Category Archives: Čakry

Aura – jak ji vidět, vnímat, čistit a chránit

Měli jste někdy možnost vidět auru a vnímat zářivé barvy, které nás obklopují ve velmi jemných vrstvách? Pak víte, jak může být aura člověka krásná a co z ní lze vyčíst. Barvy a tvary, které se zde objevují, poskytují velmi konkrétní vodítka. Zátěže se projevují v auře dříve, než se projeví na fyzické rovině. Už […]

Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života byl součástí mnoha kultur a lze jej najít na mnoha historických stavbách. Symbol se pojí s ochranou a harmonií a je znám v souvislosti s posvátnou geometrií. Co se za ní skrývá? Proč květ života tolik lidí přitahuje? Jak vlastně funguje? Jak jej můžeme použít? Co je to květ života? Pokud si květ života prohlédneme zblízka […]

Srdeční čakra – ANÁHATA

Nyní jsme v soustavě sedmi čaker dosáhli ústředního bodu – srdce naší pouti. Srdeční čakra zajišťuje zprostředkování mezi světem ducha a hmoty. Díky ní se soucitně a bezvýhradně spojujeme s druhými a milujeme je. Avšak tato láska na druhých nezávisí. Není to kmenová láska první, kořenové čakry ani pohlavní láska druhé, sakrální čakry, nýbrž stav, […]

Čakra solárního plexu – MANIPÚRA

3 čakra symbol

Sanskrtský název pro třetí čakru, čakru solárního plexu, zní manipúra – “třpytný drahokam”. Čakra rezonuje se žlutou jako slunce. Změna a pohyb spjaté s touto čakrou vedou k proměně vlastního já v mocné a sebevědomé. Tato moc ovšem nijak nesouvisí s agresí ani ovládáním. Uznává rozdíly, ale překonává nesnáze polarity spojené s druhou, sakrální čakrou […]

Afirmace pro 2. sakrální čakru

1. Blížím se k době, kdy jsem naprosto šťastný a naplněný. Život mi nabízí vše, co pro tuto cestu potřebuji. 2. Zasluhuji si lásku a rozkoš. 3. Mám právo vyjádřit své touhy před sebou i před druhými. 4. Jsem dost dobrý, takový jaký jsem. 5. Život se odvíjí tak, jak má. 6. Jsem připraven ctít […]

Sakrální čakra – SVÁDHIŠTHÁNA

Sanskrtský název pro druhou, sakrální čakru zní svádhišthána, což znamenu “sladkost”, a skutečně je spřízněna s tím, co život činí sladkým – se slastí, sexualitou, výživou, pohybem a změnou. Sakrální čakra rezonuje s oranžovou barvou. Je umístěna blízko ženských rozmnožovacích orgánů, proto se spojuje s výživou, receptivitou a emocemi. Je také spjata s kreativitou, energií, […]

Kořenová čakra – MÚLÁDHÁRA

První, kořenová čakra je spjata s tělesným bezpečím. Jsou v ní jako na magnetické pásce zaznamenány a uloženy naše nejstarší zážitky včetně toho, zda byly v dětství uspokojovány naše základní potřeby. Ať už si to uvědomujeme či ne, náš pocit emotivního bezpečí pochází z příslušnosti ke skupině. Tento základní aspekt našeho psychologického štěstí se váže […]

Afirmace pro 1. kořenovou čakru

Pro to, abychom měli srovnanou a v pořádku 1. čakru můžeme použít následující afirmace: – Mé tělo se pro mne stává důležitějším. Neustále mu dodávám výživu. – Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací. – Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje. – Má vnitřní matka je […]

Kosmická spojení

Podle přírodního zákona je vše propojeno, všechno má svůj původ ve zdroji, ke kterému se vrací. Lidské bytosti, zvířata, stromy a rostliny, a dokonce i Země sama jsou vzájemně provázány společným původem. Znamená to tedy, že jakkoli se zachováme vůči někomu jinému, zachováváme se tak i k sobě. Všechno neustále přijímá a přeměňuje část univerzální životní síly, pohyb a […]

Fialová barva – 7. čakra

Fialová je barvou sedmého a posledního energetického centra v tradičně pojatém systému čaker. Posledního, který se vztahuje k fyzickému tělu. Představuje korunní čakru, naše osobní spojení s energií nebes. Sedmá barva je barvou rituálů, kouzel, tajemství a mysticismu. Sedmička je sama o sobě kouzelným číslem obestřeným záhadami. Používáme výraz „být v sedmém nebi“, existuje sedm divů světa. Sedmé dítě […]

Indigová barva (královská modř) – 6. čakra

Indigový odstín je barvou oblohy za soumraku – jako když se safírově modrý filtr rozplyne až zprůsvitní a my náhle spatříme na obloze hvězdy, které jinak zůstávaly našim smyslům skryté. Hvězdy i měsíc tam byly celou dobu, jen jsme je neviděli, dokud nepřišla noc. Indigová barva bývá spojována s egyptskou bohyní noci Nuit, která symbolizuje vnitřní […]

Modrá barva – 5. čakra

Pátá hlavní čakra pokrývá oblast krku. Je to oblast modré, první ze tří primárních barev. Modrá je barvou oblohy, z níž se vynořilo Slunce a Země, a je tedy úzce spjatá s prvotním zdrojem tvoření. Obvykle si ji spojujeme s nebem. Modrá nás vylaďuje na božský plán. Věci se nedějí náhodně, existuje božský záměr a […]

Zelená barva – 4. čakra

Zelená znamená absolutní střed, srdeční centrum – čtvrtou ze sedmi čaker. Tři čakry jsou nad a tři pod ní. Zde se střetává modrá shůry představující vůli boží a žlutá zdola jakožto vůle jednotlivce. Člověk, který stojí ve světě vzpřímeně a má všechny čakry otevřené k přijímání univerzální životní síly, představuje vyváženou bytost mezi dvěma energetickými […]

Žlutá barva – 3. čakra

Třetím velkým energetickým centrem v těle je čakra solární pleteně. Skládá se pouze z jediného paprsku. Žlutá je paprskem slunečního svitu, solární plexus je slunečním centrem bytosti. Představuje jádro naší individuality. Každý člověk se může projevovat jako individualita – jedinečný a samostatný, i když v konečném důsledku nedělitelně spojený s ostatním stvořením. Rozpoznat jedinečnost osobnosti […]

Oranžová barva – 2. čakra

Oranžová je barvou sakrální čakry, tedy druhého významného energetického centra našeho těla. Skládá se rovným dílem z červené a žluté. Spojuje se v ní fyzická a pozemská energie, tedy vitalita červené, se žlutou energií – pránou neboli čchi. Jedná se o energii, kterou nám dává vesmír a kterou my částečně vstřebáváme přes solar plexus. V […]

Červená barva – 1. čakra

Na začátku procesu je červená. Červená, to je také první neboli základní čakra. Je to místo, kde začíná cesta. Červená úzce souvisí s první zkušeností našeho fyzického života. Zrození, to je zkušenost červené. Vypovídá o energii, je to naše pojítko se zemí. Energie znamená pro fyzický život jednu z nejdůležitějších věcí. Červená, to je energie […]

Léčení barvami – čakry

Podle starověkých hinduistických tradic má každá lidská bytost v těle či v jeho blízkosti sedm čaker, neboli energetických center. Představují vlastně zásobárnu energie i její generátor a jejich barvy odpovídají barvám duhy. Těmito centry do nás vstupuje univerzální životní síla a vyživuje nás. Každý z těchto bodů vibruje na jiné frekvenci a odpovídá jiné vlnové délce světla. Jinými […]