Category Archives: Duchovní rozvoj

Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života byl součástí mnoha kultur a lze jej najít na mnoha historických stavbách. Symbol se pojí s ochranou a harmonií a je znám v souvislosti s posvátnou geometrií. Co se za ní skrývá? Proč květ života tolik lidí přitahuje? Jak vlastně funguje? Jak jej můžeme použít? Co je to květ života? Pokud si květ života prohlédneme zblízka […]

Co je to pyramidální voda?

Každý vzorek vody má určitou krystalickou strukturu, která z velké části určuje její vlastnosti a kvalitu. Pyramidální voda je taková voda, která mění svou strukturu díky energii pyramid. Voda je jedinou přírodní látkou, která se na Zemi nachází ve všech třech stavech – pevné, kapalné a plynné. Díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem je voda životně […]

VDĚČNOST

Pokud budeme každý den projevovat vděčnost, zjistíme že nám do života přinaší více pokoje a naplnění.  Ale co přesně označujeme vděčností? Jak nás může ovlivnit? A to nejdůležitější, jak se může stát naší nedílnou součástí? Zjednodušeně řečeno, vděčnost znamená vážit si všech dobrých věci, kterých se nám dostává, kterých dosáhneme a které se nám dostávají […]

Poselství Andělů o příležitosti od Doreen Virtue

Naši drazí, nezatloukejte do země kolíky s nápisem „To je moje”. Jste na planetě Zemi, která ačkoli je jemnou a něžnou bytostí, není připravena se jen tak lehce vzdát vaší vůli. Nebeská vůle, sídlící ve vašem nitru, se nechce nad Zemí povyšovat. Touží mezi svými bratry a sestrami našlapovat s lehkostí. Jste svatými stvořiteli, stejně […]

RADY ANDĚLŮ NA DNEŠNÍ DEN – DÍVEJTE SE NA VŠECHNY JAKO NA ÚSPĚŠNÉ

To, jak vnímáte druhé, má obrovský dopad na vaše vnímání sebe. Když se díváte na druhého člověka jako na úspěšného, pak to znamená, že vnímáte bohatství i v sobě. Bez ohledu na vnější vzhled se dnes u lidí soustřeďte na to, čeho úspěšně dosáhli. Prokazujete tím velkou laskavost sobě i jim, protože na energetické úrovni […]

Láska přináší zázraky

“Zázraky vznikají z lásky, láska je vytváří a láska vám je také přitahuje. Vzpomeňte si na zázrak, který jste někdy pro někoho vytvořili. Možná jste někomu dali něco, co pro něj či pro ni mělo velkou cenu. Vybavte si pocit lásky, který jste k tomu člověku cítili. Ten zázrak vznikl z lásky uvnitř vás samých, […]

Poselství Andělů o přátelství od Doreen Virtue

Hledíme na vás a vidíme tolik osamocených a bez přátel, ale i bez spojení s námi. Sami sebe vidíte jako odsouzené k samotě, většinou naprosto nepochopené bytosti kráčející po zemi. A vy, které zklamal přítel, hledáte útěchu v pohrdání přátelstvím, a neuvědomujete si, že se tím povyšujete nad samotného Boha, jenž vám přátelství daroval. Je […]

Poselství Andělů o samotě od Doreen Virtue

Brána, jíž do vašeho srdce proudí Láska, se vám může zdát opuštěná, jen když si přestanete uvědomovat, že Láska je všude kolem. Ztratíte-li toto vědomí, můžete zatoužit, aby jí bylo srdce znovu naplněno. Domníváte se totiž, že zahojí vaši bolest. Ona touha je žízní po nebeském Otci, který je však stále s vámi, neboť prostupuje […]

Poselství Andělů o lásce od Doreen Virtue

Co jest možno říci o Lásce? Láska je veškeré Stvoření, neboť vše je vtělením Lásky, která pulzuje celým vesmírem. Láska je každičký nádech a výdech. Láska je zvuk vydaný houslemi při dotyku smyčcem. Láska pohybuje horami a kolébá stromy. Láska je On. A přesto o Něm ještě tolik nevíte. A přesto se tolik bojíte Jeho […]

Poselství Andělů k obavám od Doreen Virtue

V pradávných dobách, a ještě dříve, než jste byli vtěleni na tuto Zemi, neznaly vaše myšlenky pojem smutku. Prožívali jste radostné vzrušení v očekávání časů, které se blíží. Vaše srdce zářilo. Takový byl váš úsvit. Pak jste se probudili v náruči své matky a hleděli jste na její mírumilovnou tvář. V této chvíli jste toužili […]

Poselství Andělů k důvěře od Doreen Virtue

Jistě jste si už všimli, že základním rysem našich sdělení je „důvěra”. Důvěřujte jeden druhému, ale důvěřujte také sami sobě. Žádáme vás, abyste se ponořili do svého nitra a odstranili všechny zážitky a vzpomínky, které jsou ve vás původci vaší bezbřehé nedůvěry. Vidíme, jak si většina doslova libuje v bolesti a smutku, a živí ve […]

Poselství Andělů k břemenům od Doreen Virtue

Ano, víme, že nesete na ramenou velká břemena. A věřili byste, že ještě těžší jsou ta břemena, která za sebou vláčíte jako mezek táhnoucí pluh těžkou půdou? Je to tak, Vaše minulost, její deformované zbytky, které s takovou houževnatostí nosíte v sobě, jsou tím největším zdrojem tísně a úzkosti a brání vám, abyste se s radostí […]

Poselství Andělů k odpouštění od Doreen Virtue

Motýl, jenž se svobodně vznáší vzduchem, to je nádherný pohled. Když dítě běží trávou za barevným kotětem a směje se z plna hrdla, nebesa jsou v tu chvíli na dosah. Tyto obrazy plné krásy, k vidění jen na vaší Zemi, jsou pouze malým příkladem svobody a milosti. Podobných projevů je takové množství, že ani nejbohatší […]

Meditace s Doreen – Jaký je můj další krok?

Ahoj, tady je Doreen Virtue a chtěla bych vám popřát krásné povánoční období. V období, když skončí Vánoce, se často stává, že s tím, jak přichází nový rok, vyvstává v nás mnoho otázek ohledně toho, co bude dál, co bychom v novém roce měli změnit. Určujeme si předsevzetí a děláme změny. Většina lidí, s nimiž […]

OTEVŘETE SVOU NÁRUČ PŘIJÍMÁNÍ

Tak jako se potřebujeme přirozeně nadechovat i vydechovat, potřebujeme ve svém životě udržovat zdravou rovnováhu mezi vydáváním a přijímáním energie, ať už v jakékoli formě. Prostřednictvím tohoto květinového poselství jsme vedeni k tomu, abychom si pořádně odpočinuli, přestali alespoň na chvíli řešit problémy (byť jen v hlavě) a začali energii také přijímat. Koloběh spěchu, shonu, […]

Odpuštění osvobozuje

Na cestě k odpuštění je mnoho překážek. Asi nejtěžší z nich je pocit, že svým odpuštěním tolerujeme chování, které nám ublížilo. Odpustit ale neznamená prohlásit: “Nevadí, že jsi mi ublížil.” Odpuštění znamená odpoutat se od svého zranění, a to ve vlastním zájmu – ve chvíli, kdy zjistíme, že NÁM lpění na starých křivdách brání žít […]

To, co říkáte, vytváří vaši realitu

Nedávno za mnou přišla jedna žena a vykládala mi, jak špatně se jí daří v její práci. “Je ale nemožné najít jakékoli jiné místo,” říkala mi. “Nikde nic není. Vůbec nic.” Přestože jsem pro to neměla žádný hmatatelný důkaz, měla jsem silný pocit, že určitě není nemožné, aby si nějaké jiné místo našla a že […]

Bůh sesílá anděly ochránce

Ve vašem životě se někdy objeví “lvi”. Neobávejte se jich. Když byl prorok Daniel vhozen přes noc do jámy, strávil noc s hladovými lvy. Nezaměřoval se na strach. Nezaměřoval se ani na lvy. Namísto toho se naplno věnoval modlitbám. Díval se nahoru, ne dolů. Druhý den ráno, když nalezli Daniela živého a zdravého, řekl: “Můj […]

Změňte svůj život, změňte svět

Záznam z mého naslouchání archandělu Michaelovi a o jeho zprávu pro nás všechny. – Magda * * * Čtete si spoustu pozitivních tvrzení, ale z nějakého důvodu máte pocit, že to jde mimo vás? Přicházejí vám poselství o tom, jak vyřešit problémy, jak změnit svůj život k lepšímu, jak mít naplňující vztahy a jak mít […]

Nebojte se naplňovat svůj nejvyšší potenciál

“Mnozí z vás se bojíte žít naplno a dovolit si přijímat dobré věci, protože máte strach, že buď ztratíte pokoru, nebo že vám dané dobro doopravdy nenáleží. Chováte v sobě pocity viny a nepatřičnosti, které vám brání přijímat dobré věci, když k vám přichází, a které vám současně přitahují do života negativní zkušenosti, jež vám […]

Neodsuzujte změny jen kvůli prožívanému smutku

Pokud ve vašem životě něco končí a vy cítíte smutek, neznamená to, že je tato změna špatná. Jako lidé prožíváte smutek obecně kdykoli, kdy něco končí, ať už ve větší či menší míře. Mnozí z vás chápou smutek jako něco špatného, ale ve skutečnosti je to přirozená lidská emoce, která vám pomáhá sladit se s […]

Poselství andělů o důvěře ve vlastní intuici

Anděl

Jako vaši andělé máme na srdci vaše dobro i bezpečí a rádi bychom vás tedy vybídli k tomu, abyste věřili své intuici a jejímu vedení, i když zdánlivě neexistuje žádný důvod pro to, abyste danou věc, ke které vás vede, udělali. Někdy totiž své vnitřní vedení ignorujete či vyvracíte i ve velmi závažných případech, a […]

Nesnažte se neustále “dokonale žít”

“Jako vaši andělé bychom vám dnes rádi připomněli, jak důležité je přistupovat k sobě s láskou a úctou i v době, kdy ne všechno jde tak, jak byste si přáli – ať už z jakéhokoli důvodu. Součástí vašeho duchovního růstu a seberozvoje je osvojování si a využívání nových způsobů myšlení, jednání, komunikace či vnímání – […]

Podzimní poselství stromů

podzim

Podzim coby symbol barvitých proměn vnáší do vašeho života mnohá překvapení. Stejně jako se odkrývají holé větve stromů, když z nich opadává listí, i vy se můžete cítit „obnažení“ a zranitelní, zatímco se z vás odlupují staré vrstvy energií a z vašeho života se vytrácejí některé věci, které původně zakrývaly další skutečnosti uložené hlouběji pod povrchem. Symbolicky […]

Proud hojnosti života

Jak víme, není to jen zlato, co se třpytí. Odjakživa slýcháme, že peníze nejsou všechno, že skutečné dary v životě si za peníze nekoupíme a že kdo se žene za penězi, obvykle končí nešťastný. Stačí se podívat do leckterých pohádek, v nichž byli lidé toužící jen po penězích potrestáni a skutečným hodnotám naučeni, zatímco ti, […]

Věřte sami v sebe

věřte si

Jednou z důležitých věcí napomáhajících vám k vnitřní svobodě je vaše víra v sebe samé. Víte-li, že se můžete spolehnout na svou schopnost postavit se sami za sebe, hovořit za sebe, odmítnout něco akceptovat a nedovolit si nikým ubližovat, máte pocit jistoty i bezpečí sami v sobě. V takovém případě nemáte strach z nikoho ani […]

ODPUŠTĚNÍ

odpuštění

Představ si svůj život jako velký hrnec. V něm se vaří polévka tvého života. Na dně hrnce je tlustá černá usazenina, protože se v něm kdysi něco spálilo. Někdy se něco najednou spálí úplně nepozorovaně a náhle, je to symbol bolestných zkušeností, které má každý člověk. Často se snažíme zachránit, co se ještě zachránit dá. […]

Naučte se necítit odpovědnost za pocity druhých

emoce

“Jako vaši andělé bychom vám dnes rádi připomněli důležitou skutečnost, a to tu, že se potřebujete naučit NECÍTIT SE ZODPOVĚDNÍ ZA POCITY NĚKOHO JINÉHO. Jste zodpovědní za své činy, jste zodpovědní za to, jak svými činy ovlivňujete druhé, ale nejste zodpovědní za to, jaké reakce nebo postoje si volí sami druzí. Je důležité uvědomovat si […]

Nenechte se od své cesty zrazovat druhými lidmi

vlastní cesta

“Jako vaši andělé vás vždy podporujeme ve všech pozitivních změnách, které uskutečňujete sami na sobě a ve svém životě. Rádi bychom vám však připomněli, že vaše změny, třebaže dobré a pozitivní, se nemusejí vždy líbit ostatním lidem. Je důležité, abyste se jejich negativními reakcemi nenechali zmást a zůstali věrní sami sobě a svému vlastnímu vedení. […]

Otevřete svá srdce duchovní síle

My všichni jsme nyní rychle a přímo vedeni k dosažení toho, že naše srdce budou kompletně otevřená a v souladu s naší duchovní silou. Intenzita, kterou cítíte, sdílíme my všichni! Andělé stlačili proces, který by normálně zabral roky, do dní a měsíců. Můžete zažívat změny v souvislosti s žaludkem, změnou jídelníčku a chutí, zatímco otevírají […]

Naučte se věřit vlastnímu vedení

“Přestože je moudré nechat si někdy poradit a požádat druhé lidi o vedení, ne vždy vám pomůže, když vám někdo druhý řekne, co a jak máte udělat. Někdy je namísto toho třeba, abyste se vy SAMI rozhodli, co a jak udělat, na základě vedení svého vlastního nitra. Žádáte-li o vedení zvnějšku a ono nepřichází anebo […]

Pokud něco skutečně chci, cesta se najde

Vzhledem k síle naší mysli a síle rozhodnutí je pravda, že pokud něco skutečně chceme, cesta se najde. Naše touha a ochota vždycky otevřou dveře, aby jimi mohlo vstoupit řešení. Pokud něco doopravdy chceme, vždycky se najde cesta anebo se v případě nutnosti stane zázrak, abychom uspěli. Tak je tomu samozřejmě vždy, pokud se neocitneme […]

Rovnováha je důležitá

poselství stromů

“K následování svého vnitřního vedení patří také dokonalá důvěra v něj. To platí především v případech, kdy tě tvé vnitřní vedení a tvá přirozenost vedou k něčemu, co odporuje logice tvého rozumu. Často se stává, že si odpíráš odpočinek nebo zábavu s tím, že povinnosti a práce jsou na prvním místě. Ale není tomu tak. […]

POPROSTE BOHA O ŘEŠENÍ A NECHTE VĚCI PŘIROZENĚ VYVÍJET

Je-li vaše situace natolik zamotaná, že každý další pokus o její vyřešení ji zamotá ještě víc, je to pro vás jasné znamení, že se má tato situace vyřešit svým vlastním způsobem, aniž byste do ní zasahovali. Týká se to především těch oblastí, na kterých vám nejvíce záleží a o které máte největší strach. Ale právě […]

KOUZLO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

splněný sen

Každý z nás nosí ve svém srdci hluboké touhy, sny a přání. Některá se nám plní, některá ne, některá se plní hned, jiná zase později. Přestože se může zdát, jako by plnění našich přání probíhalo zcela nahodile a mimo náš vliv, ve skutečnosti existuje mnoho cest, jakými můžeme svým přáním k naplnění dopomoci. O některých […]

Neupadejte do mentality nedostatku

kameny

Pro vaši mysl může být těžké neupadat do mentality nedostatku, zvlášť když všude kolem sebe vidí tolik DŮKAZŮ, že je všeho nedostatek a že lidé (včetně vás) prožívají strádání v různých formách. V takových obdobích je ještě více než obvykle důležité nesoustřeďovat veškerou svou pozornost do své hlavy, ale naopak ji soustředit do svého srdce, […]

Zaměřujte se na světlo

ochrana světlem a láskou

Když se život zdá nejvíce znepokojivý a beznadějný, i ten nejmenší třpyt světla dokáže jasně zářit oproti pozadí temnoty. Vždy se zaměřte na toto světlo, které je všude, včetně těchto věcí: Ve zpěvu ptáků. Ve tvarech a symbolech vytvořených mraky. V objetí dobrého přítele. Ve vědomí, že Bůh a andělé jsou s vámi, právě v […]

Meditace pro zdraví

zdraví

Následující meditaci jsem si napsal před několika lety pro sebe a četl si ji tak často, jak to šlo. Nahlas a z nejhlubšího srdce. Od této doby mám jen zřídka problémy se zdravím. A když přece, trvají opravdu jen velmi krátkou dobu. Miluji své tělo. Jsem vděčný za výkony, které mé tělo každodenně podává. V […]

NAUČTE SE MILOVAT SVÉ TĚLO

láska k sobě

Dítě, které ze sebe nemá dobrý pocit, začne hledat důvody, proč nenávidět své tělo. Kvůli tlaku reklamy často věříme, že s našimi těly není něco v pořádku. Kdybychom jen byli štíhlejší, blonďatější, vyšší, měli větší nebo menší nos, měli zářivější úsměv – seznam pokračuje donekonečna. Takže i když jsme všichni byli mladí, jen málokdo z […]