Modrá barva – 5. čakra

5 chakraPátá hlavní čakra pokrývá oblast krku. Je to oblast modré, první ze tří primárních barev. Modrá je barvou oblohy, z níž se vynořilo Slunce a Země, a je tedy úzce spjatá s prvotním zdrojem tvoření. Obvykle si ji spojujeme s nebem.

Modrá nás vylaďuje na božský plán. Věci se nedějí náhodně, existuje božský záměr a každý z nás je jeho součástí. Můžeme si to představit jako podrobný plán nebo mapu, kterou si ve spolupráci s duchovní říší koncipujeme před vstupem do inkarnace. A protože jsme lidé, tuto mapu občas ztrácíme.

Modrá energie má ochranné působení. Země je obklopena modrou vrstvou, která filtruje škodlivé sluneční paprsky a chrání tak její povrch před sežehnutím. Stejným způsobem dokáže modrá ochraňovat i nás. S touto barvou se přibližujeme ke klidnější a chladnější části spektra. Zatímco červená je povzbuzující, modrá uklidňuje. Její působení je léčivé a zpomalující. Je to barva, která brání rychlému postupu, zpomaluje a přináší klid. Modrá zahání nemoci, disharmonii a negativní vibrace.

Hrdlem přijímáme prvořadý zdroj naší výživy: dech života, který nám poskytuje vzduch a modrá obloha nad námi. Výdech pak prochází hlasivkami a nese náš vlastní hlas. Modrá tedy není pouze barvou řeči, ale také naslouchání. Je to barva sluchu a vědění, je ústřední barvou komunikace. Modrá barva nebe a safírů znamená přímou komunikaci, která námi prochází jako otevřenými dveřmi. Je to sdělování našich myšlenek.

Modrá tedy znamená pozemskou komunikaci mezi lidmi, ale také její vyšší formy. Je to most vedoucí k duchovním dimenzím: modrá brána do říše mimosmyslového vnímání. Je to barva akáši – pátého elementu, všudypřítomného a vše pronikajícího prostoru, ve kterém existují a působí všechny čtyři ostatní živly. Lidé obdaření mimořádnými schopnostmi se dokáží spojit s “akašickými záznamy”, tedy s jakousi kosmickou knihovnou s informacemi o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Právě odtud pocházejí proroctví výjimečných lidí. Všichni známe situace, kdy k nám zčistajasna přijde inspirace, jako by “spadla s modrého nebe”, z modré barvy, která nás obklopuje.

Modrá je barvou ideálů a vyšších principů. Člověk přitahovaný modrou bývá také velmi trpělivý. Své komunikační dovednosti rozvinul nejen na vnější rovině, ale také uvnitř sebe sama a tím aktivoval pravou mozkovou hemisféru s jejím intuitivním a ženským tvůrčím aspektem.  V hlubokém tichu a klidu pak může tvůrčí energie volně plynout.

Jedním z klíčových charakteristických znaků modré barvy je nezávislost. Je to protiklad oranžové energie, která v sobě nese výzvu ve formě závislostí. Modrá je nejstudenější barva a je spojována s pravdou, upřímností, loajalitou, spravedlností a rozumem. Modrá je symbolem rychlosti a bezprostřednosti, přímočarosti. Příslušníci vojenských a civilních složek letecké a lodní dopravy nosí modré uniformy, aby ukázali, že poskytují ochranu a že pracují pro mír.

blue1Potřeba modré může někdy poukazovat na člověka, který se straní ostatních, vyděluje se, touží po úniku. Výzvou modré je nalezení skutečné nezávislosti, která nám umožní vyrovnaně žít v prostředí vzájemně provázaném. Klíčem je zde nalezení klidu, která je nejzákladnějším rysem modré energie. Pro modrou je těžké nechat věci plynout. Může se projevovat hrabivostí a majetnictvím vedoucími ke stagnaci, tendencí držet se věcí tak úporně, že sotva dýcháme.

Modrá je barva čestnosti a klidu. Odstraňuje strach, úzkost a nervozitu. Podporuje sebedůvěru, schopnost vést a hledět klidně do budoucnosti. Modrou byste si měli oblékat, kdykoliv jste ve stresu nebo cítíte, že dramatizujete situaci. Modré oblečení je užitečné i v případě, že musíte trávit čas s lidmi, kteří odčerpávají vaši energii. Modrou barvu si obvykle vybírají introverti. Jestliže je vaše oblíbená barva modrá, máte kreativní myšlení a dobrou představivost. Jste inteligentní, vnímaví a rádi přicházíte s výnosnými nápady. Potřebujete čas na zkoumání svého nitra. Nemáte rádi jakékoliv omezování a jste rádi, když se můžete zabývat něčím vzrušujícím. Jste podnikaví a to vás někdy může dostat do problémů, ale zdá se, že štěstí je vždy na vaší straně.

(Zdroj: Léčení barvami: Philippa Merivale, Aura – Soma: Irene Dalichová, Mike Booth, Magie barev: Richard Webster)