MODLITBA ZA PODPORU

Nejdražší Andělé, prosím, obklopte mě právě teď vaší povznášející energii. Dnes vás prosím o vaši podporu a vedení při mé vědomé snaze zlepšit svůj život. Budu naslouchat své intuici a s důvěrou přijímat poselství. Budu naslouchat své intuici a důvěřovat zprávám, které přijímám. Budu naslouchat svým pocitům a emocím, které obvykle přicházejí. Díky tomu vím, že mi ukazujete, co je nejlepší pro mé nejvyšší dobro a co žádáte, abych změnil. Prosím vás o láskyplnou pomoc při mých dalších pozitivních změnách. Dnes budu pociťovat jistotu, požehnání a Boží pomoc.

Děkuji.”

modlitba za pomoc