vše otázky, ale vy mu musíte napřed dovolit, aby to mohl udělat.

Vidím, jak nad vámi stojí archanděl Michael spolu s Matkou Marií. A oba nádherně září silným a jasným nebeským světlem. A chtějí, abyste vstoupili k nim do tohoto světla. Ne v tom smyslu, jako při odchodu do nebes, ale jako při vstupu do nebes na zemi. Přejí si, abyste se s nimi uchopili za ruce a vstoupili společně do tohoto světla, které pročistí a projasní všechny ty negativní vzory. Díky tomu už k vám tyto vzorce nebudou magneticky přitahovat stále dokola tytéž zážitky. Toto světlo je jako ohromná mazací guma, která vymaže všechny stopy zbylé bolesti, staré zloby a neodpuštění, starého odporu, viny či hanby, a také všechny staré vzory související s obviňováním.

Jen dýchejte.

Vesmír vás vede k tomu, abyste odpustili sami sobě i všem ostatním. A to všechno za odměnu v podobě osvobození od starých vzorců. Někdy jsou tyto naše vzorce tak špatné, že nás Vesmír přímo nutí, abychom si řekli o tuto pomoc a dovolili si oprostit se od nich. Tato pomoc tu pro nás byla vždy a vždy tu pro nás bude.

Nechte minulost jít, mí drazí.
Zhluboka se nadechněte.

Ať už se v minulosti stalo cokoli, nestojí to za to, abyste tomu obětovali svůj mír. Nic z toho nestojí za to, abyste se kvůli tomu vzdávali svého poslání. Nic z vaší minulosti nestojí za to, abyste se tím pořád zabývali, lpěli na tom a ničili si své zdraví. 

“Drahý Bože, prosím, pomoz mi odpustit. 
Pomoz mi prosím uvědomit si, komu a čemu potřebuji odpustit. 
Pomoz mi převzít a naučit se všechny potřebné lekce, vyrůst duchovně i osobnostně, pomoz mi zůstat zdravý/á a setrvávat v míru.
Pomoz mi prosím udržet si mysl soustředěnou na mír. 
Pomoz mi prosím, abych vykonal/a všechno to, co jsem sem přišel/přišla udělat v tomto životě. 
Pomoz mi, abych dokázal/a být pro druhé příkladem míru, lásky a světla. 
Pomoz mi pamatovat na to, kým jsem a proč jsem tady.” 

Pokud chcete pomoci ještě s něčím, ať je to cokoli, nyní je pro to vynikající čas. Dostává se vám úžasné podpory.

(Prostor pro vaše modlitby:_______________________________)

Nádhera.

Děkujeme ti, Bože, za všechnu tuto podporu a léčení. Nyní ji zcela otevřeně přijímáme s vědomím, že čím šťastnější a zdravější jsme my sami, tím více energie a elánu máme k pomoci druhým lidem. 

Tak se staň.

Krásné. Dobrá práce! Jak se cítíte? Trošku se protáhněte… Taaak. Jste úžasní! Doufám, že to víte ;) A pokud ne, dovolte mi vám připomenout, že Bůh vás stvořil perfektní. Stvořil všechno dokonalé a nic z toho, co vám řekli druzí, nic neznamená, to je jejich věc. I oni jsou Božsky dokonalí, avšak v tomto světě jednají často lidé pod vlivem ega, včetně nás samých. Nikdo na tomto světě nežije úplně dokonale svým Vyšším Já. A tak neplýtvejte svým časem na rozebírání ega druhých lidí a reagováním na něj. Dobře? To je totiž jako byste se zaměřovali na temný mrak nebo něco podobného. Nesoustřeďujte se na ego druhých lidí, ani na svoje vlastní. Soustřeďujte se na onu duchovní pravdu vašich Vyšších já, která vám pomůže posunout se dál.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Posílám vám mnoho andělských požehnání a… řekněte to prosím se mnou: Aloooooha!

* * *

zdroj: hayhouseradio.com, andelskydenik.blogspot.cz