Čakra solárního plexu – MANIPÚRA

3 čakra symbol

Sanskrtský název pro třetí čakru, čakru solárního plexu, zní manipúra – “třpytný drahokam”. Čakra rezonuje se žlutou jako slunce. Změna a pohyb spjaté s touto čakrou vedou k proměně vlastního já v mocné a sebevědomé. Tato moc ovšem nijak nesouvisí s agresí ani ovládáním. Uznává rozdíly, ale překonává nesnáze polarity spojené s druhou, sakrální čakrou a dosahuje nové rovnováhy. Zdokonalení této čakry napomáhá překonat rozdíly a dosáhnout celistvosti. Tato lze docílit na osobní úrovni, kdy nenecháme srdce napospas hlavě a nedovolíme levé, logické polovině mozku, aby utěsňovala naši tvůrčí a intiutivní pravou hemisféru. Na společenské rovině se čakra solárního plexu váže k našim svazkům s druhými, avšak je oproštěna od závislosti první, kořenové čakry na “kmeni” i od důrazu sakrální čakry na důvěrné vztahy. Souvisí se schopností stát se individuem, být jedinečný, a zároveň přitom oslavovat přetrvávající spojitost s veškerým lidstvem.

Zatímco první dvě čakry se týkaly vztahů navenek – první, kořenová čakra souvisí se skupinovou mentalitou a druhá, sakrální čakra s osobními vztahy, třetí, tedy čakra solárního plexu je více zaměřena dovnitř, k našim vztahům se sebou samými. Archetypy spojené s touto čakrou – Duchovní bojovník a Nevolník – zachycují způsoby, jimiž prokazujeme svou sebedůvěru a osobní moc.

manipura

Nevolník není tak disfunkční jako Oběť a Mučedník (archetypy prvních dvou čaker), ale i on navazuje na témata nedostatku uznání a odměny. Nevolníci jsou poddajní a přijímají závislost na druhých, čímž jim předávají zodpovědnost za své štěstí. Pokud jsou milováni, podkládají za příčinu to, co dělají, nikoli to, co jsou. Podvědomě proto vyhledávají vztahy, které tento dojem posilují. Nevolník se může dostat pod vliv manipulativních, dominantních partnerů (kteří se vůči němu často dopouštějí násilí a urážek) anebo kolegů v zaměstnání, pro které snad ovladatelný a nevýrazný Nevolník představuje palivo pro pocit vlastní důležitosti. Vnější uznání, po kterém nevolníci zoufale touží, se bohužel nedostavuje – neboť podmínkou je, abychom se naučii vážit si sebe samých a ctít se. Je nutno potlačit vnitřní elegii “Nejsem hoden” a nahradit ji hlasem skutečného pocitu vlastní hodnoty.

Archetyp Duchovního bojovníka jej pravým opakem. Tento hrdina či hrdinka se při styku s ostatními chovají instinktivně a vždy jednají z pozice rovného s rovným. Čakra solárního plexu je spojována s trávicí soustavou. Pokud opomíjíme, odmítáme anebo potlačujeme svou psychickou citlivost, může to vést ke tvorbě zábran v této oblasti, jejichž důsledkem je otylost, trávicí problémy a želudeční vředy.

V mýtech a legendách duchovní válečníci neustále naráželi na odmítání nebo konflikt. To je donutilo pohlédnout do vlastního nitra, pochopit okolnosti z téo perspektivy a obdařit je smyslem. Pokud se duchovní filozofie růstu a rozvoje, jenž pramení ze středu s překážkami života, sloučí s jednáním pramenícím z integrity, ať jsou tyto činy u okolí jakkoli neoblíbené nebo nepochopitelné, pak je tento archetyp skutečně silný. Vlastnosti onoho funkčního archetypu předjímají moc lásky, jež je spojena s další čakrou na naší pouti – srdeční. Pouze díky skutečné úctě a lásce k sobě samým totiž můžeme doufat, že se zachováme láskyplně a soucitně i ke druhým.

třetí čakra

Charakteristiky čakry:

Příliš otevřená – (čakra se točí příliš rychle) – hněv, touha ovládat, workoholismus, povýšenost a vynášení svrchovaných soudů

Zablokovaná – (čakra se točí pomalu nebo vůbec) – nadměrné ohledy k názorům druhých, obavy z osamělosti, nejistota, potřeba neustáleho ujišťování

Vyvážená – (čakra se udržuje v rovnováze a točí se spávnou vibrační rychlostí) – úcta k sobě i druhým, osobní moc, spontaneita, oproštěnost od zábran.

Hlavní krystaly spojené s čakrou solárního plexu:

Žlutý citrín – při aplikaci na solární plexus tento krystal jedincům pomáhá získat přístup ke své osobní moci. Posiluje sebedůvěru a může pomoci překonat sklony k užívání návykových látek, což je běžná disfunkce třetí čakry. Na tělesné úrovni je žlutý citrín velmi prospěšný při trávicích problémech.

Sluneční kámen – nehledně na své jméno není sluneční kámen jen žlutý a oranžový, ale vyskytuje se i v řadě jiných barev. Příčinou třpytivých skvrnek je obsah hematitu a geothitu. Ve starověkém Řecku představoval boha slunce a přinášel štěstí každému, kdo ho nosil. Pomáhá uvolnit břištní napětí a zbavit se vředů.

Kalcit – tento krystal se vyskytuje v mnoha barvách a tvarech, ale pro čakru solárního plexu jsou nejvýhodnější zlaté či žluté formy. Kalcit zvyšuje energii třetí čakry a pomáhá ji “nastartovat” po odstranění blokád. Je též výtečným pomocníkem při řešení obtíží spjatých s disfunkcí slinivky, ledvin a sleziny.

Malachit – tento zelený krystal s charakteristickým prožkováním pomáhá spojit čakru solárního plexu se srdeční čakrou (na niž jej také lez umístit). Tím podporuje soucit, jehož je zapotřebí, aby osobní moc nebyla zneužita. Zmíněný kámen je výtečný k zlepšení paměti na sny a představuje skvělý meditační předmět.

 

Zdroj: Kniha čakrové léčby, Liz Simpson