Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života přináší harmonii a ochranu.

Květ života byl součástí mnoha kultur a lze jej najít na mnoha historických stavbách. Symbol se pojí s ochranou a harmonií a je znám v souvislosti s posvátnou geometrií. Co se za ní skrývá? Proč květ života tolik lidí přitahuje? Jak vlastně funguje? Jak jej můžeme použít?

Co je to květ života?

Pokud si květ života prohlédneme zblízka můžeme vidět, že se skládá z mnoha kružnic, které se vzájemně překrývají a vytvářejí symbol květu s 90 okvětními plátky. Ty jsou spojeny třemi kruhy, které květ života drží v celku. Tyto tři kruhy symbolizují jednotu ducha, duše a těla.

Symbol spojených kružnic je výzdobou mnoha historických staveb. Za nejstarší bývá označováno vyobrazení nalezené na zdech egyptského Osiridova chrámu v Abydosu, starého 6 tisíc let. Květ života můžeme nálézt jako výzdobu kláštera na Krétě, ve Westminsterském opatství, Bulharsku či Německu.

Posvátná geometrie: květ života, Platónská tělesa

S dokonalostí se setkáváme často: krása hvězdné oblohy, přírody. Můžeme ji však nalézt v geometricky dokonalých tělesech. Jsou zobrazením stvoření všeho. Nakonec i naše existence není dílem náhody, ale důsledkem kosmického řádu. I proto je možné hovořit o tzv. posvátné geometrii.

Metatronova krychle

Metatronova krychle

Metatronova krychle propojuje všech pět Platónských těles. Tím nese všechny jejich vlastnosti. Tato krychle je prosvětlena energií archanděla Metatrona. Její účinky jsou magické. Představuje zázrak stvoření a je mocným symbolem energie, který posiluje intuici. Tak se můžeme rozhodovat, řešit otázky a nacházet odpovědi v našem nitru.

čtyřstěn tetrahedron

Tetrahedron

Tomuto čtyřstěnu se rovněž říká trojúhelníková pyramida. Z hlediska živlů zastupuje oheň. Může pomoci dát věci do pohybu.

Hexahedron

Tento čestistěn tvoří známou krychli. Náleží mu element země. Přináší bezpečí, klid, naplňuje nás jistotou. Uvádí do rovnováhy.

Oktahedron

Tento osmistěn svým tvarem připomíná 2 na sebe položené pyramidy. Symbolizuje dualitu, která na Zemi převládá. Zastupuje element vzduch. Oktahedron propojuje odlišné pohledy na totéž. Přináší znalost a moudrost.

Dodecahedron

Tento dvanáctistěn se skládá z pětiúhelníků. Přináleží mu element éter. Přináší nový, doplňkový pohled a umožňuje tak “otevřít očí”. Je velmi dobrou ochranou.

Icosahedron

Tento dvacetistěn je tvořen trojúhelníky. Jeho tvar připomíná kouli. Zastupuje element vodu. Mobilizuje energii k růstu a umožňuje transformovat nízké energie na vysoké.

Merkaba

Merkaba je tvořena dvěma propojenými tetrahedry. Tvarem se podobá hvězdě nebo také trojrozměrnému květu života. Přínáší mimořádné množství světla. Dává možnost duchovního růstu.

Využití květu života

O květu života se říká, že má povzbuzující, harmonizující a ochranné účinky. Sám o sobě je považován za symbol kosmického řádu. Přináší harmonickou energii. Tím dochází ke zvýšení pozitivní energie a snížení negativní. To se projeví, jak na energetické, tak i fyzické úrovni. Květ života ve formě náušnic či přívěsku zvyšuje  energii, jak svému majiteli, tak jeho okolí. Můžeme se s ním rovněž setkat na předmětech denní potřeby,  jako jsou sklenice, hrnek, nebo podložka či meditační polštář. Jako samolepky mohou sloužit jako zářiče na oknech dveřích apod.

Struktura symbolu

Květ života začíná kruhem, který symbolizuje rozšíření vědomí, věčný životní cyklus a také buňku, z níž pramení nový život. Dalším symbolem jsou dva překrývající se kruhy tzv. „rybí měchýř“ představující dualitu a tvůrčí podstatu. První květ života vzniká spojením sedmi kruhů a bývá označován jako „semeno života“. Symbolizuje 7 čaker, energetických center všech lidských bytostí. Květ života symbolizuje jejich propojení, vyladění a rovnováhu.

Proč květ života?

Pojem Květ života vychází z myšlenky, že vše co nás obklopuje je tvořeno kruhem. Ať už stromy, rostliny planety, hvězdy. Mluvíme-li o našich blízkých označujeme je okruhem přátel.
A květ je složen výhradně z kruhů.
Květ života je obrazem modrosti a řádu Univerza. Říká se, že je v něm uložena veškerá moudrost celého vesmíru. Svou energií dolaďuje vše, co není v rovnováze. Vnímavým lidem přináší inspiraci a pomáhá s naladěním na „tady a teď“. Těm, kteří hledají, odkrývá závoj iluze a přináší možnost nalézt skutečnou realitu.

Korunní čakra

Korunní čakru můžeme najít nad naším fyzickým tělem. Otevírá se nahoru. Spojuje nás s nadpozemským, božským.

Čelní čakra

Tato čakra se nachází ve středu čela nad obočím, často označovaná třetí oko. Zde se setkává naše intuice s myslí. Je to čakra moudrosti, intuice a poznání.

Krční čakra

Tato čakra se nachází v oblasti krku. Je přiřazena k elementu etér. Je to čakra komunikace a otevřeného vyjadřování.

Srdeční čakra

Čakra je ve středu všech čaker. Je přiřazena k elementu vzduchu. Přináší božskou lásku a je projevem lásky sama k sobě a ke druhým.

Čakra solar plexus

Čakra solární pleteně se nachází přibližně dva prsty nad pupíkem a otevírá se směrem dopředu. Pojí se s elementem ohně. Je čakrou tvůrčí síly, ale i vášně a pochybností. Vede k uvědomění si vlastní vnitřní síly a sebevědomí.

Sakrální čakra

Sakrální čakra se nachází uprostřed mezi pupíkem a spodním koncem páteře a otevírá se směrem dopředu. Pojí se s elementem vody. Je čakrou tvůrčí síly, ale i vášně a pochybností.

Základní čakra

Základní (též kořenová) čakra se nachází na spodním konci páteře a je otevřená směrem k Zemi. Je přiřazena k elementu země, se kterým nás energeticky propojuje. Dává nám životní sílu, ale také přináší potenciální  existenční obavy.