Kořenová čakra – MÚLÁDHÁRA

Vonné tyčinky 1. čakraPrvní, kořenová čakra je spjata s tělesným bezpečím. Jsou v ní jako na magnetické pásce zaznamenány a uloženy naše nejstarší zážitky včetně toho, zda byly v dětství uspokojovány naše základní potřeby. Ať už si to uvědomujeme či ne, náš pocit emotivního bezpečí pochází z příslušnosti ke skupině. Tento základní aspekt našeho psychologického štěstí se váže ke kořenové čakře.

Zdálo by se, že “moc” kmene již nevystihuje dnešní dobu, kdy skupinový lov či sběr nahradily nákupy. Ale většina z nás si uvědomuje příjemné pocity, které nám poskytuje příslušnost k rodině, sdílené zájmy s přáteli anebo členství v klubu. Mnohé naše názory, hodnoty, postoje a chování pramení právě z toho, zda zapadáme či nezapadáme do těchto skupin. Často si neuvědomujeme, v jak velké míře to platí, například v souvislosti s tím, jak nás v dětství krmila matka. Podle tvrzení psychologů se děti kojené “na požádání” naučí věřit tomu, že jejich potřeby budou uspokojeny. Pokud se tomuto pohledu vyjde vstříc, očekávání tito jednotlivci od dospělého života totéž a nebývají zklamáni. Děti, které jsou ponechány pláči, se naučí nedůvěře, očekávají zklamání a osvojí si názor, že si nezaslouží, aby někdo uspokojil jejich potřeby. To může ovlivnit způsob, jímž později v dospělosti navazují vztahy.

Kořenová čakra souvisí s tělesnými potřebami a základním přežitím. Ze všech čaker má nejnižší vibrační koeficient a rezonuje s červenou barvou. Kořenová čakra souvisí s tíhou, jež nás neustále stahuje a spojuje nás s hmotnou existencí. Božstvem, které se s ní obvykle spojuje je Ganéša, bůh se sloní hlavou, jenž nám podle hinduistů pomáhá překonávat překážky.

Archetypy spojenými s kořenovou čakrou jsou Matka Země a Oběť. Představují dvě stránky téže mince – kladnou a temnou. Disfunkční oběti se v naší společnosti vyskytují stále častěji, neboť lidé se snaží svádět své problémy na druhé. Pokud máte pocit, že jste oběť, stáváte se zranitelným, neuspokojeným, a proto nezakotveným, neboť každé zklamání, odloučení či ztrátu chápete jako událost, již nemůžete ovládat ani změnit. Podvědomě se možná dodnes pokládáte za dítě, které nemůže vstát a samo se nakrmit, a tak musí spoléhat na druhé. Teprve vědomí, že je ve vaší moci zajistit si vše, co potřebujete, může všechny vaše zážitky včlenit do rámce příležitostí k soběstačnosti, síle a emotivné jednotě. Proměna onoho negativního archetypu vyžaduje převzetí osobní zodpovědnosti za vlastní život a vědomí, že máte možnost volby a že si od života zasluhujete to nejlepší.

Funkční stránkou tohoto archetypu je Matka Země, obecně spojována s výživou, péčí a bezvýhradnou láskou. Rozpoznáním Matky Země ve vašem nitru (bez ohledu na pohlaví) si uvědomíte, že si dokážete sami zajistit veškeré tělesné a emotivní bezpečí, které potřebujete. Prakticky tuto schopnost můžete rozvíjet tím, že se začnete starat o dítě uvnitř vás, své domácí prostředí budete udržovat bezpečné a uklidňující, čas od času se sami k sobě zachováte mateřsky a v afirmacích se přihlásíte k tomu, že není nic, co byste – sami nebo s pomocí druhých – nemohli zvládnout.

1. čakra

Charakteristiky čaker:
Příliš otevřená (čakra se točí příliš rychle) – zastrašování, nadměrný materialismus, sobectví, přehnané tělesné výkony
Zablokovaná (čakra se točí pomalu nebo vůbec) – nedostatek emocí, nedostatek sebedůvěry, sebezničující chování, bázlivost
Vyvážená (čakra se udržuje v rovnováze a točí se správnou vibrační rychlostí) – sebeovládání, vysoká tělesná energie, ukotvenost, zdraví

Hlavní krystaly spojené s kořenovou čakrou:

Ke kořenové čakře se hodí všechny krystaly, které odpovídají “zemitým” barvám – hnědé, šedé, černé a červené. Tyto kameny vám pomohou najít pevný a ukotvený střed. Navíc má každý z nich své vlastní užití.

Heliotrop – jde o tmavozelený křemen posetý skvrnkami oxidu železitého, které připomínají kapky krve. Tento “kámen odvahy” pomáhá odstranit úzkost, která může rozkolísat tělo. Pomáhá tělesné, mentální a citové obnově i posílení rozhodnosti. Na tělesné úrovni heliotrop posiluje ledviny, játra a slezinu, čímž přispívá k detoxikaci.

Záhněda – barva této odrůdy křemene sahá od světle-po tmavězelenou až černou. Tento vynikající “ukotvovací” krystal vám pomůže zaměřit se na současný okamžik. Aktivuje sebezáchovné instinkty a zlepšuje intuici při řešení krizových situací a problémů. Je užitečný k rozptýlení negativních energií a citových zábran.

Hematit – barvy hnědočervené až tmavošedé nebo černé, vždy s kovovým třpytem. Tento skvělý “ukotvovací” krystal rovněž odstraňuje mentální limity, které vám zabraňují vyzkoušet nové cesty, rozložením negativity spjaté s obavami z nových pokusů.

Tygří oko – oxid křemičitý s třpitivým efektem kočičího očka. Je černý až tmavohnědý, prostoupený vlákny žluté nebo zlatohnědé. Při aplikaci na kořenovou čakru tento krystal soustřeďuje energii, jíž je zapotřebí ke zvládnutí náročných situací a podporuje optimismus a disciplínu. Pomáhá též vyjasnit praktické kroky, jichž je třeba k dosažení cílů.

Achát – ohnivý achát nebo hnědý až hnědočerný mechový achát je pro kořenovou čakru tou nejlepší volbou. Použije jich, pokud vaší čakře schází energie. Podpoříte tak svou sebedůvěru, přispějete k pocitu tělesného i emotivního bezpečí a zaujmete k životu vyváženější perspektivu – zvláště odstraněním negativity.

390

*  *  *

zdroj: Kniha čakrové léčby, Liz Simpson