Category Archives: Louise Hay, Doreen Virtue

NECHTE SE UNÁŠET PROUDEM ENERGIE

Máte zvláštní schopnost být v pravou chvíli na pravém místě. My andělé s vámi dnes budeme spolupracovat na tom, abyste tuto svou schopnost dovedli ještě k větší dokonalosti. K tomu je třeba porozumět proudění energie, které má stejné vlastnosti jako proudění vody nebo vzduchu. Víte, že fyzický objekt, jako je například skála, sice může změnit […]

Promluva Doreen Virtue o změně její duchovní cesty

Není jednoduché být veřejně vidět, když procházíte velkou osobní změnou. Ale díky Bohu, modlitbám a všem, kdo mě podporují, jsem nyní šťastnější než kdy předtím. Jak vidím, mnoho lidí zanevřelo na Ježíše kvůli negativním zkušenostem s náboženstvím a církví. To samozřejmě chápu. Ale svět nyní Ježíše potřebuje více než kdy jindy! Skutečného Ježíše, který nám […]

PŘIJÍMEJTE KOMPLIMENTY

radost

Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje. Vážíte-li si sebe samých, pak se každý […]

UVĚDOMTE SI, ŽE UŽ JSTE VYHRÁLI

hojnost

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli! Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, […]

NESUĎTE

rada pro dnešní den

Soudit znamená rozdělovat věci pomocí slov do různých kategorií – je to metoda, kterou vaše ego užívá ke zjednodušení. Vaše vyšší já naopak používá systém rozlišování, které je založeno na vnímání pocitů přitahování a odpuzování ve vztahu k energiím daného člověka, věci či situace. Když soudíme, říkáme; „Toto je dobré,“ nebo: „Toto je špatné,“ kdežto […]

Doreen Virtue: 10 lekcí, které jsem se naučila od andělů

láska

Čím více hovořím se svými anděly, tím více se učím. Zde je deset lekcí, které mě naučili a které změnily můj život. 1. ŽIJTE V INTEGRITĚ Andělé mi řekli: “Věnuj svůj čas aktivitám, které jsou v souladu s tvými nejvyššími záměry.  Oprosti se od věcí, od nichž tě tvá intuice odrazuje. Tyto věcí mohou  být […]

Rozeznávání, nikoli souzení

vztahy

Pozemští andělé se pyšní svou schopností nesoudit druhé. Proto je také důležité, aby si rozvinuli smysl pro rozeznávání namísto souzení. Rozeznávání je založeno na Zákonu Přitažlivosti. Říká: Toto mě přitahuje; Toto mě nepřitahuje. Například můžete říct, že “tohle mě neláká”. Souzení naproti tomu dává všemu nálepky dobré nebo špatné. Je tedy ve své podstatě více […]

Vše začíná prvotním traumatem

nebesa

Než jste přišli na tento svět, žili jste dokonalý život v Nebesích. (Nebesa znamenají vysokovibrační nefyzickou existenci. Je to místo, kde žijeme mezi svými fyzickými životy.) V Nebi nejsou žádné účty, které bychom měli platit, žádné konečné termíny a žádný stres. Trávíte čas tím, že pomáháte lidem a zvířatům na Zemi, učíte se, jak Vesmír […]

Nebojte se překážek

“Na své cestě za svými sny se nenechte brzdit obavami z těžkostí, které se mohou objevit. Řeknu vám, že každý obdivovaný hrdina měl na své cestě problémy. Vzpomeňte si na Froda z Pána Prstenů nebo na Jakea Sullyho z Avatara. Nějaké těžkosti vždy přijdou. Každý je prožívá. Každý z nás má problémy. Ale nenechte se tím […]

ROZHODNĚTE SE, JAKÝ DEN BYSTE CHTĚLI PROŽÍT

krásný den

Máte schopnost a moc udat svému dni tón. Učiníte tak tím, že se rozhodnete, jaký typ zkušeností byste chtěli prožít. Položte si nyní otázku: Jak chci tento den prožít? Vizualizujte si to a vnímejte jen ty nejvyšší energie. Pokud zjistíte, že se soustředíte na negativní scénáře, požádejte nás anděly, ať energii strachu proměníme v lásku. […]

Je pro vás bezpečné být silní!

síla

Nepotřebujete se stát mocnějšími, protože právě teď již máte 100% maximální síly. Vždy si pamatujte, že jste stvořeni k obrazu a podobě mocného Božského Stvořitele. Proto máte ve svém nitru veškerou moc Nebes stejně jako všichni ostatní. Pokud se nyní cítíte bezmocní a neúspěšní, pak je to proto, že jste se rozhodli, že žádnou moc […]

Promluva Doreen Virtue o současné energii s meditací pro uvolnění starostí

Archanděl Michael

Vítejte v tomto našem společném čase, který je pro mě tolik posvátný a během něhož se můžeme všichni spojit a podpořit. Můžeme si dávat a také přijímat. Také si můžeme mnoho věcí vyjasnit. Podíváme se na to, co se teď děje. Děje se toho tolik. V první řadě, pokud navštěvujete facebook nebo email, se jen těžko vyhnete […]

Hlásím se o svou ženskou sílu.

být sama sebou

Život přichází ve vlnách, v poučných zážitcích a obdobích vývoje. Dlouho byly ženy vystaveny náladám a názorům mužů. Říkalo se nám, co smíme dělat, jak a kdy. Jako holčičku mě učili chodit dva kroky za mužem, vzhlížet k němu a ptát se: “Co si myslím, co dělám?” Nemyslím to doslova, ale viděla jsem, že se […]

ÚPLNĚK VE VODNÁŘI

úplněk

“Blížící se úplněk ve Vodnáři již teď silně ovlivňuje vysoce citlivé osoby. Venuše včera vstoupila do své retrográdní fáze, připojila se k Uranu a Neptunu,u kterých již retrográdní fáze probíhá. Stejně jako někteří lidé mívají sennou rýmu v určitém období, mají tito lidé “alergické” projevy na určitou kombinaci energií. Tyto symptomy mohou zahrnovat únavu, netečnost, mrzutost, […]

Promluva Doreen Virtue o kariéře

Svou každodenní práci byste měli dělat s pocitem, že jste skrze ni přinesli světu něco skvělého. Je to také cesta k větší hojnosti – když budete dělat práci, která vás naplňuje, a budete světu přinášet mnoho dobrého, budete na oplátku podpořeni celým Vesmírem. Pro mnohé služebníky světla je to však složité, protože v minulých životech […]

SMĚJTE SE

Smích

To, jak zní smích, se z pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské „hudbě sfér“. Jeho nejčistší esence vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o […]

VŠÍMEJTE SI SVÝCH MYŠLENEK

Všímej si pocitů

My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb. Můžeme vám však […]

SPOJTE SE S ANDĚLY PŘÍRODY

Bytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují jako víly, elementálové a andělé přírody a jsou stejně skuteční jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci růst a prospívat i vám. Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a […]

DESÁTEK

Energie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled, protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější. Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla […]

PŘEMĚŇTE NEGATIVNÍ ENERGII V POZITIVNÍ

Obavy, hněv, zášť a podobné emoce se nazývají „negativní“, protože vás obírají o energii, ale také o čas. To znamená, že slovo negativní popisuje směřování této energie. A naopak platí, že vzhledem k tomu, že pocity, jako je radost, euforie a naděje, zvětšují vaši energii, nazývají se emocemi „pozitivními“. Obavy jsou tak obvyklé, že se […]

MODLITBA ZA PODPORU

“Nejdražší Andělé, prosím, obklopte mě právě teď vaší povznášející energii. Dnes vás prosím o vaši podporu a vedení při mé vědomé snaze zlepšit svůj život. Budu naslouchat své intuici a s důvěrou přijímat poselství. Budu naslouchat své intuici a důvěřovat zprávám, které přijímám. Budu naslouchat svým pocitům a emocím, které obvykle přicházejí. Díky tomu vím, že mi ukazujete, […]

VYCHUTNÁVEJTE SI OPRAVDOVOU BLÍZKOST

Propojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku. My andělé s vámi toto pouto sdílíme, i když si naši přítomnost ve svém životě možná neuvědomujete. Jsme úzce napojeni na všechny vaše emoce, […]

DOVOLTE SVÝM ANDĚLŮM, ABY VÁM POMÁHALI

Jste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušeni, jsme vám ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně. Jsme […]

Splývám v jednotě s každým na této planetě

Nevěřím ve dvě síly dobra a zla. Myslím, že existuje Jediná nekonečná Duše a že jsou lidské bytosti, které mají příležitost jakýmkoliv způsobem využívat inteligenci, moudrost a nástroje, které jim byly dány. Když říkám oni, v podstatě mluvím o sobě, protože já jsem lidé, já jsem vláda, já jsem kostely a já jsem Planeta. Místo, […]

BUĎTE K DRUHÝM UPŘÍMNÍ

Slovo upřímnost v sobě obsahuje pojem přímosti a přímočarosti, která znamená směřování k jádru věci. Jeho synonymem by mohl být i pojem . To vše jsou v zásadě velice kladné vlastnosti, protože otevřený přístup – či otevření přístupu – k jádru věcí je něco, co nám prospívá. S tím souvisí skutečnost, že upřímnost má pozitivní […]

ODEVZDEJTE SVÉ STAROSTI BOHU A ANDĚLŮM

Co vás tíží nebo čeho se obáváte, naši drazí? Nezůstávejte s těmito svými pocity sami. Odevzdejte je nám andělům. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na naši láskyplnou přítomnost. Při výdechu vydechněte všechny své starosti a my je chytíme a odneseme je vzhůru ke světlu, aby se uzdravily. Jakmile se zbavíte svých obav, pocítíte svobodu, […]

PŘIJMĚTE SVÉ ZDRAVÍ

Tak jako bohatství, i zdraví je vlastně úhel pohledu, pro který se můžete rozhodnout. Čím více se soustředíte na duševní a fyzickou pohodu a zdraví své i druhých, tím více ho zakoušíte. Dnes si nevšímejte pozemského zdání nemoci nebo zranění, nýbrž se snažte vidět v každém člověku zdraví (zvláště pak v sobě). Odevzdejte nám andělům […]

Nepřitěžujte si starostmi

“Starosti vám v ničem nepomáhají. Ve skutečnosti jimi jen přiléváte olej do ohně. Obzvláště když se nacházíte na duchovní cestě. Ti, kdo se nacházejí na duchovní cestě jsou velmi, velmi mocní. Na cokoli pomyslí, to už se začíná dít. Když si v přítomnosti děláte starosti, potkáte je ve své budoucnosti. Starosti jsou jednou z nejškodlivějších […]

Přijímám všechny části sebe samé

Největší část uzdravení a stávání se celistvou spočívá v přijetí mnoha částí sebe samé. Přijímám okamžiky, kdy se mi dařilo, i okamžiky, kdy to nešlo tak dobře. Okamžiky, kdy jsem se bála, okamžiky, kdy jsem milovala. Okamžiky, kdy jsem byla velmi pošetilá a hloupá, okažiky, kdy jsem byla velmi bystrá a chytrá. Okamžiky, kdy jsem […]

PROJDĚTE OTEVŘENÝMI DVEŘMI

Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás. Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo můžete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My […]

Jsem svůj vlastní originál

Nejsem jako otec. Nejsem jako matka. Nejsem jako nikdo z mých příbuzných. Nejsem ani jako moji učitelé ze školy, nejsem omezena náboženskou naukou. Jsem sama sebou. Jsem výjimečná a jedinečná, se svými vlastnostmi a talentem. Nikdo nedokáže dělat věci stejně tak jako je dělám já. Neexistuje žádná soutěž ani srovnání. Zasloužím si svou vlastní lásku […]

Další krok k mému uzdravení

Prohlašuji-li formuli jako je tato, vím, že je to počátek. Otevírá cestu. Říkám svému podvědomí: “Přebírám zodpovědnost. Uvědomuji si, že existuje něco, co mohu udělat pro změnu.”  Když opakuji toto prohlášení jsem připravena nechat věci odplynout, ať jsou jakékoliv, a prohlášení se pak stane skutečností. Nebo mi to otevře novou cestu. Můžu dostat vynikající nápad […]

Vždy jste v pravý čas na pravém místě

Jste Nebesy tolik milováni, respektováni, oceňováni a uctíváni! Vaše Božské bytí je Nebesy bráno zcela na vědomí, aniž byste museli cokoli dělat, abyste si to “zasloužili”. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli, vždy to má vyšší smysl a vždy jste na správném místě ve správný čas. Všechno ve vašem životě je v Božském pořádku […]

Promluva Doreen Virtue na rádiu Hay House ze dne 14.5. 2014

Mnoho andělských požehnání pro vás! Jsem velmi nadšená, že zde mohu být s vámi živě na Hay House Radio po všem tom cestování. Máme tady datum 14.5. a čísla 1,4 a 5 znamenají v andělských číslech to, že vám andělé pomáhají zůstat pozitivní ohledně změn, kterými procházíte, které zvažujete nebo které se chystáte učinit. Andělé […]

Doreenin deníček: “Co mi pořád brání ve splnění mého snu?”

splněný sen

Tuto otázku jsem dostala na svém semináři od jedné ženy, která si přála vědět, proč její kniha nebyla vydána. Když jsem se naladila na její anděly, řekli: “Jednou nohou šlape na plyn a druhou na brzdu. Napsala knihu, která vypovídá o tom, jak se vyléčila ze svých problémů s rodinou. Chce pomoci i druhým, ale […]

Doreenin deníček: O uvíznutí v situacích a jak se z nich dostat ven

Dnes jsme se s Michaelem procházeli kolem San Francisca a cestou jsme prošli kolem Tiffanyho obchodu, což mi připomnělo milou a andělskou Audrey Hepburn ve filmu Snídaně u Tiffanyho. Jak jsme tudy procházeli, myslela jsem na svého přítele, který v podniku Tiffany uvízl. Pracoval pro tento podnik mnoho let a dosáhl ve své kariéře bodu, […]