Doreen Virtue: 10 lekcí, které jsem se naučila od andělů

láska

Čím více hovořím se svými anděly, tím více se učím. Zde je deset lekcí, které mě naučili a které změnily můj život.

1. ŽIJTE V INTEGRITĚ
Andělé mi řekli: “Věnuj svůj čas aktivitám, které jsou v souladu s tvými nejvyššími záměry.  Oprosti se od věcí, od nichž tě tvá intuice odrazuje. Tyto věcí mohou  být buď vyléčeny, tak aby sis je mohla užívat, nebo je snadnou cestou  nahradí nějaká jiná aktivita.”
Andělé mě nabádali k tomu,  abych věřila svému srdci. Ujišťovali mě, že všechno bude v pořádku, když přestanu dělat práci, která neodpovídá mým skutečným zájmům. Velmi  rychle jsem si ověřila, že andělé měli pravdu!

2. EXISTUJE JEDINĚ “TEĎ” “Jste dokonalí a celiství právě teď. Nedívejte se pořád na to, co bude zítra – to vás pak ve vašich očích dělá nedokonalými nebo nedostatečnými v  současnosti, a vyvolává to ve vás pocit, že teprve až se něco stane nebo něco vnějšího přijde do vašeho života, budete dokonalí.”
Když mi tohle andělé řekli, zjistila jsem, že jsem neustále žila  budoucností. Byla jsem soustředěna na to, co mi přinese zítřek, namísto  abych si uvědomila všechna požehnání, jichž se mi dostávalo v  přítomnosti. Od té doby si dělám každou noc seznam věcí, za které jsem  vděčná.

3. VŠECHNY KONFLIKTY JSOU JEN VE VAŠÍ MYSLI. “Jakýkoli konflikt, který vidíte nebo zažíváte ve vnějším světě, je projekcí  vašeho ega. Ve skutečnosti je svět v dokonalém míru a vy si projektujete svoje strachy do světa. Nechcete řešit svůj vnitřní konflikt, ale  chcete se ho zbavit. Proto si ho promítáte na jiné lidi a myslíte si, že to oni jsou ti, kteří vám způsobují nepříjemnosti. Ostatní lidé jsou  ale neutrální, jsou to prázdné stránky a vy sami je vybarvujete svými  názory a soudy. Pak na ně reagujete tak, jako by ono vybarvení bylo  reálné. Ostatní lidé se k vám pak chovají způsobem, jaký jste  očekávali.”
Když mi tohle andělé vysvětlili,  zjistila jsem, jak často jsem dovolila strachu vytvářet moje mizerná  období. Ale vždy jsem přitom měla moc vybrat si právě takové myšlenky a  pocity, které jsem připisovala těmto situacím.

        4. DOPŘEJTE SI OČIŠŤUJÍCÍ DIETU
        “Každé jídlo má vibrace a vy chcete vibrovat co nejvýše a co  nejpříjemněji. Dieta složená z čerstvého ovoce a zeleniny, ořechů a  celozrnných pokrmů vám pomůže k těm nejvyšším vibračním frekvencím.  Vyvarujte se masa, alkoholu, cukru, čokolády, bílé mouky a kofeinu,  které mají vibrace nejnižší. A pamatujte na to, že esence každého jídla, které sníte, vás ovlivňuje ještě dlouho poté, co je jídlo stráveno a  vyloučeno.”
V době, kdy mě andělé učili tuto lekci, bylo mé stravování celkem zdravé. Nejedla jsem maso, ani kuřecí, ani  jsem nepila alkohol. Přesto stále ještě existovalo něco, co se mohlo dát vylepšit, takže jsem následovala rady svých andělů a změnila svůj  přístup ke stravování na veganský. Zlepšení úrovně mé energie a vnějšího vzhledu bylo drastické a okamžité! Namísto abych se cítila deprivovaná, zvolila jsem si zdravé jídlo a cítila se lehce a přirozeně.

5. NEDÁVEJTE PROTO, ABYSTE DOSTALI
“Přestaňte řešit výsledky, které očekáváte, když něco dáváte. Vždy něco dostanete, když něco vydáte; to je univerzální zákon. Ale není na vás, abyste řešili, jak se příčina a následek projeví. Navíc, když něco očekáváte za odměnu, pak jste ve skutečnosti nic nevydali. Pořád se tím ještě zabýváte a očekáváte, že něco dostanete dřív, než to plně odevzdáte.”
Zase jsem jednou byla v rozpacích, když mi andělé nahlédli hluboko do duše.  Věděli, že jsem byla dávajícím člověkem. Ale musela jsem připustit, že  někdy jsem dávala s očekáváními, že za to něco dostanu. S plnou důvěrou  ve své anděly jsem se rozhodla vzdát se všech řetězů, které svazovaly mé dary druhým. Téměř okamžitě jsem začala dostávat překvapující odměny,  jako třeba nové pracovní příležitosti a úžasné zážitky s přáteli.

6. TRAVTE ČAS O SAMOTĚ V PŘÍRODĚ
“Zvuky a vůně přírody jsou neviditelné, takže vaši mysl dokážou krásně naladit na neviditelnou říši duchů, kde věci vibrují výše a rychleji než hmota. V přírodě se nachází mnoho léčivého bohatství. Navíc jsou tam také  přírodní andělé. Můžete tyto přírodní anděly poprosit, aby vás léčili.  Být v přírodě vám pomůže naladit se na přirozený rytmus země, a protože  cykly jsou součástí všeho, budete více synchronní s rytmem života.”
Na naléhání andělů jsem odešla pryč od svého stolu a začala trávit své  hodiny na oběd venku. Čerstvý vzduch, sluneční světlo a vůně květin mi  pomohla meditovat na hlubších úrovních. Seděla jsem venku a žádala  přírodní anděly, aby mě obklopili.

7. OPROSTĚTE SE OD HMOTY
“Když ve svých myšlenkách příliš lpíte na hmotě, zůstáváte připoutaní k  výplodům svého ega, a pak jste pod mocí ega. Této zákonitosti nelze  uniknout. Mysl, která je podvolená hmotě, je mysl ega.”
Andělé mi objasnili, že není nic špatného s hmotnými věcmi jako takovými.  Hmota je podle nich neutrální. Také chápou, že my lidé potřebujeme  materiální zajištění, jako je jídlo, oblečení nebo přístřeší. Pokud však přespříliš lpíme na nějakých hmotných věcech – jako je neustálé  přemýšlení o penězích nebo závislostech – pak jsme soustředěni na své  nižší já, namísto toho vyššího.

8. NESUĎTE
“Souzení druhých lidí je pro vás jakýsi způsob obrany, abyste si je udrželi od  těla, tak abyste se k nim nedostali moc blízko a nemohli vás zranit. Ale už jsme vám řekli mnohokrát, že o své bezpečí se bát nemusíte. Jste  vždy v bezpečí a přehnané přemýšlení a starosti ohledně vašeho bezpečí  vám do života přinese jenom více strachu.”
Andělé  mi vysvětlili, že k sobě přitahujeme všechno, o čem přemýšlíme. Pokud se budu posedle zabývat fyzickým nebo emocionálním nebezpečím, vytvořím  tím podmínky, v nichž se mé nejhorší obavy budou moci uskutečnit. S  praxí jsem si začala všímat momentů, v nichž jsem soudila druhé lidi.  Začala jsem v těchto chvílích odevzdávat své obavy andělům a cítila  jsem, jak se mé návyky souzení postupně vytrácejí.

9. ŽIJETE TAM, KDE JE SOUSTŘEDĚNO VAŠE VĚDOMÍ
“Když se budete zabývat nějakou nelaskavou myšlenkou nebo myšlenkou, která je odlišná od lásky – soutěžení, závist nebo starosti, pocítíte bolest. Vy jste svým vědomím a cítíte následky toho, kam je vaše vědomí zaměřeno.  Ale vy nechcete bolest. Proto se rozhodněte odevzdávat své nelaskavé  myšlenky světlu.”
Musím říct, že čelit této lekci  pro mě bylo bolestivé. Vždy jsem byla přesvědčena, že mé vnější podmínky způsobují mé štěstí nebo neštěstí. Andělé mi ovšem ukázali, že toto  bylo jen v pozadí a že to byly mé myšlenky, které vybarvovaly můj svět. Řekli mi, že mé štěstí nezávisí na tom, co jsem měla, ale na tom, co  jsem si myslela.

10. VŽDY VZDÁVEJTE DÍKY STVOŘITELI
“Nežádejte slávu pro sebe. Ve své podstatě, když vzdáváte slávu Stvořiteli,  vzdáváte tím slávu i té části sebe, která je s ním zajedno. Tím, že  budete vzdávat Stvořiteli své díky, zůstanete mimo status svého ega a  budete soustředěni ve vědomí svého vyššího já.”
Nejprve mě tato lekce pokořila. Ale než jsem se mohla začít stydět, mí  andělé mi připomněli, že – protože mé pravé já je zajedno se Stvořitelem – kdykoli jsem ocenila své pravé já, ocenila jsem i Stvořitele.

Těchto 10 lekcí jsou dnes trvalými součástmi mého života. Když mi mí klienti  chválí jasnost Božského vedení, které pro ně dostávám během sezení, vždy říkám: “Děkuji vám, ale veškeré zásluhy patří Stvořiteli a andělům.  Právě oni mě naučili, jak tato poselství přijímat. Já přijímám ocenění  pouze za to, že jsem jejich vedení následovala a že jsem dnes – díky nim – dobrý posluchač.”

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

KARTIČKY POHLAZENÍ A POMOCI
KOUPIT

Duha náramek Květ života
KOUPIT

Přívěsek Květ života s čakrovými kameny
KOUPIT