DESÁTEK

Energie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled, protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější. Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla přijímání má chladnější energii, přesto na pohled stejně krásnou. Připomíná modré světlo na sněhu a ledu. Energie směřuje dovnitř, kde bude s vděčností použita předtím, než bude opět vydána při dávání. Obě síly se navzájem podporují. To znamená, že abyste mohli přijímat, musíte dávat, a naopak. Tento cyklus je tak hluboce vetkán do fyzické existence, že k tomu, abyste zvýšili proud, který vám přináší dary, stačí jen posílit energii dávání.

Desátek je starou tradicí, jejímž prostřednictvím člověk daruje příjemci dle své volby deset procent svého příjmu. To má obrovský energetický účinek. Dávat můžete mnoha způsoby. Pokud potřebujete více času, pak věnujte svůj čas pomoci druhým. Pokud potřebujete více oblečení, nábytku nebo jiných materiálních věcí, pak věnujte podobné věci charitativním organizacím nebo potřebným jedincům. Pokud potřebujete více peněz, pak darujte finanční obnos tam, kam vám to radí váš vnitřní hlas.

Dávání vyvolává hojnost, která pulzuje celým fyzickým vesmírem. U těch, kteří jsou v souladu s tímto přirozeným cyklem, vyvolá každý akt darování okamžitě účinek. Dávejte dnes s velkou radostí, nikoli proto, abyste něco dostali nazpět, ale jen pro radost z tohoto životního věčného cyklu.

 

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám svůj desátek z čisté touhy svého srdce dávat druhým, protože dělit se je mou přirozeností. Dávání a přijímání mě nestojí žádné úsilí a činím tak pro radost.

desátek

 

*  *  *

Z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue