Srdeční čakra – ANÁHATA

Nyní jsme v soustavě sedmi čaker dosáhli ústředního bodu – srdce naší pouti. Srdeční čakra zajišťuje zprostředkování mezi světem ducha a hmoty. Díky ní se soucitně a bezvýhradně spojujeme s druhými a milujeme je. Avšak tato láska na druhých nezávisí. Není to kmenová láska první, kořenové čakry ani pohlavní láska druhé, sakrální čakry, nýbrž stav, který je trvalý a stálý bez ohledu na vnější okolnosti – éterický jako vzduch.

Sanskrtský název anáhata znamená “zvuk způsobený bez úderu dvou věcí o sebe” nebo krátce “bez úderu”, čímž se popisuje koexistence těla a ducha. Čtvrtá čakra je spjata s odpouštěním a soucitem, s bezvýhradnou láskou, s níž přijímáme druhého za to, že činí, čeho je schopen. Tak začínáme rozvíjet skutečné sebepřijetí. Tato čakra má abstraktní povahu, a proto je zvláště náročná. Vystupujeme z říše pevného a hmatatelného, kterou představuje země, voda a oheň, a stoupá do neuchopitelného vzduchu.

4. čakra

Čtvrtá, srdeční čakra dále rozvíjí vnitřní soutředění, které započalo u nižších čaker a souvisí s vyvažováním lásky k ostatním a lásky k sobě. Tato ústřední čakra je přechodem, jímž se dostáváme od nižších k vyšším centrům a přesouváme se z říše základních potřeb do oblasti darů shůry. Máme-li se přesunout k vyšším centrům, musíme složit zkoušky bezvýhradné lásky, soucitu a odpuštění, jimž jsme denně vystavováni.

Máme-li sklon k domněnce, že srdce je spjato pouze s “měkkými” iracionálními city, tak větší důraz klademe na činnost “hlavy”. Ale pokud to srdci umožníme, může být daleko přesnějším barometrem hlubších potřeb. Naslouchání hlasu srdce v otázkách lásky je nutnou podmínkou zdravých vztahů, vedených vzájemnou úctou. Zároveň s poutí k Vyššímu já nám naše vztahy bolestně ukazují, jak málo milujeme sebe samé. Pokud sloupneme onen tenký vnější nátěr, který zakrývá nedostatek vnitřní intimity a energeticky jej vyplníme radostí, mírem a sebepřijetím, začneme tak budovat pevný základ, na němž může vzkvétat bezvýhradná láska. Ti, kdo odmítají intimitu nebo se jí straní, tak projevují své obavy z pohledu dovnitř. Opomíjejí skutečnost, že naše vztahy nám dávají příležitost k sebepoznání – k tomu, abychom kromě částí, které obdivujeme, v sobě uznali a milovali i svou temnou stránku.

Negativním archetypem spojeným se srdeční čakrou je Herec. Tito lidé maskují osobní zranění tím, že si hrají na “zamilované” – což je velmi odlišná zkušenost od skutečné lásky k druhému. Rozvíjejí teoretický, mozkový přístup, aniž by do vztahu vkládali srdce a duši. Naopak pravý Milující má schopnost milovat bezvýhradně. Takoví lidé nepotřebují, aby je druzí udržovali nad vodou, otevřou svá srdce a sdílejí své sebepřijetí s druhými. Tito štědří lidé se bez mentálních zábran upřímně nabízejí druhým, protože vědí, že jádro jejich bytí je spolehlivě zabezpečeno. Jsou ve stálém kontaktu s vlastními emocemi, a tak k osobním vztahům přistupují uvolněněji, s vědomím toho, že odpuštění a soucit, které jejich disfunkční protějšky vyžadují od druhých, mohou kdykoli získat z vlastního nitra.

Charakteristiky čakry:

Příliš otevřená (čakra se točí příliš rychle) – majetnictví, láska s výhradami, citová zdrženlivost “za trest”, přehnané dramatizování situace

Zablokovaná (čakra se točí pomalu nebo vůbec) – obavy z odmítnutí, přepjatá láska, pocit neschopnosti přijmout lásku, sebelítost

Vyvážená (čakra se udržuje v rovnováze a točí se správnou vibrační rychlostí) – soucit, bezvýhradná láska, naplňování druhého, touha po duchovní zkušenosti v lásce

Hlavní krystaly spojené se srdeční čakrou:

Růženín – utišující vibrace tohoto kamene uklidní každého, kdo trpí následky emocionálních zranění. Napomáhá rozvoji lásky k sobě samému, díky níž se lze naučit bezvýhradné lásce k druhým. Milující energie růženínu vám také pomůže stát se vnímavějšími k radostem tvořivé snahy ve všech formách.

Růžovo – zelený turmalín (meloun) – Tato forma turmalínu má obvykle zelený okraj a růžové centrum. Je prohlašován za “superaktivátora” srdeční čakry, neboť této oblasti umožňuje propojení s Vyšším já. Turmalín (meloun) odstraňuje emotivní disfunkce a posiluje takt a schopnost cítit bezvýhradnou lásku.

Zelený jadeit – tento krystal při aplikaci na srdeční čakru nabízí těm, kdo se cítí zranitelní, ochranu a ujištění. Jeho jemná rezonance povzbuzuje sílu a stabilitu, pokud cítíte obavy nebo ohrožení. Zelená barva představuje energii rovnováhy a léčení, světlezelený jadeit v sobě nese vibraci lásky a odpuštění.

Aventurín – aventurín bývá nejčastěji zelený a obsahuje částečky slídy nebo hematitu, které ho obdarují kovovým třpytem. Tento povzbuzující krystal odstraňuje deprese, podporuje uvolněnost a entuziasmus. Nastoluje vyváženost srdeční čakry, pokud byla uzavřena smutkem a obecně chrání tuto oblast.

Zelený kalcit – tento krystal rozvíjí sílu, která je nezbytná, chceme-li se vyrovnat se změnou či přechodem. Rozvíjí totiž svazek mezi srdcem a hlavou. Skvěle se hodí k léčbě emocionálních zranění, jež postihují srdce a povzbuzuje k soucitu a něze vůči sobě i druhým.

*  *  *

. . . Kniha čakrové léčby: Liz Simpson. . .