SPOJTE SE S ANDĚLY PŘÍRODY

Bytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují jako víly, elementálové a andělé přírody a jsou stejně skuteční jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci růst a prospívat i vám.

Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a hravosti, který je pro vás přístupný prostřednictvím pobytu venku na čerstvém vzduchu mezi rostlinami nebo zvířaty, ať už domácími, nebo divokými. Protože tito duchové žijí na Zemi, jsou připraveni vám se soucitem naslouchat, ale také vám pomoci s materiálními záležitostmi. Rádi vám například pomohou se vším, co se týká lásky a financí.

Elementálové poznají, když má člověk upřímný zájem přírodě ulevit a třídí odpad, je laskavý ke zvířatům a podobně. Tyto činy vyvolávají přízeň u andělů přírody, a jakmile vás svou přízní obdaří, budete jí doslova zahrnuti.

Pobuďte dnes nějaký čas s těmito anděly. Umožněte, aby se váš vztah s nimi dále prohluboval, podobně jako vaše vztahy s novými známými ze světa lidí. Časem se naučíte si vzájemně důvěřovat, pomáhat a milovat se. Až s elementály navážete bližší vztah, začnete s nimi sdílet jejich osvícený a magický pohled na svět, který představuje opravdu zdravý přístup k životu!

 

Myšlenka pro tento den

Spojuji se s anděly přírody. Těší mě trávit čas s rostlinami a zvířaty. V mysli vedu s elementály rozhovor, a dávám jim tak možnost, aby mě poznali. Všímám si pocitů ve svém srdci a těle, které mi potvrzují, že jsem skutečně ve spojení s těmito magickými a milujícími bytostmi. Děkuji jim za jejich přítomnost v mém životě a na této planetě.

elementálové

*  *  *

z knihy  Rady andělů na každý den, Doreen Virtue