Červená barva – 1. čakra

Bez názvuNa začátku procesu je červená. Červená, to je také první neboli základní čakra. Je to místo, kde začíná cesta. Červená úzce souvisí s první zkušeností našeho fyzického života. Zrození, to je zkušenost červené. Vypovídá o energii, je to naše pojítko se zemí. Energie znamená pro fyzický život jednu z nejdůležitějších věcí. Červená, to je energie k lásce a energie k životu. Je naší pozemskou matkou, živou krví světa. Drží nás nohama na zemi. Umožňuje materiální energii inkarnace vstupovat do těla a oživovat ho. Je zakotvením ducha, uzemněním našich ideálů a myšlenek. Červená nás přes ruce a nohy spojuje s energetickou strukturou země, dodává nám život, pozitivní i negativní energii. Aktivitou a činy horních a dolních končetin nám červená umožňuje materializovat myšlenky, emoce, a dokonce i naši vůli.

Základní čakra, to je dno, spodní linie. V lidské zkušenosti to znamená přežít, uspokojit to nejzákladnější: jídlo, přístřeší, teplo. Symbolem takového přežití je Červený kříž, příslib pomoci v nouzi. Jakmile přežijeme jako jedinci, objeví se otázka zachování druhu, reprodukce.

Ve fyzickém smyslu souvisí červená s nadledvinkami, jejichž funkce je úzce spojená se schopností sebezáchovy. Adrenalin totiž podněcuje reakci na nebezpečí, bojuj nebo uteč.

Červená označuje praktického člověka, který stojí nohama pevně na zemi. Vybírají si ji lidé, kteří jsou ambiciózní, podnikaví, plní elánu. Červená přitahuje takové lidi, kteří se rádi fyzicky překonávají, kteří se radují z toho, že jsou na zemi.

Vlnová délka červené je v rámci viditelného spektra nejpomalejší. Zároveň je však tato barva nejvíce povzbuzující a představuje nejteplejší konec spektra. Je barvou rozžhaveného kovu nebo žhavého uhlí. Dokáže nás zahřát, udržovat v nás život. Díky ní jsme energičtí, plni života. Může nás ale takové upálit.  Červená, to je fyzický žár ohně a emocionální teplo našich vášní a citů. Je to mentální teplo koncentrace a duchovní teplo odevzdání a oběti. Slastí nebo bolestí nás probouzí, podněcuje nás k reakcím. Jestliže se dotkneme žhavého kovu, naše tělo reaguje pobouřeně a s nevolí. Účelem takové reakce je sebezáchova. Na hlubší úrovni nás prožitek překvapení nebo šoku probouzí a stimuluje nové vnímání sebe sama.

Červená, to je energie lásky v mnoha jejích formách. Je to barva žáru, tepla a ohně, červených růží. Nejrůznější odstíny červené vypovídají o vášni, o hlubokém zaujetí, o sobecké a vlastnické lásce, o lásce podmíněné, ale také o lásce, která se vyjádří v sebeobětování. Je to také barva zlosti, frustrace a zášti. Je v ní velmi křehká rovnováha. Může poskytnout tělu léčivou energii, životní energii a sílu. Obklopí tělo láskou, citem a náklonností, ale dokáže ho i ničit – zlobou, nenávistí a strachem. Posouvá nás kupředu, anebo nás drží zpátky. Fyzicky se může projevit jako záněty, podráždění, křeče. Je to barva, která život dává, ale stejně tak ho dokáže i brát.

Výzvou je, abychom se vždy dokázali dopracovat k pozitivnímu aspektu. Hlavní témata a výzvy, které se před námi vynořují na začátku cesty tedy jsou: snaha o přežití, tvůrčí vyjádření zlosti, odporu a frustrace. Čím důkladněji projdeme touto lekcí, čím úspěšněji překonáme obtíže s ní spojené, tím lépe budeme vybaveni k prožívání dalších dobrodružství na cestě k naplnění.

Červená energie může znamenat obrovské nadšení, odevzdání se a elán, který člověka žene do toho, čemu věří a čeho si cení. Může také motivovat k úspěchům v oblasti našich hmotných plánů. Spojuje nás s vášní, rozhodností a zaujetím, vede nás k prožívání života naplno. Pokud však uvízneme ve zlosti, frustraci, potom může výběr červené svědčit spíše o nedostatku energie nežli o jejím nadbytku a je třeba se podívat, kde se nachází překážka jejího volného a zdravého plynutí.

Červený paprsek, to je krev planety. Ve své nejvyšší formě propůjčuje sílu duchu, vytváří čistou energii a vitalitu. V nejnižší formě ukazuje na extrémní nespokojenost, vysává z těla život.

AuraSoma_schmal_02

 

(Magie barev, Richard Webster; Aura – Soma, Irene Dalichová, Mike Booth)