Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.8. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

v tomto týdnu nám jak se zdá, pokračuje téma týdne předchozího, neboť v něm máme hned několik dní, které jsou velmi zajímavé z hlediska Andělských čísel. Dvojky se týkají naší schopnosti víry, osmičky se týkají hojnosti a dostatku ve všech formách. Můžeme být tedy v tomto týdnu vyzýváni, abychom si udrželi víru v to, že máme a budeme mít všeho potřebného dostatek, přestože to tak nemusíme momentálně vnímat. Naše mysl, než něčemu uvěří, vyžaduje jasné důkazy a potvrzení, že to tak opravdu je. Na rozdíl od srdce nevidí nic víc než to, co je viditelné očím, a nepřipouští nic, co se nedá vysvětlit její vlastní logikou. Nedokáže vidět možnosti a příležitosti, které se nám mohou naskytnout hned záhy, a nepovažuje je za možné ani pravděpodobné, přestože jsou možné i pravděpodobné. Náš strach, nejistota a pochybnosti vycházejí z našeho omezeného pohledu na věci, který nebere v úvahu vnímání našeho srdce a vyšší vedení naší intuice, která je zajedno s Nekonečnou Moudrostí. Nasloucháme-li svému srdci a jednáme podle jeho vedení, pak cítíme, že všechno je a bude v pořádku, přestože mysl momentálně křičí: “Ne, ne, to tedy není! Jen sepodívej, jak je to všechno hrozné a beznadějné! Vždyť to přece vidíš!” Naše schopnost víry leží v našem srdci, nikoli v mysli. Mysl není schopná věřit ničemu, co není logicky pochopitelné a stoprocentně spojené se zaručeným výsledkem. Vyvozuje závěry na základě toho, co vnímá, byť je to jen malý kousek celého obrazu. Nenechme se jí tedy ošálit a stáhnout nás do pesimismu a beznaděje. Hluboko uvnitř víme, že všechno má svůj dobrý důvod, a pokud ve svém životě učiníme změny, ke kterým se cítíme vedeni, všechno bude skvěle fungovat. Co nás nejvíce blokuje, je strach, že všechno bude ještě horší než teď. Věříme v nedostatek místo hojnosti. Naši andělé nás tedy ponoukají k tomu, abychom začali věřit v hojnost – v hojnost nejen materiální a finanční, ale také citovou, vztahovou, intelektuální, duchovní nebo jakoukoli jinou její formu. Na tuto Zemi bychom nikdy nebyli posláni s potřebami, které by nebylo možné naplnit. Pokud máme nějakou potřebu, pak také existuje cesta k jejímu naplnění. A když ji naplníme, přispěje to k tomu nejvyššímu dobru nejen nás, ale i dalších lidí, které naše vlastní štěstí obohatí. Mít dostatek je v pořádku, je to přirozené a je to také důležité, abychom mohli ve světě dělat všechno to, co jsme pro něj udělat přišli. Věřme tedy, že když jsme k něčemu vedeni a po něčem toužíme, existuje také cesta, jak toho dosáhnout. Na nás je, abychom si přestali klást do cesty překážky a výmluvy, a udělali krok vpřed, i kdyby jen jeden a velmi malý. S každým dalším krokem poroste naše sebedůvěra a stejně tak i důvěra v Boha/Vesmír a jeho Moudrost. Jsme v každém okamžiku hojně podporováni a vedeni tím nejlepším možným směrem, všechno potřebné na své cestě vždy dostaneme, a není důvod o tom jakkoli pochybovat, protože Bůh/Vesmír nemá žádný zájem na tom, abychom strádali a trápili se. Pokud strádáme a trápíme se, pak se pro to někde v hloubi duše sami rozhodujeme (byť původní impuls může pocházet od jiných lidí nebo okolností) a kdykoli se tedy můžeme rozhodnout to změnit. Někdy se nám skrze strádání a trápení dostane důležité lekce, kterou když přijmeme, tak si ušetříme spoustu problémů a komplikací v budoucnu. Velmi často se však trápíme naprosto zbytečně, bez jakéhokoli vyššího smyslu, čistě proto, že odmítáme věřit v dostatek a možnosti a zatvrzele lpíme na svých omezeních a důvodech, proč to či ono změnit nemůžeme. Tento týden nám poskytne vynikající příležitosti svá přesvědčení přehodnotit a změnit, a tak toho využijme a začněme do svého života přitahovat hojnost – tím, že v ni uvěříme a že její vibrace probudíme sami v sobě. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Šestka Myšlenek. Ta vypovídá o přesunu do neznáma, o konci starostí a uvolnění napětí. Neříká nic o tom, co a jak bude, protože to záleží v první řadě na nás a na tom, jaké zítřky se sami rozhodneme si vytvářet, ale každopádně nám zvěstuje změny a posun kupředu. Protože je to karta Myšlenek, bude se daná změna týkat hlavně změny v našem smýšlení, pohledu na věci, rozšíření našeho obzoru a rozvinutí své schopnosti myslet nad dosavadní rámec, což je velmi pozitivní.
Obecně tato karta vypovídá o tom, že bouře máme za sebou a nyní poplujeme v klidnějších vodách.

Druhou kartou pro tento týden je Eso Myšlenek, karta nových nápadů, impulsů a jasné komunikace. Jejím základním významem je vyjasnění – náhle nám něco dojde, najednou něco pochopíme, a to i v případech, kde jsme dosud tápali a ničemu nerozuměli. Stejně tak nás nabádá k tomu, abychom se jasně vyjadřovali, když budeme komunikovat s druhými lidmi, a předešli tak nedorozuměním a zbytečným konfliktům. Pokud už k nějakému došlo, jsme vedeni k objasnění celé záležitosti a jejímu uvedení na pravou míru. Tato karta vypovídá o nových informacích, které jsou na cestě k nám, a to jak tvořivé nápady, které můžeme následně uvést do praxe, tak i informace, díky kterým se nám podaří rozhýbat doposud ustrnulé záležitosti.

Třetí kartou tohoto týdne je Pětka Myšlenek, která vypovídá o negativních zážitcích, jež doposud nosíme v sobě a kvůli nimž se nedokážeme opravdu hnout z místa. Zejména se to týká starých zrad a zklamání, nesplněných očekávání, pošlapaných snů a zdánlivě nevyslyšených modliteb. Mnozí z nás mohou mít pocit, že na nich nikomu nezáleží, že jejich sny nic neznamenají a nemá smysl ničemu/nikomu věřit, když nás přitom potkává tolik nešťastných zážitků. S ohledem na téma tohoto týdne – víru v hojnost a dostatek – se zdá, že budeme konfrontováni se vším, co naši víru nahlodává a podkopává. Neznamená to, že se nám budou dít špatné věci, ale že budou vyplavávat na povrch ty staré, které už sice máme za sebou, ale které v sobě stále dosud palčivě cítíme a jeví se nám i v přítomnosti jako živé. Je přitom jedno, jak dlouhý čas uplynul od doby, kdy nás ochromující zážitek potkat – musíme vyléčit své srdce od staré bolesti, protože právě ta nám brání opravdu věřit v dobro a hojnost. Právě tyto staré rány zneužívá naše mysl k tomu, aby nás odrazovala od jakýchkoli změn nebo víry v něco “nepodloženého”. Mohlo nás například potkat opakované zklamání ze strany druhých lidí v našich milostných vztazích nebo opakované finanční ztráty při podnikání. Mysl si z toho logicky vyvádí závěry, že není bezpečné věřit lidem nebo se odvážit podnikat, a tím nás zabrzdí a brání nám v jakýchkoli dalších pokusech o nové začátky. Přitom však nemusel být problém v nás, v naší schopnosti důvěry nebo podnikání. Mohly to být příležitosti k růstu, k objevení a uzdravení staré bolesti nebo k vylepšení postupů. Pokud se ale postavíme do role oběti, nic z toho nemůže splnit svůj účel a musí se to k nám zase znovu vracet. To se děje, dokud si nevezmeme to, co nám daná situace přišla dát, a vůbec to není namířeno proti nám. Ne všechno, co nám připadá jako naschvál nebo křivda, skutečně naschvál nebo křivda je.

Pokud jsme se opravdu stali obětí nějaké zrady a udělali už všechno, co jsme mohli, abychom danou věc vyřešili, vede nás tato karta k tomu, abychom se toho už pustili, přenechali spravedlnost Nebesům a sami si přestali kazit svůj život neustálým připomínáním si toho, co se stalo. Lpěním na staré křivdě nic nevyřešíme, nikoho tím nepotrestáme, nic tím nenapravíme, jen se obíráme o cenné dny svého života, které bychom mohli využít k užitečným a krásným věcem. Pokud ještě stále máme ve svém životě osoby, které nás zrazují nebo se k nám chovají neuctivě a vyvolávají v našem životě dramata, můžeme je s čistým svědomím propustit nebo s nimi alespoň omezit kontakt.

Ať už se nám nějaká křivda stala a nebo to tak “jen” vnímáme, v obou případech jsme vedeni k očištění se od těchto starých energií, a tím i odblokování proudu hojnosti toho, co si tolik přejeme. Přejeme-li si vztah plný důvěry, musíme propustit svou nedůvěru. Přejeme-li si úspěšný podnik, musíme propustit přesvědčení o své neschopnosti nebo pochybnosti o možnosti uspět. Cokoli si přejeme a nedostáváme to, je někde blokováno naší myslí a jejím nešikovným, byť dobře myšleným obranným systémem. Budeme-li naslouchat vedení svého srdce, snadno nás přivede k lidem, prostředkům či informacím, které potřebujeme, abychom začali věci správně chápat. Naše vnímání určitých záležitostí mohlo být dosud zkresleno starými zraněními, které když propustíme, přestanou nám kalit náš pohled, a my všechno uvidíme ve zcela novém světle. Naši andělé nám rádi pomohou tímto procesem projít, a tak je o to požádejme (nemohou zasáhnout bez našeho svolení, naší žádosti). Je však důležité, abychom byli ochotni se starých ran a omezeného vnímání vzdát a hnout se dál. Dokud nebudeme sami chtít a sami se pro to nerozhodneme, ani samotný Vesmír s tím nic neudělá.

SHRNUTÍ
Je pozoruhodné, že stejně jako v minulém týdnu, i na tento týden nám vyšly samé karty myšlenek! Zdá se, že naše myšlení je v tomto období kamenem úrazu a příčinou velké většiny našich problémů a nepříjemných emocí. Velkou roli v tom přitom hrají dosud nevyléčené křivdy a zrady, které nám někde v temných koutech naší mysli podkopávají naši víru v dobro a dostatek a neustále nám připomínají, co se nám stalo “tehdy”, když jsme uvěřili. Naši andělé nám připomínají, že se v našem životě mnohokrát věci, jimž jsme věřili, také splnily, a že na to nemáme zapomínat. Naše mysl má záhadný talent zapomínat na dobré věci a hromady splněných přání, ale perfektně, detailně a trvale si pamatovat každé zklamání a vše, co se nám nesplnilo. Tento škarohlídský obranný systém naší mysli, která se nás snaží udržovat ve střehu “co kdyby”, nám však pouze působí stres, kazí nám radost ze života a snižuje naši energii. Vyzařujeme-li pak energii nedostatku a nedůvěry, pak si přirozeně přitahujeme jen další nedostatek a nedůvěru. Místo abychom to vzali jako impuls ke změně své energie a přesvědčení, a tím změnili i to, co přitahujeme, ozve se naše mysl “Já jsem to říkala!” a ještě se utvrdí v přesvědčení o nedostatku a nedůvěře. Uvěříme pak, že je bezpečnější být nedůvěřiví a očekávat nedostatek, a sami se uvrháváme do koloběhu strádání a zklamání. 

V tomto týdnu tomu máme učinit přítrž a zbavit se starých odpadků, které špiní naši energii a vyzařování a které nám také brání jasně vnímat a chápat situace. Většina těchto příčin přitom leží v naší mysli, v naší paměti a našem způsobu myšlení, a tak dovolme lásce a moudrosti svého SRDCE, aby z naší mysli vyplavila všechno to negativní a uzdravila nás. Naše myšlení velmi silně ovlivňuje to, jak se cítíme, a pokud jsme nešťastní, je to hlavně kvůli tomu, jak o věcech přemýšlíme a jak se na ně díváme. Když toto změníme, naráz se před našima očima změní i všechno to ostatní, co se nám zdálo být tak hrozné. Začneme vnímat i naději a pocítíme VÍRU. A když máme víru, máme také základní ingredienci ke zhmotnění a přivolání toho, co si tolik přejeme, včetně cest a řešení, které k tomu vedou.

Nejsme v tom sami, máme po svém boku své anděly, a tak je nechme, aby nám pomohli. Vymeťme ze své mysli staré haraburdí a uvolněme v ní místo pro nové, pozitivní myšlenky a zkušenosti. Připomínejme si, že v našem životě je i spousta požehnání a krásných darů, ne jen zklamání. Nenechme si negativitou, natož ještě starou, kazit svůj život. Náš život je cenný a dostali jsme ho k tomu, abychom si ho užili co nejlépe. Mějme k němu tedy úctu, odstraňme si z cesty překážky, které jsme si do ní nakladli, a vydejme se na cestu k jeho nejvyššímu naplnění. 

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: