Míruplné nadšení namísto dramatu

míruplné řešení

V míru se již nacházíte, neboť jste byli stvořeni mírumilovným Stvořitelem. Nepotřebujete hledat mír ve vnějším světě, ani se nepotřebujete učit, jak být v míru. Toto všechno již máte ve svém nitru právě v tomto okamžiku. I když se necítíte být v míru, v duchovní pravdě v míru jste. Ve skutečnosti je nemožné nebýt v míru ve vesmíru stvořeném Bohem.

Pokud se to navenek zdá být jinak a připadá vám, že máte svůj život jakýkoli, jen ne míruplný, pak to znamená, že se ujalo vlády vaše ego. To znamená, že vás ego přesvědčilo, že mír není hodnotný nebo dosažitelný.

Mír neznamená pasivitu ani nudu

Ego se vám snaží namluvit, že mír je totéž jako být pasivní. Říká vám, že když budete v míru, ztratíte své ambice, přestanete pracovat a budete přemoženi soutěživým světem.

Nic nemůže být dále od pravdy! Být v míru neznamená, že se stanete povalečem. Jednoduše to znamená, že jste uvědomělí. Jste si vědomi Božství ve své jednotě se vším, co existuje. Jste si vědomi svých upřímných pocitů a názorů. A jste si vědomi své fyzické podoby a těla a všech jeho pocitů.

V oblasti kariéry se míruplný člověk vždy dostane vpřed. Opět, být v práci míruplní není totéž jako být pasivní nebo se přizpůsobovat lidem. Míruplní lidé jsou vždy asertivní, protože musíte říkat svou pravdu a být upřímní, abyste si mohli svůj vnitřní mír udržet. Potlačování svých pocitů vám prožívat mír neumožní.

Míruplní lidé v práci jsou také otevřeni přijímání Božských „zásilek“ plných úžasných nápadů, což je v jejich práci úspěšné a oceňované.

Většina lidí je také velmi ráda v přítomnosti míruplné osoby. To proto, že míruplní lidé mají přitažlivé osobnostní vlastnosti, jako např. vřelost, vlídnost, otevřenost a sympatičnost. Je příjemné je mít nablízku, a proto jsou zváni na večírky a posezení a dostávají vzrušující příležitosti v práci. Starý scénář hollywoodských filmů tvrdého, sarkastického a hrubého manažera je věcí minulosti. Nikdo nechce pracovat pro někoho nebo s někým, kdo je protivný. Lidé chtějí pracovat s inspirujícím vůdcem. Mír a inspirace jdou ruku v ruce.

V osobní oblasti to platí rovněž. Být upřímnou osobou, která čestně vyjadřuje svou pravdu, a zároveň působivou osobností, která je otevřená a milující, je jasně vítězná kombinace.

Dalším důvodem, proč se nás ego snaží odradit od míru, je ten, že nám namluví, že mír je nudný. To je jen další nesmysl, který nemá nic společného s realitou. Mír samotný je forma nadšení!

Pokud jste se zapletli do nějakých telenovel, určitě víte, jak tyto zážitky narušují váš denní rozvrh. Drama vede k posedlému myšlení, kdy se soustředíte jen na to, jak jste nahněvaní, rozčilení a jak se bojíte. Strach a hněv jsou dva z největších triků ega, které používá, aby nás odradila od cesty našeho Božského životního poslání a míru.

A tak, když vám ego šeptá do ucha, že by bylo velmi nudné mít míruplný život, nenaleťte mu! Ego se vás snaží přesvědčit, že hluboké drama je vzrušující, zábavné a smysluplné. A i když je pravda, že se můžete naučit důležité životní a duchovní lekce prožíváním bolestivých okolností, není to cesta k osvícení.

Když neustále čelíte situacím typu “bojuj nebo uteč”, ve vašem mozku i těle je neustále ukryta zásoba adrenalinu a kortizolu. A to není nijak zdravé a může to zapříčinit vaše stárnutí.

Míruplný život může být velmi živý! Můžete se zavázat ke stimulujícím aktivitám jako je např. sport, aktivismus, nebo zábava, a být přitom míruplní a šťastní. Dokážete najít nadšení pro nové příležitosti, které k vám přicházejí, coby osoba, která je magnetem pro další lidi, kteří s vámi chtějí pracovat.

Můj život je zároveň velmi míruplný a přitom velmi vzrušující. Jsem tak poctěná a šťastná za to, že jsem schopna cestovat do úžasných zemí a setkávat se tam s těmi nejmilejšími lidmi na zemi během svých seminářů. Je to skutečně pravda – být v míru může být velmi osvěžující a povzbuzující!

Z knihy Assertivness for the Earth Angels, Doreen Virtue

pokračování 5.4.2016

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: