Aura – jak ji vidět, vnímat, čistit a chránit

Měli jste někdy možnost vidět auru a vnímat zářivé barvy, které nás obklopují ve velmi jemných vrstvách? Pak víte, jak může být aura člověka krásná a co z ní lze vyčíst. Barvy a tvary, které se zde objevují, poskytují velmi konkrétní vodítka. Zátěže se projevují v auře dříve, než se projeví na fyzické rovině. Už to samo o sobě by mělo být dostatečným důvodem k tomu, abychom o naši zářivou auru pečovali, udržovali ji čistou a neustále ji zesilovali.

Co je to aura?

“Tato žena má tak klidné a láskyplné vyzařování.”
“Když tento muž vstoupí do místnosti, jako by se rozsvítilo světlo.”
“V přítomnosti tohoto člověka mě vždycky zahřeje u srdce.”
Výroky tohoto druhu vypovídají o něčem, co vnímáme, ale nemůžeme přímo vidět: Jde o vyzařování člověka, jeho auru. Kůže je naší hmatatelnou hranicí fyzického těla. Tím však naše bytost v žádném případě nekončí. Neskládáme se pouze z těla. Naše cítění a myšlení nás obohacuje o energii. Toto mentální a duchovní silové pole vyzařuje mimo tělo, je to naše aura.

Každá lidská bytost je obklopena aurou. Každé zvíře, každá rostlina, dokonce i kámen – prostě všechno v našem vesmíru, co je naplněno životem v jakékoli formě, má kolem sebe auru. Je to životní síla, kterou vyzařujeme daleko za hranice viditelného těla. Lidé s velmi vysokým duchovním rozvojem mají auru, která vyzařuje na míle daleko. Zdá se, že je obklopuje zářivé světlo.

Vrstvy aury

Sedm vrstev aury lze dobře cítit pomocí dlaní, lze je vnímat vnitřním okem nebo je dokonce přímo vidět. Je to otázka praxe! Všichni k tomu máme v různé míře schopnosti.

1. vrstva: éterické tělo

Podél těla je lehká vrstva silná jen několik centimetrů. To je naše éterické tělo. Svým účinkem odpovídá kořenové čakře. Pokud jsme zdraví, mohou ji lidé vidící auru rozpoznat jako jasnou, jasně modrou. Zakalené zabarvení signalizuje nesrovnalosti a ucpání. Éterické tělo je poměrně snadno vnímatelné i pro netrénovaného člověka. Velmi dobře reaguje na masáže, akupunkturu a akupresuru.

2. vrstva: emocionální tělo

Další vrstva aury je obvykle silná asi 10 až 20 cm. To je emocionální tělo. Je přiřazeno k sakrální čakře. Naše pocity jsou uloženy v emocionálním těle. Tato emocionální vrstva je otevřená a prostupná. Je měkčí a rozptýlenější na svém okraji než éterické tělo, a proto je poněkud obtížnější ho vnímat. Negativní a pozitivní pocity se projevují různě – jako tmavé nebo světlé oblasti. Ti, kdo jasně prožívají své pocity, mají kolem sebe také zářivé, jasné barvy. Potlačené pocity se projevují jako matné a nevýrazné barvy. Pro vyčištění emočního těla je důležité vědomě se zabývat vlastními pocity. K tomu pozitivně přispívá i práce s vnitřním dítětem. Emocionální tělo  je velmi příznivě ovlivněno dechovou terapií.

3. vrstva: mentální tělo – síla myšlenek

Další snadno vnímatelnou hranicí je mentální tělo, které na čakrové úrovni patří k čakře solárního plexu. Mentální tělo leží mimo emocionální tělo a na okrajích je poměrně hladké a kompaktní. Při hmatání rukama lze ve vzduchu, kde začíná mentální tělo, cítit mírný odpor. Naše myšlenky jsou uloženy v tomto energetickém těle. Negativní a destruktivní myšlenky mohou lidé vnímající auru nebo citliví na auru vnímat stejně jako pozitivní, tvůrčí myšlenky. I zde lze rozpoznat podivné myšlenky, které pocházejí od jiných lidí a uhnízdily se v nás jako program. Toto tělo je často protkáno čarami a obrazci – našimi myšlenkovými vzorci. Když tímto polem proudí láska, má to na mentální tělo osvobozující vliv.

4. vrstva: astrální tělo – prožitek bezpodmínečné lásky

Astrální tělo je vrstva aury, která se tvoří kolem mentálního těla. Zde je doma bezpodmínečná láska. Odpovídá srdeční čakře. Astrální tělo se lidem vidícím auru jeví jako jemně utkaný světelný závoj.

5. vrstva: éterické negativní tělo – nalezení vlastního poslání

Éterické negativní tělo je takříkajíc plánem naší duše. Zde se nacházejí naše předpoklady, talenty a procesy učení pro tento život. Na čakrové úrovni odpovídá krční čakře.

6. vrstva: nebeské tělo

Nebeské tělo nás otevírá Jednotě. Tato touha je v nás hluboce zakořeněna. Kdo vědomě prožívá tuto vrstvu aury, je zcela tady a teď. Nebeskému tělu je přiřazena čakra třetího oka.

7. vrstva: kéterické (kauzální) tělo

Vrstva aury, která vše obepíná, se nazývá kéterické tělo. Stejně jako v korunní čakře je zde spojení s nebesy. Ketherické tělo je popisováno jako zlaté paprsky světla, které nás obklopují jako ochranné vejce.

Vnímání aury

Rukama:

Cvičení můžete provádět sami nebo ve dvojici a naučit se vnímat auru toho druhého. Velmi pomalu a jemně pohybujte rukama podél těla. Zvětšete vzdálenost od těla a opět ji zmenšete. Tímto způsobem můžete vnímat různé vrstvy aury a jejich hranice. Zejména první tři vrstvy aury mohou i netrénovaní lidé docela dobře vnímat – intenzivní jemnou vrstvu kolem těla, jemně se rozšiřující emocionální tělo a hladké mentální tělo. Pokud se v nich vyskytují blokády a problémová místa, jsou husté a těžké.

Zrakem:

Pokud pracujete sami, posaďte se před zrcadlo, nejlépe s bílou stěnou jako pozadím. Pokud pracujete ve dvojicích, sedněte si naproti sobě. Zhluboka dýchejte a uvolněte se. Nechte oči uvolněně spočinout na svém odrazu v zrcadle. Po nějaké době se vrstvy aury stanou viditelnými. Jemná světle modrá vrstva, která leží na těle, pak emocionální tělo, které často vypadá jako měkké obláčky, a nakonec na vnější straně jasně ohraničené mentální tělo. Blokády a poruchy se projevují jako tmavé skvrny.

V meditaci:

Zavřete oči a ponořte se do meditace. Nyní se mentálním vnímáním soustřeďte na auru – svou vlastní nebo auru partnera při cvičení. Při mentálním pohledu můžete také rozpoznat různé vrstvy. Zde je vnímání vnějších vrstev aury ještě snazší než při hmatání rukama nebo očima. Mohou se objevit barvy a energetická pole, můžete také vnímat rušivé oblasti a světelné skvrny.

Šperky a drahé kameny pro vaši auru

Náramek Lávový kámen, ametyst
Přívěsek Květ života
Přívěsek černý turmalín
Náramek Křišťál

Barvy aury

Člověk, který je zcela v rovnováze a dosáhl nejvyššího duchovního vývoje, má bílou auru, která vyzařuje do dáli. Takoví lidé se však vyskytují spíše výjimečně. Barvy, které se v auře objevují, však nemusí nutně znamenat nebezpečí. Označují však silnější nebo slabší živé části. Světlé barvy označují talenty, které používáme velmi silně. Matné a špinavé zabarvení signalizuje úniky energie a také potenciály, které nevyužíváme nebo využíváme špatně.

Barvy v auře svým významem z velké části odpovídají barvám čaker.

světle červená

síla vůle, odvaha, podnikavost.

světle oranžová

láska k životu, kreativita, tvůrčí síla

světle žlutá

otevřenost, osobnost, nezávislost

světle zelená

mír, láska, harmonie

světle tyrkysová

vyjadřovací schopnosti, komunikace, schopnost učení

světle modrá

důvěra, inspirace, vhled

světle fialová

spiritualita, vědomí, sjednocení

šedivě červená hněv, agresivita, přehnaný důraz na materiál, sebestřednost
šedivě oranžová nedostatek týmového ducha, sexuální dysfunkce, omezená kreativita
šedivě žlutá

závist, žárlivost, závislosti

šedivě zelená

zášť, nevlídnost, zklamání

šedivě tyrkysová pocit viny, nedostatek sebeúcty, potíže s kontaktem
šedivě modrá nedostatek realizace, deprese, přílišný důraz na mysl
šedivě fialová nedostatek uzemnění, odloučení, nedostatek pocitu sebe sama

Pokud jsou barvy jasné a plné světla, člověku se daří dobře. Pokud jsou barvy jakoby špinavé, matné a velmi husté, může to znamenat přehnané prožívání příslušné kvality, ale také nedostatek příslušné energie. Rozptýlená aura činí člověka vnímavým a citlivým, aura ve tvaru vejce ukazuje na vyrovnanou osobu.

Pokud víme, které barvy jsou přítomny pouze v zakaleném stavu, je také jasné, která čakra a která oblast života potřebuje očistit a dodat energii. Ti, pro které je čtení aury obtížné, si mohou také projít významy jednotlivých barev a rozpoznat tak, které oblasti života by prospělo osvěžení. Barvy lze vyčistit pomocí čištění čaker a aury a aura zůstává čistá díky ochranným symbolům a usmiřující, láskyplné energii. Tím se také otevírá přístup k potenciálu, který byl dosud uzavřen.

Znečištěná aura?

Špatné pocity, jako je závist, hněv a nenávist, stejně jako destruktivní a toxické myšlenky, mohou auru znečišťovat. Obvykle k tomu nejsou potřeba jiní lidé, ale naopak často si vystačíme sami. Jsou to naše vlastní starosti, problémy a nedůslednosti, které zakalují auru a oslabují nás.

Auru mohou oslabit také energetičtí upíři. Jsou to lidé, kteří vysávají energii. Důležité je vědět, že to většinou nedělají se zlým úmyslem, ale z vlastního nedostatku a neznalosti toho, jak jejich vlastní únik energie zastavit. Nevědí, jak získat přístup ke svému vlastnímu zdroji energie, a proto se snaží spojit s ostatními, aby získali energii.

Pokud je naše vlastní aura znečištěná nebo oslabená, může se to projevit neustálou únavou. Důsledkem mohou být také špatné nálady, závislosti, podrážděnost a apatie.

Čištění aury

Meditace je vždy dobrý nápad, jak si pročistit své nitro a posílit auru. Mantry mají velmi vysokou vibraci. Zpívání a poslech manter čistí auru. Duchovní symboly, které působí očistně a energeticky, můžete používat jako šperky, abyste měli kolem sebe stále očistnou energii. Dobrou možností je také mít na stěně symbol v podobě obrazu, který místnost naplní vysokou vibrací. Aura-Soma nabízí skvělé prostředky, které čistí auru buď celkově, nebo posilují jednotlivé barvy.

AURA-SOMA POMANDERY

Pomandery jsou určeny k ochraně a harmonizaci energetických těl. Aura zdravého a vyrovnaného člověka je krásná a zářivá a pomandery nám pomáhají tuto záři chránit a zachovat. K účinnosti pomanderů přispívají barvy, výtažky z rostlin a energie krystalů, které nám pomáhají obnovovat rovnováhu jemnohmotných těl. Pomander si vybíráme podle barvy a vůně.