Přijímám všechny části sebe samé

Největší část uzdravení a stávání se celistvou spočívá v přijetí mnoha částí sebe samé. Přijímám okamžiky, kdy se mi dařilo, i okamžiky, kdy to nešlo tak dobře. Okamžiky, kdy jsem se bála, okamžiky, kdy jsem milovala. Okamžiky, kdy jsem byla velmi pošetilá a hloupá, okažiky, kdy jsem byla velmi bystrá a chytrá. Okamžiky, kdy jsem měla máslo na hlavě, okamžiky, kdy jsem byla vítězkou. Každý z nich je mou součástí. Většina mých problémů vzniká z odmítání některých částí mé osobnosti – nemiluju-li sama sebe zcela a bezpodmínečně. Na svůj život nehledím zpět s hanbou. Dívám se na minulost jako na součást bohatství a plnosti života. Bez toho bohatství bych zde dnes nebyla. Přijímám-li vše, co je mou součástí, jsem celistvá a zdravá.

přijímám se