Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.10. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

nynější období (nejen tento týden, ale i jeho předchozí a následující pokračování) nám přináší mnoho příležitostí, jak se naučit plynout s proudem života – jak konečně přestat plýtvat energií na zbytečný boj a přijmout věci takové, jaké jsou, bez zarputilé snahy je neustále řídit podle sebe. Proud života je proměnlivý a je v přímém protikladu ke zkamenělosti ega, které chce mít všechno neměnné, zajištěné, potvrzené, předvídatelné a pod kontrolou. Události, které nás potkávají, jsou voláním našeho života po odevzdání se mu, po naprosté důvěře v něj, po puštění se a ukončení zbytečných bojů. Kdo má pocit, že se mu snad celý Vesmír vysmívá, není sám – není to však výsměch, ani škodolibost. Situace, v nichž jsme “bezmocní” – ve smyslu, že není nic, co bychom mohli udělat – jsou pro nás darem a příležitostí k odevzdání se a znovunalezení důvěry v život. Vesmír a náš život jsou v naprostém souladu a vědí, co je pro nás nejlepší. Pokud se to rozchází s naší osobní představou, býváme zklamáni, rozhořčeni, překvapeni a zaskočeni, zde je však důležité mít pokoru a důvěru ve Vyšší Moudrost, místo abychom si proti ní začali prosazovat vůli svého ega a plýtvali tak svou drahocennou energií na snahu vydobýt si kontrolu nad vývojem událostí.
Naši andělé nás tedy vedou k tomu, abychom se ztišili, povolili, odpočinuli si a nechali je a Boha/Vesmír, aby pohnuli našimi záležitostmi tím nejlepším směrem, ať už to znamená cokoli. Umění se pustit a odevzdat celou záležitost Vyšší Moudrosti neznamená se “vzdát” ve smyslu přehození zodpovědnosti na někoho/něco jiného, nebo někomu/něčemu dovolit, aby o nás rozhodoval, jak nám namlouvá naše ego. Je to vědomá volba, a to ta nejlepší, jakou můžeme udělat. Nejsme-li přímo vedeni k nějakým krokům a nebo nevíme, co přesně bychom mohli udělat, je nejlepší požádat o vedení a mezitím, než k nám toto vedení přijde, nechat celou situaci Nebesům, aby do ní mohla proudit léčivá energie.
Náš život nás má rád a chce pro nás jen to nejlepší, byť nám to tak někdy nemusí připadat. Vše má svůj smysl a čím poddajnější a uvolněnější budeme, tím snáze všechny důležité změny budou moci proběhnout a tím dříve se také dočkáme jejich zázračných výsledků. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

4-organizationPrvní kartou pro tento týden je Organizace, která vypovídá o tom, že je třeba si udělat v životě nebo v nějaké oblasti pořádek a zavést nový řád. V kontextu tohoto týdne je to však spíše varování před snahou mít všechno pod kontrolou, zorganizované, naplánované a udržované ve velmi omezeném rámci. Toto je velmi racionální karta, která nese poselství o tom, jakou roli hraje v našem životě logika a struktura. Pro některé z nás to může být individuální výzva právě k větší organizaci a disciplíně, avšak pro většinu je to poselství o tom, že všeho moc škodí a že přespříliš řízené a plánované prožívání není skutečný život. V tomto smyslu je to výzva právě k puštění se snahy o neustálou kontrolu a udržování proudu života v přesně vymezeném korýtku. Radí nám, abychom racionální činnost využívali opravdu jen tam, kde je to na místě, a nesnažili se ji cpát úplně do všeho.

10-of-abundanceDruhou kartou je Desítka Hojnosti, která vypovídá o tom, že nám náš život zajišťuje veškerou hojnost vnitřní i vnější, duševní i hmotnou. Tato karta nám říká, že je o nás postaráno a že se nemusíme bát přestat se snažit všechno řídit (viz. předchozí karta). Máme se v tomto týdnu věnovat hlavně odpočinku, přemítání, vychutnávání si své hojnosti a také předávání své moudrosti druhým. Je to karta klidu a spokojenosti, což znamená, že jakmile se přestaneme stresovat kvůli námi neovladatelným záležitostem, všechno bude moci samovolně a klidně proudit, vše se dá postupně do pořádku a stejně tak se dáme do pořádku i my sami.

3-of-actionPoslední karta pro tento týden je Trojka Činu, příslib pozitivního vývoje věcí do budoucna. Říká nám, že máme krásné vyhlídky a že ať nám momentálně dělá cokoli starosti, vše se vyvine pro to nejvyšší dobro všech zúčastněných. Nemáme se tedy bát a místo toho se uvolněme, abychom této pozitivní, podpůrné energii umožnili našimi životy volně proudit.

SHRNUTÍ
Poselství pro tento týden je stručné a prosté: Přestaňme se snažit mít všechno pod kontrolou a místo toho nechme Božskou energii, aby vše, co sami vyřešit nedokážeme, vyřešila, proměnila a uzdravila. Nejsme jediní, kdo může v dané situaci něco udělat, a je třeba, abychom si to uvědomili. Často zapomínáme na to, že Nebesa s námi náš život prožívají a že jsou tady pro nás – a že mohou vidět dál než my a vědět i o lepších cestách, než které jsme si vytipovali. Ponechme tedy Nebesům volnou ruku ve svém životě, požádejme o pomoc všude tam, kde si nevíme rady, odstupme stranou, aby mohlo k posunu dojít, a začněme konat až tehdy, kdy jasně pocítíme, že to udělat máme a dostaneme jasné vedení. Do té doby nemá smysl se stresovat a snažit se předvídat, co jak bude, nebo co udělat, aby byl výsledek takový a takový. Pusťme se této snahy řídit každý okamžik svého života a dovolme mu, aby mohl volně plynout. Tento obnovený, svobodný proud nám přinese mnohá požehnání a napomůže nám žít šťastnějším a zdravějším způsobem, ke kterému máme ty nejlepší vyhlídky.

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: