Fialová barva – 7. čakra

7 chakraFialová je barvou sedmého a posledního energetického centra v tradičně pojatém systému čaker. Posledního, který se vztahuje k fyzickému tělu. Představuje korunní čakru, naše osobní spojení s energií nebes.

Sedmá barva je barvou rituálů, kouzel, tajemství a mysticismu. Sedmička je sama o sobě kouzelným číslem obestřeným záhadami. Používáme výraz „být v sedmém nebi“, existuje sedm divů světa. Sedmé dítě bývá obdařené talenty a zvláštními schopnostmi. Lidské tělo se každých sedm let obnovuje. Máme sedm čaker a sedm těl, sedm tónů v durové stupnici, sedm barev duhy.

Fialová tedy představuje završení cyklu, který může být i velmi dlouhý. Fialová je barva podzimu, dozrálého ovoce, tlejícího listí, které vyživuje zemi před příchodem další sezóny. Je to barva konečného oproštění se, opouštění starého, aby se mohlo narodit nové. Je to energie završení. Fialová znamená obrodu a opětovný růst. Obrodu také ve smyslu osvobození se z karmických zranění a pout, karmické rozhřešení.

Fialová patří mezi barvy s vysokou vibrační frekvencí. Ze všech viditelných barev spektra má nejkratší vlnovou délku. Je také nejvíce zklidňující. Medicína používá ultrafialové paprsky při léčení rakoviny. Ultrafialové záření se nalézá za fialovou barvou, v neviditelné části spektra. Jeho vlnové délky jsou velmi krátké, rychle vibrují, a tak jsou účinky tohoto druhu záření velmi výrazné.

A-S_B_16

Pronikavost fialové jí dává duchovní rozměr a sílu. S její pomocí nahlížíme do neznáma. Fialová znamená spiritualitu, představuje vědomé prohlédnutí iluzí reality a spojení se skutečným poznáním nadvědomí. Je to barva nanebevstoupení, překročení všeho fyzického a pozemského, spojení s říší akaši, tedy prostoru, v němž existují všechny ostatní elementy a kde se píše historie vesmíru.

Fialová je velmi léčivá. Je to morfium mezi barvami: tiší bolesti těla i ducha. Ametyst jakožto krystalizace fialové energie navrací věci do jejich přirozeného stavu. Fialová energie dokáže konejšit bolesti a zranění na mnoha rovinách, často však nese i veliké utrpení a bolest. Je to utrpení skryté v radosti, hořkost v milostném vztahu. Fialová může ukazovat na hluboký žal a smutek z přijetí života na zemi.

 

Fialová zmírňuje starosti, pocity viny a neschopnosti. Umožňuje nalézt vnitřní klid a jistotu. Podporuje univerzální lásku, která nám umožňuje dívat se na druhé lidi bez toho, že bychom je jakkoli soudili a kritizovali. Fialová také podporuje kreativitu. Fialovou bychom si měli oblékat, kdykoliv jsme nervózní nebo potřebujeme ochránit před přemírou požadavků ostatních. Fialová by se měla nosit také v okamžiku, kdy přemíru pijeme nebo jíme.

Fialová je barvou rovnováhy. Představuje usmíření polarit, mužského a ženského, horkého a studeného, nebe a země, myšlení a činů. Vyrovnaný stav je znakem velké celistvosti: završení, kterého dosáhneme, když se přiblížíme k vnitřní svatbě, k vyrovnání komplementárních energií našeho nitra: mužské a ženské, rozumu a intuice, dávání a přijímání.

Filalova

Výběr fialové ukazuje na člověka, který je svým tichým způsobem vyrovnaný, spokojený ve službě druhým, bez potřeby uznání a který ve svém jednání vychází z vědomí vnitřní celistvosti. Takový člověk je přirozeně úspěšný, aniž by se o to musel příliš snažit.

Cesta k probuzení sedmé čakry je dlouhá. Vyžaduje konečné smíření všech protichůdných sil, které se spojují v korunní čakře, představuje úplný a dokonalý vztah ke všemu, co je. K něčemu takovému došlo pouze několik mimořádných a vzácných bytostí jako byli Kristus, Buddha nebo Mohamed.

(Zdroj: Léčení barvami: Philippa Merivale, Aura – Soma: Irene Dalichowá, Mike Booth, Magie barev: Richard Webster)