Srdeční čakra – ANÁHATA

Nyní jsme v soustavě sedmi čaker dosáhli ústředního bodu – srdce naší pouti. Srdeční čakra zajišťuje zprostředkování mezi světem ducha a hmoty. Díky ní se soucitně a bezvýhradně spojujeme s druhými a milujeme je. Avšak tato láska na druhých nezávisí. Není to kmenová láska první, kořenové čakry ani pohlavní láska druhé, sakrální čakry, nýbrž stav, který je trvalý a stálý bez ohledu na vnější okolnosti – éterický jako vzduch.

Sanskrtský název anáhata znamená „zvuk způsobený bez úderu dvou věcí o sebe“ nebo krátce „bez úderu“, čímž se popisuje koexistence těla a ducha. Čtvrtá čakra je spjata s odpouštěním a soucitem, s bezvýhradnou láskou, s níž přijímáme druhého za to, že činí, čeho je schopen. Tak začínáme rozvíjet skutečné sebepřijetí. Tato čakra má abstraktní povahu, a proto je zvláště náročná. Vystupujeme z říše pevného a hmatatelného, kterou představuje země, voda a oheň, a stoupá do neuchopitelného vzduchu.

4. čakra

Čtvrtá, srdeční čakra dále rozvíjí vnitřní soutředění, které započalo u nižších čaker a souvisí s vyvažováním lásky k ostatním a lásky k sobě. Tato ústřední čakra je přechodem, jímž se dostáváme od nižších k vyšším centrům a přesouváme se z říše základních potřeb do oblasti darů shůry. Máme-li se přesunout k vyšším centrům, musíme složit zkoušky bezvýhradné lásky, soucitu a odpuštění, jimž jsme denně vystavováni.

Máme-li sklon k domněnce, že srdce je spjato pouze s „měkkými“ iracionálními city, tak větší důraz klademe na činnost „hlavy“. Ale pokud to srdci umožníme, může být daleko přesnějším barometrem hlubších potřeb. Naslouchání hlasu srdce v otázkách lásky je nutnou podmínkou zdravých vztahů, vedených vzájemnou úctou. Zároveň s poutí k Vyššímu já nám naše vztahy bolestně ukazují, jak málo milujeme sebe samé. Pokud sloupneme onen tenký vnější nátěr, který zakrývá nedostatek vnitřní intimity a energeticky jej vyplníme radostí, mírem a sebepřijetím, začneme tak budovat pevný základ, na němž může vzkvétat bezvýhradná láska. Ti, kdo odmítají intimitu nebo se jí straní, tak projevují své obavy z pohledu dovnitř. Opomíjejí skutečnost, že naše vztahy nám dávají příležitost k sebepoznání – k tomu, abychom kromě částí, které obdivujeme, v sobě uznali a milovali i svou temnou stránku.

Negativním archetypem spojeným se srdeční čakrou je Herec. Tito lidé maskují osobní zranění tím, že si hrají na „zamilované“ – což je velmi odlišná zkušenost od skutečné lásky k druhému. Rozvíjejí teoretický, mozkový přístup, aniž by do vztahu vkládali srdce a duši. Naopak pravý Milující má schopnost milovat bezvýhradně. Takoví lidé nepotřebují, aby je druzí udržovali nad vodou, otevřou svá srdce a sdílejí své sebepřijetí s druhými. Tito štědří lidé se bez mentálních zábran upřímně nabízejí druhým, protože vědí, že jádro jejich bytí je spolehlivě zabezpečeno. Jsou ve stálém kontaktu s vlastními emocemi, a tak k osobním vztahům přistupují uvolněněji, s vědomím toho, že odpuštění a soucit, které jejich disfunkční protějšky vyžadují od druhých, mohou kdykoli získat z vlastního nitra.

Charakteristiky čakry:

Příliš otevřená (čakra se točí příliš rychle) – majetnictví, láska s výhradami, citová zdrženlivost „za trest“, přehnané dramatizování situace

Zablokovaná (čakra se točí pomalu nebo vůbec) – obavy z odmítnutí, přepjatá láska, pocit neschopnosti přijmout lásku, sebelítost

Vyvážená (čakra se udržuje v rovnováze a točí se správnou vibrační rychlostí) – soucit, bezvýhradná láska, naplňování druhého, touha po duchovní zkušenosti v lásce

Hlavní krystaly spojené se srdeční čakrou:

Růženín – utišující vibrace tohoto kamene uklidní každého, kdo trpí následky emocionálních zranění. Napomáhá rozvoji lásky k sobě samému, díky níž se lze naučit bezvýhradné lásce k druhým. Milující energie růženínu vám také pomůže stát se vnímavějšími k radostem tvořivé snahy ve všech formách.

Růžovo – zelený turmalín (meloun) – Tato forma turmalínu má obvykle zelený okraj a růžové centrum. Je prohlašován za „superaktivátora“ srdeční čakry, neboť této oblasti umožňuje propojení s Vyšším já. Turmalín (meloun) odstraňuje emotivní disfunkce a posiluje takt a schopnost cítit bezvýhradnou lásku.

Zelený jadeit – tento krystal při aplikaci na srdeční čakru nabízí těm, kdo se cítí zranitelní, ochranu a ujištění. Jeho jemná rezonance povzbuzuje sílu a stabilitu, pokud cítíte obavy nebo ohrožení. Zelená barva představuje energii rovnováhy a léčení, světlezelený jadeit v sobě nese vibraci lásky a odpuštění.

Aventurín – aventurín bývá nejčastěji zelený a obsahuje částečky slídy nebo hematitu, které ho obdarují kovovým třpytem. Tento povzbuzující krystal odstraňuje deprese, podporuje uvolněnost a entuziasmus. Nastoluje vyváženost srdeční čakry, pokud byla uzavřena smutkem a obecně chrání tuto oblast.

Zelený kalcit – tento krystal rozvíjí sílu, která je nezbytná, chceme-li se vyrovnat se změnou či přechodem. Rozvíjí totiž svazek mezi srdcem a hlavou. Skvěle se hodí k léčbě emocionálních zranění, jež postihují srdce a povzbuzuje k soucitu a něze vůči sobě i druhým.

*  *  *

. . . Kniha čakrové léčby: Liz Simpson. . .

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close