Tvořivá síla myšlení – Tři zlatá pravidla dr. Nobua Šioji

Dr. Nobuo Šioja byl učitelem Masaru Emota a ve své knize Der Jungbrunnen des Dr. Shioya (Pramen mládí dr. Šioji) vysvětluje tři “správné duchovní postoje”, které mohou každému z nás pomoci vést šťastný život. Dr. Šioja, jenž byl od narození těžce nemocný, vyvinul dýchací techniku, kterou spojil s vizualizacemi. Této “metodě tvořivé síly myšlení” vděčí za svůj dlouhý a čím dál zdravější život. Může o sobě plným právem tvrdit, že od svých šedesáti let už jenom mládne. Například ve sto letech ještě vyhrál golfový turnaj. Tyto tři správné duchovní postoje jsou základní stanoviska, která lze snad aplikovat v běžném životě a jež mohou vyvolat obrovskou životní změnu.

der-jungbrunnen-des-dr-shioya-zoom

1. Smýšlejme o všem pozitivně. Jelikož se poslední dobou hodně mluví o obrovském významu pozitivního myšlení, nemusím to dále rozvádět. Bylo prokázáno, že pozitivní myšlení má blahodárný vliv na tělesné zdraví, například posiluje imunitní systém. Tento duchovní postoj tedy není žádným pravidlem pro vedení lepšího života, nýbrž důležitou radou k udržení či nabytí tělesného a duševního zdraví. Máme tudíž pozitivní základní postoj a v každé situaci jsme připraveni vidět šanci a využít ji. Nemá to nic společného s lichocením či lakováním světa narůžovo – právě naopak, místo abychom se zaměřovali jenom na negativa, posuzujeme obě strany, abychom správně rozpoznali svoje možnosti a šance.

2. Nezapomínejme děkovat. Vděčnost by měla být naším základním pocitem, a proto je důležité si ji stále znovu připomínat. Pozornosti je v patách energie – když si vděčnost uvědomujeme, vysíláme odpovídající vibrace a přitahujeme vibrace stejného druhu, to znamená, že se bude objevovat čím dál více situací, za něž budeme moci opět projevit svou vděčnost.

Mnohým lidem chybí základní pozitivní postoj a ti především musí svou pozornost zaměřovat na věci, za něž mohou být vděční, třebas to jsou maličkosti. Existují rovněž tací, kteří tvrdí, že v jejichž životě není zhola nic, za co by měli být vděční, ale vlastně by měl být každý velice vděčný již za to, že vůbec žije.

3. Nereptejme. Když někdo, místo aby byl vděčný, vidí na všem něco špatného, stávají se tyto negativní pocity a myšlenky vibracemi, které se šíří do jeho okolí, aby posléze přitáhly události, jež vyvolají další reptání. Myšlenky typu “mám problémy”, “to ale nemám vůbec rád”, “to nezvládnu”, “to je namáhavé” přitahují složité, nepříjemné, těžké a špatně zvládnutelné situace.

harmonie