Svět vůní

BU-100-1Užít si příjemné vůně, uvolnit se, dosáhnout zklidnění a vnitřního ticha, získat odstup od stresu a problémů denního života, povzbudit nebo ukolébat smysly, zlepšit pozornost, či se prostě jen tak dobře cítit. Existují jistě desítky důvodů, proč si zapálit vonnou směs. Přičichnout k voňavému dýmu a zkoumat, jak na nás jednotlivé esence a substance působí. Zasnít se a na křídlech vůně se přenést tam, kde můžeme svobodně prožívat to, co právě cítíme a být takovými, jakými opravdu jsme.

Dřeva a pryskyřice na jedné straně, koření a byliny na druhé – jedná se o mocný nástroj, který nám pomáhá abychom vstoupili do kontaktu se silami, které jsou větší nežli my – s Bohem, s vyšším vědomím, s anděly a s věčnou Moudrostí, které nám mohou stát po boku a být nám nápomocny. Zároveň stimuluje kouř naši fantazii a působí na naši intuici. Síla rostlin, která se v procesu spalování uvolňuje se nám dává k dispozici. Provází nás po našich vnitřních cestičkách a usnadňuje nám jasně a zřetelně vnímat, kde se právě nacházíme, co nás tísní, či zaměstnává, kde už nemůžeme dál. Otevírá nám možnost dále se rozvíjet. Duch rostliny umocňuje sílu vize, podporuje otevřený postoj ke světu, vděk a zostřuje naše vnímání, tak že dokážeme odlišit to podstatné od nepodstatného.

Vůně nás vtahují do nesmírné hloubky zkušenosti. S lehkostí nás odvádějí pryč odtud, na vzdálená místa, do minulých událostí. Jsou podobny stroji času. Nechávají v nás vzplanout pocity, které už jsme dávno zapomněli, umožňují nám znovu vidět obrazy jasnější než realita. Už sotva postřehnutelná vůně postačuje k tomu, aby před námi vyvstal celý svět tak pestrý a smyslný, až nám to bere dech. Vůně jsou schopny obohatit svět o magický rozměr, o jehož existenci většinou pochybujeme nebo jsme často přesvědčeni, že jej nelze vnímat přímo. Nejrůznější vůně upevňují naše zdraví, povzbuzují naši fantazii, emocionalitu a vášnivost. Činí nás vitálními a působí léčivě tím, že oslovují celého člověka. Zasahují na různých úrovních naší existence: tělesné, dušení i emocionální.

R„ucherkohle

Vůně neúnavně vniká do našich skrytých hlubin, vyvolává nálady a vzpomínky, zvláště pak nám dává možnost rozpomenout se na pocity, v celé jejich hloubce a realitě. Stejně jako konejšivé tóny hudby, tak mají i tóny vůní onu kouzelnou schopnost obejít náš všemocný rozum a dotýkat se přímo našich hlubin.

Patrick Süskind ve svém díle “Parfém” napsal: “Vůně vchází do nitra člověka spolu s dechem. Nelze se jí ubránit, chcete-li zůstat naživu. A ve vašem nitru pak vstupuje vůně přímo do srdce a tam kategoricky rozhoduje o náklonnosti nebo opovržení, nechuti nebo potěšení, lásce či nenávisti.”

(Zdroj: Praktická kniha vonných dýmů: Franz X. J. Huber a Anja Schmidt)