Nedokonalost lidí

Matka Meera

Bůh stvořil normální lidské bytosti, ne nedokonalé. Dal však lidstvu možnost jednat, jak chce. Jak lidé rostou, řídí se při svém konání vlastními myšlenkami a nikoli Boží vůlí. Bůh nám dává šanci užívat své schopnosti pro harmonii. Jestliže je zneužijeme k destruktivním účelům, pak nám dá příležitost to změnit. Bůh nám dovolí pokračovat, dokud se situace nestane kritickou.

Pak nás zastaví, a to, co budeme zkoušet, se nám nebude dařit. Bůh zakročí, ale ne ničivým způsobem. Boží milost pracuje stále, ale v krizích je stupeň Božího zákroku mnohem větší.

 

Matka Meera