Tolerance

toleranceTolerance je vlastnost, kterou u sebe musí každý, kdo opravdu hledá, rozvíjet.

Nejdříve se musíš učit tolerovat své vlastní chyby.
Přijímej se takový, jaký jsi, s vědomím, že jsi a děláš to nejlepší co můžeš.
Totéž samozřejmě platí pro celé lidstvo, nezáleží na tom, jak špatné skutky a chování tvého bližního vypadají.
Prosím, věř, že pokud by lidé mohli být lepší nebo jiní, byli by.

Zamyšlení:
Co sám na sobě „nemůžeš vystát”?
Zjisti, která část tvého já to je, buď k sobě tolerantní, laskavý, odpusť si a s touto částí svého já se smiř.
V tomto procesu pokračuj tak dlouho, dokud neucítíš, že se přijímáš takový, jaký jsi, od hlavy až k patě, jinými slovy přijímáš celé své já po tělesné, duševní, emocionální i duchovní stránce.
Ihned po dokončení tohoto procesu budeš schopen být skutečně tolerantní vůči svým bratrům a sestrám na této Zemi.
Blahopřej si ke své skutečné vytrvalosti.

Ujištění:

Jsem tolerantní vůči ostatním i vůči sobě.
Přijímám své vlastní chyby.
Nechávám ostatní, aby vedli svůj život způsobem, který si sami zvolí.