Krystalová voda – úvod

SONY DSCJakožto lék má krystalová voda tisíciletou tradici, avšak coby voda k pití nalézá využití teprve v poslední době. Hildegardě z Bingenu, která je pramatkou krystalové vody, vděčíme za to, že jsme se dnes znovu rozpomenuli na tuto metodu zlepšování pitné vody a přípravy léčivých prostředků.

Voda je zcela zvláštní látka, neboť může přijímat a dočasně uchovávat informace všeho druhu. To je možné jedině proto, že je sama neutrální: jakožto beztvarou a bezbarvou substanci bez chuti a zápachu ji lze velice dobře informovat. Je takříkajíc prázdným plátnem přírody, na které se může všechno promítat. Informační schopnosti vody využívají mnohé metody přírodní léčby, jako homeopatie, Bachova květová terapie apod. Voda jim slouží coby nosič léčivé informace rostlin, zvířat, minerálů a jiných látek.

Příprava krystalové vody je založena právě na této unikátní schopnosti vody převzít informaci od krystalů do ní vložených. Jak je to možné? Co se stane, pokud vložíme krystaly do vody? Čím to, že se voda změní, že se zlepší její kvalita?

Příprava krystalové vody je založena především na těchto faktorech:

  • Krystaly předávají informace
  • Voda přijímá informace a nějaký čas je uchovává.

Krystalová voda je tedy voda informovaná krystaly, která má podobné účinky jako kameny.