Vztah mezi karmou a prosebníkem

Kdybychom  akceptovali  jen  svou  karmu, nikdy  by  to  neskončilo.  Karma by pokračovala  v  mnoha  dalších  a  dalších životech.  Když se  však  modlíme a nabízíme ovoce našich činů Bohu, může se naše karma zastavit, zmenšit, či změnit.

Matka Meera

MM

*  *  *

zdroj: httpss://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/MotherMeera1?fref=nf