Žlutá barva – 3. čakra

chakra3Třetím velkým energetickým centrem v těle je čakra solární pleteně. Skládá se pouze z jediného paprsku. Žlutá je paprskem slunečního svitu, solární plexus je slunečním centrem bytosti. Představuje jádro naší individuality. Každý člověk se může projevovat jako individualita – jedinečný a samostatný, i když v konečném důsledku nedělitelně spojený s ostatním stvořením. Rozpoznat jedinečnost osobnosti znamená nalézt individuální úlohu, kterou má každý v nadcházejícím dobrodružství sehrát. Shakespeare říká: “Celý svět je jeviště”. Naším úkolem je najít na tomto jevišti svou vlastní roli.

Žlutá je barvou prány, univerzální životní energie. Její přijímání, zpracování a další využívání se děje přes solar plexus. Tento propletenec nervového systému, mnohaúrovňová křižovatka, spojuje informace o bezpočtu podnětů a prožitků přenášených nervovými vlákny. Co si s tolika informacemi počneme? Co s nimi uděláme? Přijmeme je, vstřebáme, necháme solární pleteň otevřenou a uvolněnou, aby skrze ni proudila životní síla a my mohli tyto zkušenosti začlenit do individuální struktury našeho bytí? Nebo se solární pleteň stáhne úzkostí jako pevný uzel, který drží duši v křeči a způsobuje nám bolest břicha a špatné trávení?

Někdy se solární pleteni říká druhý mozek, protože touto oblastí vstřebáváme znalosti. Žlutá tedy souvisí s věděním a s jeho sdílením, s výukou a rozšiřováním informací. Je úzce spojena s intelektem a myšlením. Člověk, který si vybírá hodně žluté barvy, bývá mentálně velmi aktivní, pravděpodobně ho přitahuje intelektuální činnost. Možná je spisovatelem, matematikem nebo učitelem. Ve své zdravé formě je to energie velmi tvůrčí. Žlutá je tvořivost a porozumění, praktické myšlení. Představuje inspiraci a může být i moudrostí, i když tato moudrost je získaná učením a přemýšlením, na rozdíl od hluboce intuitivní moudrosti.  Někdy je výrazem hlubokého uspokojení z dosaženého intelektuálního úspěchu. Inteligence a bystrost však mohou lidé projevovat i negativně, v takovém případě by se žlutá projevovala destruktivitou, cynismem nebo sarkasmem.

Žlutá je optimistická, bezstarostná a plná radosti ze života. Je teplá, veselá a radostná. Souvisí také s intelektem, dává naději a pomáhá lidem nalézt smysl jejich života. Sluneční svit zlepšuje náladu, lidé jsou vřelejší, šťastnější, veselejší.  Nedostatek slunce naopak způsobuje deprese, ovlivňuje nejen naše duševní rozpoložení, ale také fyzické tělo, které pak trpí nedostatkem vitamínu D a úbytkem životních sil. Člověk, kterého přitahuje žlutá, je pravděpodobně zářivý a optimistický, typický smíšek a bavič svého okolí. Takový člověk je schopen v každé situaci vidět její veselejší stránku. Někdy můžeme sáhnout po žluté proto, že se cítíme jako uzlíček nervů.

Žlutá symbolizuje nový život, narození a znovuzrození. Je to léčivá moc, která obnovuje. Je barvou jarních květin – omějí, petrklíčů, narcisů. Vaječný žloutek je žlutý, malá kuřátka rovněž. Je to barva mladých duší, mladistvého nadšení, plnosti života a vitality nového stvoření. Žlutá je barva invence a inovačního myšlení.

Žlutá je barvou žní, symbolizuje čerstvost, obživu, sklizeň. Představuje asimilaci fyzické výživy a pránické energie, ale také intelektuálních vědomostí. Posiluje a povzbuzuje, zejména na duševní úrovni. Pro mentální tělo je žlutá tou nejpovzbudivější barvou. Žlutá je barvou individuální vůle. Představuje nadšení, se kterým si vytyčujeme své cíle a pak jich dosahujeme. Žlutá ví, že když svůj záměr podpoříme vůlí, dosáhneme všeho, co chceme. V přehnané formě může přerůst do egocentričnosti, sobectví a domýšlivosti.

Jaké další problémy by se mohly objevit ve žluté čakře? Říkáme, že někdo zežloutl strachem. Již z tohoto rčení plyne, že ve žluté sféře nachází svůj prostor také zbabělost. Může to být strach z oddělenosti, z vlastní individuality, kvůli němuž pak člověk potlačuje vše, co zná a čemu věří, jenom aby se vyhnul konfliktu. Strach je součástí lidského života. Strach je zauzlování v solární pleteni, které se na fyzické úrovni může projevit mnoha různými způsoby: žaludečními problémy, obtížemi ledvin či slinivky. Do oblasti žluté, případně oranžové a zlaté, patří mnoho životně důležitých orgánů. Vnitřní neklid se skrze nervový systém promění na úzkost. A protože solární pleteň je velmi úzce spojena s kůží, mohou se žluté úzkosti a nervozita odrazit v některé oblasti těla v podobě kožních problémů.

yellowNa emocionální úrovni se strach projevuje jinak: člověk trpící velkým strachem se někdy snaží ovládat ostatní, být dominantní, manipulovat se svým okolím. Strach žluté se občas dá překonat rozumem nebo silou intelektu. Žlutá znamená duševní odvahu překonat strach a dosáhnout svého.

Naším cílem v tomto světě je stát vzpřímeně, s vědomím vlastní integrity a síly.  Jakmile prosvětlíme témata žluté barvy, zbavíme se potřeby něco si dokazovat. Nejsme závislí na uznání zvenčí, nemusíme se obracet na nějakou autoritu, dokážeme se pochválit sami. Jakmile najdeme odvahu posvítit si na náš strach a podívat se přitom na sebe, získáme moudrost, která nás spojuje s univerzálním lidstvím. Možná není všechno tak vážné, jak jsme si mysleli…Zenový mistr Bodhidharma k tomu říká:” Štastný je ten, kdo se dokáže smát sám sobě, neboť bude mít vždy o zábavu postaráno.

(Léčení barvami – Philippa Merivale, Magie Barev – Richard Webster)