Karetní výklad pro den 7. 6. 2017

Pokud navenek vyzařujete hluboký klid, pozvedáte rovněž všechny ostatní.

Ano, ve světě se dějí šílené věci, ze kterých je člověku smutno. Možná, že si říkáte, jestli to jde být vůbec v klidu a v pohodě uprostřed tak strašných událostí ve světě. Dokonce se vám nemusí zdát fér se takto cítit z úcty k těm, kteří zažívají utrpení.

Důvodem, proč jste tady na Zemi v tuto dobu je, že máte pomáhat. Jste vyslancem Božského léčivého světla a míru. Naštěstí, Ježíš je s každým člověkem, který o to požádá. Přináší světlo do myslí, které zapomněly na Boha. Ježíš vytváří míruplné zázraky všude tam, kam je pozván.

Svět potřebuje víc, než kdy jindy, Ježíšovu láskyplnou pomoc. A ta začíná u vás!

Zde může být nápomocna modlitba:

Drahý Bože, prosím uklidni mě a ztiš mě tak, abych jasně slyšel/a tvé vedení ohledně toho, jak mohu být co nejvíc nápomocný/á. Děkuji ti, že se soustředím pouze na láskyplné a klidné řešení”.

A zde je odpovídající biblická pasáž:

A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Jan 3:19-21

– Doreen Virtue

z karetní sady Ježíšova láskyplná slova s ilustracemi od Grega Olsena.

“Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.”

Zajímají Vás novinky v našem obchůdku?

1 ks skladem

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: