Indigová barva (královská modř) – 6. čakra

6 chakraIndigový odstín je barvou oblohy za soumraku – jako když se safírově modrý filtr rozplyne až zprůsvitní a my náhle spatříme na obloze hvězdy, které jinak zůstávaly našim smyslům skryté. Hvězdy i měsíc tam byly celou dobu, jen jsme je neviděli, dokud nepřišla noc. Indigová barva bývá spojována s egyptskou bohyní noci Nuit, která symbolizuje vnitřní moudrost. Tato barva nás přivádí do říše hlubokého vidění a hlubokých citů, k nové úrovni porozumění.

Indigová barva projasňuje smysly. Během dne nashromáždíme mnoho smyslových vjemů a dojmů. V noci pak dále cítíme, slyšíme a vidíme v našich snech, ale tyto vjemy vycházejí zevnitř a předvádějí se před námi. Je to doba, kdy se můžeme spojit s vyššími funkcemi mysli, opustit čistě fyzické smyslové vnímání a uvidět, co se skrývá za každodenností. Zatímco denní světlo je vhodné pro běžný život, v noci se probouzí jiná část naší osobnosti.

Tato barva souvisí s šestým energetickým centrem – s čelní čakrou, která má na starosti mnoho smyslových orgánů: oči, uši a nos, který je spojený s chutí. Tato čakra tedy řídí zrak, sluch a prociťování, i když hlavně jejich vyšší rovinu: jasnozřivost, jasnosluch a jasnocit. Indigová barva je branou do podvědomí.

Ve sféře indigové barvy se nachází imaginární most spojující obě mozkové hemisféry. Tento most rozvíjí intuici a tvůrčí aspekt osobnosti a velmi pomáhá lidem v přechodových fázích – ať už na cestě ke smrti nebo ke zrození. Indigová barva posiluje dlouhodobou i krátkodobou paměť a na hlubší rovině pomáhá s rozpomínáním se a pochopením toho, proč jsme tady.

Jedním z hlavních rysů indigové je opět komunikace, i když značně odlišná od komunikace krční čakry. Tato barva totiž pomáhá v nejhlubší komunikaci, která existuje: v navazování vztahu s celistvostí stvoření i různými aspekty nás samých. Spojuje dohromady rozličné části jako větve stromů. Jako kdyby v indigové sféře sídlil ústřední pozorovatel, sledující a spojující různé „podosobnosti“, které se v nás průběžně objevují. Noc a jasnozřivý aspekt indigové barvy také pročišťuje smyslové orgány, kterými navazujeme vztahy. Indigová nám tedy pomáhá rozvíjet tvořivost ve vztazích k sobě i k druhým.

Úskalí této barvy může spočívat v přílišné odtažitosti a z ní plynoucí arogance, rezervovanosti a nadřazenosti. Může znamenat extrémní, daleko intenzívnější osamělost a izolovanost než s jakou jsme se setkali u modré. Rovněž se může projevit jako přílišná vážnost, nedostatek smyslu pro humor a spontaneity.

9aff3b7a13025ef3a1497ba52734fad7Člověk indigové barvy bývá velmi výkonný a odhodlaný, což znamená, že dokáže věci dotáhnout do konce. Mívá velikou duševní sílu a vytrvalost. Indigová potlačuje projevy úzkosti a emocionálního stresu, odstraňuje negativismus. Umožňuje  navázat kontakt se svou intuicí a znovu důvěřovat druhým. Zvyšuje duchovnost a umožňuje nalézt vnitřní klid, naplnění a štěstí. Také povzbuzuje intelekt a je tou pravou barvou, kterou byste si měli obléci, když studujete.  Indigovou byste měli nosit, kdykoli se cítíte nejistě v nové situaci nebo potřebujete naplánovat budoucnost. Je rovněž užitečná v okamžiku, když trpíte bolestmi hlavy.

(Zdroj: Léčení barvami: Philippa Merivale, Magie barev: Richard Webster, Aura – Soma: Irene Dalichowá, Mike Booth)