Afirmace pro 1. kořenovou čakru

Pro to, abychom měli srovnanou a v pořádku 1. čakru můžeme použít následující afirmace:

– Mé tělo se pro mne stává důležitějším. Neustále mu dodávám výživu.

– Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací.

– Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje.

– Má vnitřní matka je tu vždy pro mě, chrání mě, živí a utěšuje.

– Zasluhuji to nejlepší, co život může nabídnout. Mé potřeby jsou vždy uspokojeny.

– Jsem napojena na Matku Zemi a znám pocit bezpečí pramenící ze života, jenž je zakotven v realitě a v přítomném okamžiku.

první čakra

Máte jistotu, že je vaše 1. čakra v pořádku? Zkuste si zodpovědět následující otázky?

– Odráží váš domov vaši skutečnou osobnost? Pokud ne, jak to můžete změnit?

– Jakou odměnu jste si dnes dali? Dárek, kladné prohlášení, chválu, dobrý skutek?

– Soustředili jste se dnes na hojnost nebo na nedostatek? Vyjmenujte věci, které představují hojnost (rodinná podpora, uspořené peníze…)

– Jak byste mohli zlepšit svůj pocit finančního zajištění?