Category Archives: Matka Meera

Novoroční celosvětová meditace s Matkou Meerou

Matka snáší Světlo z nejvyšší úrovně bytí k transformaci Země. Božská Matka byla vždy spojována s prací spojenou s transformací. Můžete se připojit k celosvětové meditaci 1. ledna 2016 v 19 hodin středoevropského času. Začněte nový rok s touto meditací. Mužete praktikovat jakoukoliv formu meditace, která je vám blízká nebo můžete provádět džapu (džapa je […]

Nedokonalost lidí

Matka Meera

Bůh stvořil normální lidské bytosti, ne nedokonalé. Dal však lidstvu možnost jednat, jak chce. Jak lidé rostou, řídí se při svém konání vlastními myšlenkami a nikoli Boží vůlí. Bůh nám dává šanci užívat své schopnosti pro harmonii. Jestliže je zneužijeme k destruktivním účelům, pak nám dá příležitost to změnit. Bůh nám dovolí pokračovat, dokud se […]

Matka Meera přijede v roce 2015!

Říjnové daršany byly obsazené během čtyř dnů a Matka slíbila, že se vrátí. Je potvrzeno, že to bude určitě tento rok! A možná již brzy :-) Registrace na tyto daršany neproběhne přes rezervační formulář jako minulý rok, ale přes on-line rezervační systém, který již úspěšně funguje 2 rokem v Německu a dobře jej znáte, pokud jezdíte na daršany do […]

Pranám a daršan

V souvislosti s příjezdem Matky Meery do České republiky vám poskytujeme několik informací, které jsou dostupné na stránkách Matky. Co je to daršan? Daršan je tichý dar milosti a Světla, předávaný skrze Matčin koncentrovaný pohled a dotyk. Světlo zvolna rozpouští nahromaděné překážky a proměňuje celou bytost. Když jsme u tebe, klekáme si před tebou a ty bereš naši hlavu do […]

Matka Meera

O: Když dokončíme pranám, v tichosti se ti díváme do očí. Co se při tom děje? MM: Dívám se do každého kouta vašeho bytí. Dívám se na všechno, co je uvnitř vás, abych věděla, kde pomoci, kde dát sílu nebo uzdravení. Ve stejný čas dávám Světlo každé části vašeho bytí. Otevírám všechny vaše části Světlu. […]

Co je pravou oddaností?

Odevzdat se, znamená vše nabízet Bohu. Odevzdat se znamená Bohu nabídnout svůj život. Jednoduchost je oddanost. Když jsme prostí, ego se rozpouští samo v sobě a přicházejí odpovědi. Vždy pamatujme, nehledě na to, jak jsme velcí, že je něco většího – Bůh, to znamená odevzdat se. Oddanost znamená nebýt sobeckým. Pokora je odevzdanost. Matka Meera […]

Vztah mezi karmou a prosebníkem

Kdybychom  akceptovali  jen  svou  karmu, nikdy  by  to  neskončilo.  Karma by pokračovala  v  mnoha  dalších  a  dalších životech.  Když se  však  modlíme a nabízíme ovoce našich činů Bohu, může se naše karma zastavit, zmenšit, či změnit. Matka Meera *  *  * zdroj: httpss://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/MotherMeera1?fref=nf

Matka Meera

Ačkoli nevyhledává žádnou publicitu, přicházejí k ní tisíce lidí z celého světa, aby přijali daršan, tichý dar odpuštění a Světla, prostřednictvím jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, rituály, mluvení, jen tiché požehnání. Beze slov, pouze vnitřním působením mění Matka srdce a myšlení lidí. Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Narodila se 26. prosince […]

Nadační fond Matky Meery

(Tisková zpráva) Dovolujeme si vás informovat, že v červnu roku 2014 zahájil svou činnost Nadační fond Matky Meery v České republice. Jeho hlavním posláním je pořádání daršanů Matky Meery na území České republiky. Matka Meera je v Indii uctívaná jako Božská Matka. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Beze slov, pouze vnitřním působením mění srdce […]