Promluva Doreen Virtue o současné energii s meditací pro uvolnění starostí

Archanděl Michael

Vítejte v tomto našem společném čase, který je pro mě tolik posvátný a během něhož se můžeme všichni spojit a podpořit. Můžeme si dávat a také přijímat. Také si můžeme mnoho věcí vyjasnit. Podíváme se na to, co se teď děje. Děje se toho tolik. V první řadě, pokud navštěvujete facebook nebo email, se jen těžko vyhnete novinkám a slovům v nadpisech. Ty jsou teď velmi silné. Je mi teď 56 a nadpisy čtu tedy  mnoho let a někteří z vás, kteří jsou mladší si  tedy nemusejí pamatovat, že obdobné konflikty se děly již dříve. A já si je sama pamatuji ještě ze svého dětství, kdy tytéž země měly mezi sebou problémy. A pokud jste četli Bibli, nebo jiný historický záznam, pak jistě chápete, že na Zemi byly konflikty vždy. My jako milovníci míru, si přejeme a modlíme se za to, aby to tak nebylo.

Ale jako realisté také chápeme, že na světě existují lidé s velkým egem, kteří se vyšplhali a na špičku a mají moc vyvolávat násilné situace, což dělají pouze pro potřeby svého ega. Budu upřímná, nijak je nesoudím. Ale my s těmito lidmi sdílíme planetu a ne každý je pozemským andělem. Andělé nám ovšem často připomínají, že kdyby tato planeta byla tak míruplná, jako jsou nebesa nebylo by nutné, abychom sem přicházeli v lidských tělech a nebylo by třeba pozemských andělů.

Důvod proč jste tady právě teď, jsou právě tyto konflikty, které se zdají být čím dál víc ohavnější, částečně k vůli okamžitým informacím, které se šíří internetem.

Nijak prosím nepodceňuji konflikty a zločiny proti lidskosti, které se nyní na Zemi odehrávají. Avšak, když se podíváte do jakékoliv historické knihy zjistíte, že všechno to šokující násilí tu bylo vždy. Země je velmi velmi násilná planeta. A my jako pozemští andělé si sebou neseme vzpomínky na nebe a pamatujeme si ho.

Ti, kteří žijí podle svého ega, si na nebe nepamatují. Neznají nic jiného, než soutěžení a násilí, postoj „musím všechno mít dřív než vy“ a hrubou energii. Oni nic jiného neznají.

My touto ztrátou paměti netrpíme. My si mír pamatujeme a jsme tady doslova jako učitelé míru. Jsme tu proto, abychom mír ukazovali. A tak, když se vy nebo já necháme upoutat nadpisy v novinách, pak je samozřejmě normální mít lidské emoce a být tím šokováni, rozezleni nebo rozesmutněni. To je naprosto v pořádku. Ale nemůžeme se tím nechat porazit. Nemůžeme svým lidským emocím dovolit, aby nás vystrnadily z naší cesty. Nemůžeme jen sedět, strachovat se o svět. Jsme tu přitom pro to, abychom mu pomohli. Starosti ničemu nepomohou. Starosti ještě přispívají k negativitě. Starostmi jen přiléváte olej do ohně, zvláště, když se nacházíte na duchovní cestě. Lidé, kteří jsou na duchovní cestě,  jsou velmi, velmi mocní. A to jste i vy. Na cokoliv pomyslíte, to se už děje. A to se týká i starostí.

Když jsem psala knihu Archandělé a nanebevzatí Mistři, nikdy nezapomenu na to, co jsem se naučila při psaní o Ganéšovi a překonávání problémů. Ganéša tehdy řekl: Když si děláte starosti, přivoláváte je do své budoucnosti, kde se také naplní. Všechna ta práce, které se věnuji, mě naučila, že si prostě nemůžeme dělat starosti. Starostmi totiž můžeme dokonce i poškodit jiné lidi, když se o ně strachujeme.  Například, když se bojíte, že se vašim dětem něco stane, můžete to učinit sebenaplňujícím proroctvím. Z ničeho vás prosím neobviňuji. chápu, že mít starosti o své děti, je do jisté míry normální. Sama jsem však například přestala říkat druhým lidem o svých plánech, protože se mi už několikrát stalo, že se mi pokazily k vůli negativní energii druhých lidí. O všem říkám lidem až poté, co je to hotové. Máte-li nutkání se s někým podělit o své nadšení, podělte se o něj s Bohem nebo o nich povězte svým zvířátkům rostlinkám nebo Andělům. Energie starostí je jednou z nejškodlivějších energií na této planetě a je třeba ji uvolnit.

Jak víte, já sama se třeba snažím z této planety vystrnadit geneticky modifikované organizmy avšak si dávám pozor, abych si k vůli tomu nedělala starosti. Doslova jak zpívá Bobby McFerrin Don’t worry be happy – nedělej si starosti, buď šťastný. To je vaše poslání, nedělat si starosti, ale být šťastný.

Pojďme si nyní udělat meditaci na uvolnění starostí. Spojme se teď všichni společně.

Jak víte, v tomto světě máme ego všichni. Je to součástí duality tohoto světa. Vaše lidské emoce vám nijak neubírají na duchovnosti. Ale musíme se je naučit zvládat. Nevadí, že tyto pocity máte, záleží však na tom, co s nimi uděláte. Ať už si děláte starosti o svůj vlastní život, o svou rodinu, o práci nebo o svět jako takový. Na tomto světě nejsme proto, abychom přispívali ke starostem, ale abychom pomohli světu k uzdravení a byli příkladem míru.

Popírání svých starostí ničemu nepomůže. Starosti se budou prostě schovávat, tak jako každá energie ega, dokud se jí nepostavíme čelem. Je potřeba, abychom sebrali odvahu a upřímně podívali se do sebe samých a přiznali si jak se právě  cítíme. Jak se cítíte?

Nejde jen o starosti, ale o jakékoliv nepříjemné pocity. Vztek, stres, pocity viny. Udělejte si svůj vnitřní inventář.

Nádhera. Požádejme Archanděla Michaela, aby s vámi byl po tento čas a dodával útěchu podporu a sílu a sebedůvěru a aby převzal všechny pocity, které nepocházejí od Boha. Bůh vás nestvořil se starostmi, ani se strachem. To je ego.

Představme si je nyní v nádherném vaku ze světla. Dívejte se na ten třpytivý vak v němž všechny jsou.

Představme si nyní, že Andělé dokážou sáhnout do našeho nitra a tento vak z něj vyjmout. Dívejme se jak nás očišťují a zbavují škodlivin uvnitř i navenek.

Dýchejte. Nechte všechny starosti jím. Vydechněte je. Mezitím Archanděl Michael přerušuje všechna pouta, která jste si vytvořili ke svým obavám. Nemyslete si prosím, že Vám starosti pomáhají mít situaci pod kontrolou.  Je to přesně naopak. Když se uvolníte, můžete mít věci pod kontrolou. Jste mocnější. Můžete více pomáhat a jste otevření zázrakům.

Podívejte se, zda ve vás nezůstaly ještě nějaké starosti. Ať už ve vaší mysli, nebo někde ve vašem těle. I kdyby to byla starost o úplnou maličkost, stává se černou tečkou na vaší duši. A my si přece nepřejeme mít na sobě černé tečky. Přejeme si být zcela zářiví. Odevzdejte všechny tyto malé starosti i ty velké Bohu a Andělům.

Také požádejte, aby vás zaštítili před negativitou. Máte sílu a velkou moudrost. Pamatujte, že ne všechno co čtete a slyšíte ve zprávách je pravda. Některé zprávy jsou jen snahou o manipulaci s veřejným názorem. Ti kteří je mají ve svých rukou chtějí, abyste s něčím souhlasili a tak to podle toho udělají.

Zůstaňme tedy soustředěni na skutečnou zprávu, a tou je ta, že Bůh vás velmi miluje.  Bůh vás miluje tak, že se to nedá vyjádřit slovy. Miluje vás za to, kým jste právě teď. Boží lásku si nemusíte zasloužit, vy sami jste Boží láska. Jste jejím ztělesněním. Představujete přítomnost Boží lásky. Jste příkladem Boží lásky. Jste Boží lucernou. Jste jeho kouzelnou hůlkou. Jste tady, abyste si svůj život užívali, abyste byli šťastní, a byli jste nádhernou, nádhernou Boží láskou. Nechte všechno ostatní jít. To nejste vy a ani vám to nijak nepomáhá.  Jen by vám to bránilo ve štěstí.

Nyní, když jste očištěni, je příhodný čas k tomu, abyste Bohu, vyššímu Já nebo Andělům položili jakékoliv otázky, na které byste se chtěli ptát mně.

Nádhera. Všímejte si odpovědí, které k vám přicházejí v podobě myšlenek, pocitů, vizí nebo znamení. Odpovědí se vám dostává, to vám slibuji. Já jsem stejná jako vy. Nemám žádné výjimečné dary, to vás ujišťuji. My všichni jsme rovnocenně obdarováni. Důvěřujte tomu, co k vám přichází.

Děkujeme Bohu, vyššímu Já i Andělům za jejich pomoc. A nyní tuto pomoc přijímáme. S vědomím, že čím více si dovolíme přijmout, tím více budeme moci dávat. Mé modlitby jsou s vámi. Tak tomu je. Amen.

Nádhera, jsem na vás velmi pyšná. A to nemyslím ve smyslu Ega, ale v tom smyslu, že z vás mám dobrý pocit. Je velký rozdíl mezi pokorou a sebepodceňováním.  Sebepodceňováním se pouze srážíte, zatímco s pokorou prostě přijímáte fakt, že vy i já a všichni ostatní jsme si rovni. pokora a upřímná pravda nás činí více otevřenými. A tak jste díky ní lépe schopni více přijímat dary a vnímat krásu. Jsem velmi poctěna, žena této cestě mohu kráčet s vámi.

Doreen Virtue