Kosmická spojení

Podle přírodního zákona je vše propojeno, všechno má svůj původ ve zdroji, ke kterému se vrací.

Lidské bytosti, zvířata, stromy a rostliny, a dokonce i Země sama jsou vzájemně provázány společným původem. Znamená to tedy, že jakkoli se zachováme vůči někomu jinému, zachováváme se tak i k sobě. Všechno neustále přijímá a přeměňuje část univerzální životní síly, pohyb a tok energií je neutuchající a nekonečný. Destrukce deštných pralesů v Ecuadoru a v Brazílii ovlivní klima celé planety, zemětřesení v Tokiu bude jistým nekonečně jemným způsobem ovlivňovat pohyb listí na stromech v londýnském parku, milující myšlenky a laskavé srdce Matky Terezy povznesou vibrace na celé planetě směrem k většímu světlu , zatímco Hitlerovy myšlenky kdysi snižovaly vibrace k temnotě.

Oi_Energeies_Iouliou__Avgoustou_2014

Podobně i naše myšlenky vytvářejí energii, která má jistý vliv na zbytek vesmíru. Je na nás, abychom si vybrali, zda to bude energie pozitivní či negativní. Přejeme si tvořit nebo ničit? Jakmile se dostaneme do kontaktu s vlastními barvami, jsme schopni přenést větší část myšlenek na vědomou úroveň a díky tomu převzít odpovědnost za jejich kvalitu. Nejsme žádné pasivní bytosti zmítané nekontrolovatelnými silami. Každý z nás hraje životně důležitou roli v rozehraném dramatu historie světa. Jsme osobnosti, každý z nás je jedinečný a každý z nás má mnohem více síly, než si uvědomuje. Poznat své barvy znamená poznat, kdo vlastně jsme, uvědomovat si podstatu svých záměrů a myšlenek. Teprve poté si dokážeme vzít zpět svoji sílu, o které jsme ani netušili, že jsme ji ztratili. Máme před sebou možnost uplatnit tuto sílu ve světě a stát se spolutvůrci božího díla. To je náš osud.

*  *  *

(Zdroj: Léčení barvami: Philippa Merivale)