Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb.a zákona č.157/2006 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)
Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Platné puncovní značky

444f1bd4f6_89695346_o2