Category Archives: Čakry

Srdeční čakra – ANÁHATA

Nyní jsme v soustavě sedmi čaker dosáhli ústředního bodu – srdce naší pouti. Srdeční čakra zajišťuje zprostředkování mezi světem ducha a hmoty. Díky ní se soucitně a bezvýhradně spojujeme s druhými a milujeme je. Avšak tato láska na druhých nezávisí. Není to kmenová láska první, kořenové čakry ani pohlavní láska druhé, sakrální čakry, nýbrž stav, […]

Čakra solárního plexu – MANIPÚRA

3 čakra symbol

Sanskrtský název pro třetí čakru, čakru solárního plexu, zní manipúra – „třpytný drahokam“. Čakra rezonuje se žlutou jako slunce. Změna a pohyb spjaté s touto čakrou vedou k proměně vlastního já v mocné a sebevědomé. Tato moc ovšem nijak nesouvisí s agresí ani ovládáním. Uznává rozdíly, ale překonává nesnáze polarity spojené s druhou, sakrální čakrou […]

Afirmace pro 2. sakrální čakru

1. Blížím se k době, kdy jsem naprosto šťastný a naplněný. Život mi nabízí vše, co pro tuto cestu potřebuji. 2. Zasluhuji si lásku a rozkoš. 3. Mám právo vyjádřit své touhy před sebou i před druhými. 4. Jsem dost dobrý, takový jaký jsem. 5. Život se odvíjí tak, jak má. 6. Jsem připraven ctít […]

Sakrální čakra – SVÁDHIŠTHÁNA

Sanskrtský název pro druhou, sakrální čakru zní svádhišthána, což znamenu „sladkost“, a skutečně je spřízněna s tím, co život činí sladkým – se slastí, sexualitou, výživou, pohybem a změnou. Sakrální čakra rezonuje s oranžovou barvou. Je umístěna blízko ženských rozmnožovacích orgánů, proto se spojuje s výživou, receptivitou a emocemi. Je také spjata s kreativitou, energií, […]

Kořenová čakra – MÚLÁDHÁRA

První, kořenová čakra je spjata s tělesným bezpečím. Jsou v ní jako na magnetické pásce zaznamenány a uloženy naše nejstarší zážitky včetně toho, zda byly v dětství uspokojovány naše základní potřeby. Ať už si to uvědomujeme či ne, náš pocit emotivního bezpečí pochází z příslušnosti ke skupině. Tento základní aspekt našeho psychologického štěstí se váže […]

Afirmace pro 1. kořenovou čakru

Pro to, abychom měli srovnanou a v pořádku 1. čakru můžeme použít následující afirmace: – Mé tělo se pro mne stává důležitějším. Neustále mu dodávám výživu. – Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací. – Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje. – Má vnitřní matka je […]

Kosmická spojení

Podle přírodního zákona je vše propojeno, všechno má svůj původ ve zdroji, ke kterému se vrací. Lidské bytosti, zvířata, stromy a rostliny, a dokonce i Země sama jsou vzájemně provázány společným původem. Znamená to tedy, že jakkoli se zachováme vůči někomu jinému, zachováváme se tak i k sobě. Všechno neustále přijímá a přeměňuje část univerzální životní síly, pohyb a […]

Fialová barva – 7. čakra

Fialová je barvou sedmého a posledního energetického centra v tradičně pojatém systému čaker. Posledního, který se vztahuje k fyzickému tělu. Představuje korunní čakru, naše osobní spojení s energií nebes. Sedmá barva je barvou rituálů, kouzel, tajemství a mysticismu. Sedmička je sama o sobě kouzelným číslem obestřeným záhadami. Používáme výraz „být v sedmém nebi“, existuje sedm divů světa. Sedmé dítě […]

Indigová barva (královská modř) – 6. čakra

Indigový odstín je barvou oblohy za soumraku – jako když se safírově modrý filtr rozplyne až zprůsvitní a my náhle spatříme na obloze hvězdy, které jinak zůstávaly našim smyslům skryté. Hvězdy i měsíc tam byly celou dobu, jen jsme je neviděli, dokud nepřišla noc. Indigová barva bývá spojována s egyptskou bohyní noci Nuit, která symbolizuje vnitřní […]

Modrá barva – 5. čakra

Pátá hlavní čakra pokrývá oblast krku. Je to oblast modré, první ze tří primárních barev. Modrá je barvou oblohy, z níž se vynořilo Slunce a Země, a je tedy úzce spjatá s prvotním zdrojem tvoření. Obvykle si ji spojujeme s nebem. Modrá nás vylaďuje na božský plán. Věci se nedějí náhodně, existuje božský záměr a […]

Zelená barva – 4. čakra

Zelená znamená absolutní střed, srdeční centrum – čtvrtou ze sedmi čaker. Tři čakry jsou nad a tři pod ní. Zde se střetává modrá shůry představující vůli boží a žlutá zdola jakožto vůle jednotlivce. Člověk, který stojí ve světě vzpřímeně a má všechny čakry otevřené k přijímání univerzální životní síly, představuje vyváženou bytost mezi dvěma energetickými […]

Žlutá barva – 3. čakra

Třetím velkým energetickým centrem v těle je čakra solární pleteně. Skládá se pouze z jediného paprsku. Žlutá je paprskem slunečního svitu, solární plexus je slunečním centrem bytosti. Představuje jádro naší individuality. Každý člověk se může projevovat jako individualita – jedinečný a samostatný, i když v konečném důsledku nedělitelně spojený s ostatním stvořením. Rozpoznat jedinečnost osobnosti […]

Oranžová barva – 2. čakra

Oranžová je barvou sakrální čakry, tedy druhého významného energetického centra našeho těla. Skládá se rovným dílem z červené a žluté. Spojuje se v ní fyzická a pozemská energie, tedy vitalita červené, se žlutou energií – pránou neboli čchi. Jedná se o energii, kterou nám dává vesmír a kterou my částečně vstřebáváme přes solar plexus. V […]

Červená barva – 1. čakra

Na začátku procesu je červená. Červená, to je také první neboli základní čakra. Je to místo, kde začíná cesta. Červená úzce souvisí s první zkušeností našeho fyzického života. Zrození, to je zkušenost červené. Vypovídá o energii, je to naše pojítko se zemí. Energie znamená pro fyzický život jednu z nejdůležitějších věcí. Červená, to je energie […]

Léčení barvami – čakry

čakry

Podle starověkých hinduistických tradic má každá lidská bytost v těle či v jeho blízkosti sedm čaker, neboli energetických center. Představují vlastně zásobárnu energie i její generátor a jejich barvy odpovídají barvám duhy. Těmito centry do nás vstupuje univerzální životní síla a vyživuje nás. Každý z těchto bodů vibruje na jiné frekvenci a odpovídá jiné vlnové délce světla. Jinými […]