Karetní výklad strážných andělů pro leden 2018

Milí přátelé,

máme tady další rok a spolu s ním nové příležitosti ke změnám, které jsme možná v tom předchozím nestihli nebo nedokázali uskutečnit. Naši andělé nám připomínají, že VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS, a to i tehdy, když bychom si opravdu něco přáli co nejdříve. Vždy existuje dobrý důvod, proč se něco neděje tehdy, když chceme, nebo se to třeba nestane vůbec, protože naše duše je moudrá a ví, co opravdu potřebujeme, přestože s tím možná rozumově ani citově nesouhlasíme, protože nevíme, proč to tak je a k čemu to je dobré. Víra od nás vyžaduje ochotu nevědět. Což je pro nás, respektive pro naše ego, velmi těžké. Přesto jsme však o to žádáni, protože tato ochota nelpět na stoprocentní informovanosti o všem nám ušetří mnoho energie, kterou jsme ztráceli zbytečným strachem a nejistotou. Máme se tedy odevzdat proudu života a jednat tehdy, jakmile se k tomu cítíme vedeni. Vše se děje v pravý čas – a bez ohledu na to, co všechno jsme si na ten který rok naplánovali, se na této skutečnosti nic nemění. 

Je pravda, že každý rok má svou charakteristickou energii a převažuje v něm určité téma. Minulý rok byl rokem jedničky (2+0+1+7 = 10 => 1 + 0 = 1). Byl to tedy rok nových začátků, ale také naší vlastní individuality. Cokoli, co nám bránilo být sami sebou – závislosti, upínání se k lidem a vztahům a přizpůsobování se jim, omezená přesvědčení apod. – bylo postaveno výzvě a buď změněno k lepšímu nebo odstraněno. Pokud jsme danou lekci nedokončili, bude nás provázet dál. Přesto však tento rok bude příjemnější v tom smyslu, že nebudeme mít takový pocit, že jsme na všechno sami. Rok dvojky vypovídá o navazování a zlepšování vztahů, sbližování a vzájemné komunikaci. Aby však mohly fungovat naše vztahy, musíme nejprve fungovat každý sám (viz. lekce předchozího roku). A tak, pokud nám zůstává nějaká lekce, která je důležitá k naší vlastní svobodě a zdravé nezávislosti, bude moudré se jí postavit a přijmout ji – a nečekat, že jí utečeme nebo že ji za nás vyřeší někdo jiný. Tento rok vztahům přeje, stále však platí, že nejprve musíme zpracovat to, co by nám je mohlo kazit – jako již zmíněné závislosti, nedostatečná sebeúcta a pocit vlastní hodnoty, nezdravé myšlenkové návyky, sklon hádat se s druhými o pravdu, snaha přetvářet druhé podle svých představ, manipulace s druhými ve snaze přimět je chovat se tak, jak chceme my… apod.

Naši andělé nám připomínají, že ne všechno, co se nám na sobě nelíbí a co nám komplikuje život, můžeme úplně odstranit, a nemáme se cítit frustrovaní, když se o to snažíme. Naše stinné stránky potřebujeme s láskou přijmout a kultivovat je tak, abychom s nimi dokázali žít a přitom nám náš život nevhodně neomezovaly. Každý z nás má takovéto stránky a naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak s nimi pracovat.

Podívejme se tedy nyní na leden. 

– Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první týden

je tady Devítka Myšlenek, která poukazuje na přemíru starostí, jež si děláme, negativitu a pesimismus. Může to být z důvodů finančních – během Vánoc a shánění dárků mohli někteří z nás opravdu finančně vykrvácet -; kvůli návratu zpět do pracovního režimu; kvůli povánoční depresi nebo se může jednat i o pesimismus týkající se nového roku. Ať už má však naše úzkost nebo negativní naladění jakoukoli příčinu, naši andělé nám radí, abychom věci nebrali tak vážně a uvědomili si, že strachováním se nebo stěžováním si stejně nic nevyřešíme a že uděláme mnohem lépe, když se uvolníme a zůstaneme alespoň neutrální. Nechtějí, abychom se snažili být pozitivní, když to tak upřímně necítíme. Připomínají nám, jak je důležité zůstat vůči sobě i druhým pravdiví, a to i tehdy, když zrovna neodpovídáme obrázku pozitivního šťastného člověka, který bychom chtěli ukazovat světu. Připomínají nám naši lidskost a potřebu přijetí všeho, co k této lidskosti patří – včetně dnů, kdy prostě nejsme dokonalí a kdy se prostě věci nedaří, tak jak bychom chtěli. I když se necítíme šťastně ani nadšeně, alespoň si neubližujme pocity viny nebo utápěním se v přehnané negativitě.

Druhý lednový týden

bude ve znamení Desítky Činu, která nás varuje před přetížením, zejména pracovním a časovým. Můžeme to být zčásti způsobeno i tím, že po období svátků se budeme snažit dohnat spoustu věcí, kterým jsme se během nich nevěnovali. Můžeme mít v tomto období pocit, že se nám sype na hlavu všechno, co jen může. Abychom si uchránili své fyzické i duševní zdraví, jsme v tomto týdnu vedeni k tomu, abychom si vypsali seznam všeho, co máme udělat nebo řešit, a potom tyto jednotlivé úkoly očíslovali podle priority, a potom si je přepsali jako nový, již seřazený seznam.

Také bychom měli zvážit, zda bychom některé věci nemohli ze svého SOUČASNÉHO rozvrhu úplně vypustit. Neznamená to, že je neuděláme vůbec, ale že je prostě neuděláme teď hned. Máme zredukovat seznam všech povinností na absolutní nezbytné minimum, abychom se co nejméně zatěžovali. Zároveň nás andělé varují, abychom si na svá bedra nenabírali další úkoly a žádosti, když už tak máme co dělat s těmi, které máme řešit. Zejména toto upozornění platí pro ty, kteří neumí říkat Ne. Pokud nechceme samým přetížením onemocnět a všechno si tak ještě zkomplikovat problémem navíc, buďme zdravě asertivní a odmítněme nyní všechno, co opravdu nemusíme řešit.

Rovněž se nemáme bát požádat druhé o pomoc, je-li mezi našimi úkoly i něco, co nemusíme nutně dělat my sami. Opět je to připomínka naší lidskosti – a skutečnosti, že prostě ne vždy budeme všechno zvládat sami.

Pro třetí lednový týden

je tady karta Pozitivní zjištění. Přináší nám úlevu od předchozího uspěchaného a stresujícího období a zvěstuje optimistické a jasné dny. V tomto týdnu se nám bude dařit a budeme úspěšní. Je to také znamení, že naše asertivita a redukce seznamu úkolů (viz. předchozí karta) se nám vyplatí. Tato karta je plná úsměvů a slunce a je vždy poslem dobrých zpráv. Záležitosti, které se nám dosud nedařilo vyřešit (a kvůli kterým jsme si možná dělali starosti – viz. první karta), se nyní vyřeší nebo alespoň dají do pohybu. 

Pokud v této době dostaneme nějaký nápad nebo inspiraci, máme je bez odkladu následovat.

Poslední lednový týden

je tady další šťastná karta, a to Úspěšné dokončení. Nádherně navazuje na předchozí kartu úspěchu a optimismu – zde se náš optimismus potvrzuje a naplňuje. 31. ledna navíc bude také úplněk, tedy čas pro dokončování a završování záležitostí. Tato karta tedy krásně podtrhuje energii tohoto období. Budeme se loučit s tím, co nám už neslouží, tak jako jsme k tomu měli příležitost při úplňku 1.ledna, tedy hned na začátku nového roku, a učiníme rozhodnutí dál žít bez zbytečné tíhy. Leden sám o sobě je právě o tom – o zbavování se přebytečné tíhy a o tom, že sami začneme více rozhodovat o tom, co dělat opravdu budeme a co ne. Začneme být konečně svými vlastními “šéfy”. 

* * *

SHRNUTÍ

Leden je pro nás měsícem zahazování břemen a budování zdravé sebeúcty. Mnohé věci, které jsme dosud trpěli, už zkrátka nadále chtít trpět nebudeme. Je možné, že nám u některých záležitostí jednoduše dojde trpělivost a dostane se nám jiskry odhodlání učinit konec všemu, co nás jen vysávalo, co nám nic nepřinášelo, co nemělo žádný skutečný smysl a co nám dokonce ubližovalo.

Spousta vysoce citlivých a empatických lidí má výrazně posunuté hranice směrem k dávání a obětování se druhým než k ohledu na sebe a k péči o své vlastní zdraví. Tyto dva aspekty musejí být v rovnováze. Nám však záleží více na druhých než na sobě a snažíme se všem zavděčovat, být co nejušlechtilejší, pro sebe nic nechtít – hlavně že se mají dobře druzí. Ale i když je hezké těšit druhé, pomáhat jim a sledovat, jak se posunují dál, musíme se úplně stejně starat i o sebe samé, ať už sami nebo s něčí pomocí.

Andělé zde poukazují také na problém se závislostí na pomáhání – tedy případů, kdy máme nutkavou potřebu neustále někomu pomáhat, protože jsme závislí na pocitu vlastní hodnoty a smysluplnosti, který díky tomuto pomáhání od druhých získáváme – a to i tehdy, kdy už opravdu jdeme za hranice vlastní energie i vlastního zdraví. Andělé nám připomínají, že hodnotu máme i tehdy, když nepomáháme! Naše hodnota nezávisí na tom, co všechno děláme pro druhé a kolik! Naše hodnota není ničím podmíněná! Hodnotu má každý! Také bychom neřekli, že naši blízcí nemají hodnotu jen proto, že pro nás zrovna nic nedělají!

Přestože je leden jedním ze zimních měsíců, kdy si denního světla zrovna mnoho neužijeme, máme vnášet světlo do svých myšlenek i svého srdce a nebrat všechno příliš vážně. I když naše situace vážné být mohou, nijak nám ani ostatním nepomůže, když se jimi budeme ubíjet a trýznit. Naši andělé nám rádi pomohou zachovat si zdravý odstup tak, abychom si vnějšími okolnostmi nenechali zbytečně ubližovat a nebrali si je k srdci až příliš.

Druhá polovina ledna pro nás bude velmi příznivá, pravděpodobně díky změnám, které učiníme pod nátlakem první poloviny měsíce. Je možné, že se právě díky vystupňované frustraci konečně rozhodneme změnit to, co jsme měli změnit už dávno, ale neodhodlali jsme se k tomu, dokud to nebylo opravdu nevyhnutelné. Pokud se rozhodujeme až tehdy, kdy to jinak nejde, přirozeně takové podmínky v našem životě nastanou – aby to už jinak nešlo. Jedná se tedy o naši vlastní svobodnou volbu a vyslyšenou modlitbu o změnu. Přejeme-li si změnu, ale přitom jí nějakým způsobem klademe odpor, přirozeně musí být tento odpor překonán – a tak se za pomoci vnějšího i vnitřního tlaku i stane. Vše je to ale v souladu s naší vlastní vůlí a našimi přáními. Nechme si tedy pomoci a učiňme všechny ty změny, ke kterým jsme (možná už hodně dlouho) vedeni.

Krásný nový rok a úspěšné lednové vykročení nám všem! 

*  *  *

Chcete-li podpořit činnost Magdy Techetové finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítá ♥, srdečně děkuje za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE NA NAŠE PRODUKTY URČENÉ NA PODPORU NEZISKOVKY ZDRAVOTNÍ KLAUN :-) 

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

Shamballa náramek, růžovo – žlutý

KOUPIT

Náušnice kuličky

KOUPIT

zdroj: fb: svět zázraků
Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: