Sakrální čakra – SVÁDHIŠTHÁNA

sakrální čakraSanskrtský název pro druhou, sakrální čakru zní svádhišthána, což znamenu “sladkost”, a skutečně je spřízněna s tím, co život činí sladkým – se slastí, sexualitou, výživou, pohybem a změnou. Sakrální čakra rezonuje s oranžovou barvou. Je umístěna blízko ženských rozmnožovacích orgánů, proto se spojuje s výživou, receptivitou a emocemi. Je také spjata s kreativitou, energií, která lidstvo nutí postoupit od pouhého přežití k výživě duše: vystoupili jsme od sebezáchovy k “principu slasti”. Sakrální čakra nás vede od základní existence k přijetí toho, co činí život hoden žití.

Druhá, sakrální čakra dále rozvíjí témata první, kořenové čakry, tedy osobní zodpovědnost a sebevyjádření. Jejími archetypy jsou Suverén a Mučedník, spjaté s našimi postoji k hojnosti a s tím, v jaké míře věříme, že si zasloužíme šťastný život. Tyto dvě souvislosti reprezentují opačné póly slasti a naplnění oproti utrpení a oběti.

Oproti Oběti je u Mučedníka méně pravděpodobné, že bude svůj život plný utrpení (nebo to, co tak vnímá) přisuzovat vnějším příčinám, ale obě skupiny sdílejí názor, že si nic lepšího nezasluhují. Mučednictví zahrnuje pád do jámy sebelítosti bez jakékoli motivace k odstranění negativních postojů, které k této situací přispívají. Životy Mučedníků jsou zaplaveny pocity nedostatku, skýtajícím oprávnění k tomu, aby své názory a chování neměnili: ve světě prostě není dost štěstí pro všechny – a oni si vytáhli špatný los. A tak pobrekávají a stěžují si, ale nic nic nepodniknou. Místo aktivní touhy po změně a vývoji dávají přednost pasivnímu přijímání života. Pokud matky neberou náležitý ohled na osobní potřeby a touhy, často se z nich stanou mučedníci.

Kladnou stránkou téže mince je Suverén – archetyp těch, kdo všemu, co je na životě dobrého, umožňují začlenit se do jejich každodenní zkušenosti. Jsou to magnetické osobnosti, jejichž společnost každého těší, na rozdíl od mučedníků, kteří navozují pocity viny. Tito jedinci nemusí vždy žít život plný kouzel, jde jen o to, že při střetu s náročnou situací v ní nacházejí pozitivní příležitosti k růstu a rozvoji. Spolu s lícem rádi přijmou i rub s vědomím, že život je plný světlých i tmavých odstínů, kladných i záporných prvků, dobrého i zlého. Pro suvenéra tohoto světa je velmi důležité uspokojovat vlastní touhy. Život podle nich oplývá dary a oni si stejně jako kdokoli jiný zasluhují svůj podíl na kráse a odměnách, které je obklopují, včetně sexuálního naplnění. Sex pro ně není nic hříšného, nýbrž činnost, kterou je třeba oslavovat a radovat se z ní. Suveréni ke své sexualitě přistupují tvůrčím způsobem a dosahují v této důležité životní sféře uspokojení. Místo nevýhod se neustále ohlížejí po uspokojení a docházejí tak k závěru, že právě jim je život nabízí.

Charakteristika čakry:

Příliš otevřená (točí se příliš rychle) – emoční nevyváženost, sklony k fantazírování, manipulativnost, závislost na sexu

Zablokovaná (čakra se točí pomalu nebo vůbec) – přecitlivělost, tvrdost k sobě samému, bezdůvodné pocity viny, frigidita nebo impotence

Vyvážená (čakra se udržuje v rovnováze a točí se správnou vibrační rychlostí) – důvěra, expresivita, sladěnost s vlastními pocity, kreativita

Hlavní krystaly spojené se sakrální čakrou:

Citrín – světležlutý až hnědý anebo jantarově zbarvený člen skupiny křemenů pobízí k otevřenosti, která je nezbytná, chceme-li se vyrovnat s emotivní stagnací v osobních vztazích. Citrín podporuje a rozvíjí citovou vyzrálost, zvláště u těch, kdo v citovém životě procházejí obdobím nestability.

Karneol – červeno-oranžový chalcedon, který stimuluje iniciativu a rozptyluje apatii a pasivitu. Je zvláště užitečný k posílení tělesné energie, jíž je zapotřebí k akci v emotivně náročných okolnostech. Karneol také z citového já odstraňuje lítost.

Měsíček – tento mléčně třpytivý příslušník skupiny živců je obvykle bezbarvý, bílý nebo stříbrný. Podporuje ženskou stránku vaší osobnosti. Přispívá ke zklidnění emocí, díky němuž můžete k situaci zaujmout objektivnější pohled a vyvažuje přecitlivělost. Také vyvolává větší pocit něhy a soucitu k sobě samému.

Rutilovaný křemen – křemenné krystaly jsou cennými nástroji u každé čakry. Tato konkrétní forma obsahuje jehličkovité krystaly rutilu, díky nimž kámen získává svůj jedinečný vzhled. Slučuje přednosti křemene pro meditaci, duchovní vývoj a léčení s výhodami rutilu – krystalu, který přispívá ke stabilizaci osobních vztahů a emotivních nevyrovnaností.

Zlatý topaz – cenný krystal k aktivní stimulaci prvních tří čaker. Při aplikaci na sakrální čakru pomáhá zlatý topaz k nastolení vnitřního míru a lehkosti ducha, což umožňuje zaujmout k problémům novou perspektivu. Též je pokládán za “baterii”, která dodá energii těm, kdo jsou tělesně, mentálně nebo citově vysíleni.

Zdroj: Liz Simpson, Kniha čakrové léčby