PŘIJÍMEJTE KOMPLIMENTY

radost

Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje.

Vážíte-li si sebe samých, pak se každý ve vaší přítomnosti cítí hoden stejné lásky a obdivu. Nejde o vychloubání se. Když má člověk rád sám sebe a oceňuje se, není v tomto přístupu ani za mák povyšování se nad druhé. Většina lidí se však mylně domnívá, že tomu tak je.

Když vám někdo udělá poklonu, vaše duše touží tento dar přijmout. Podobně jako si vaše tělo bere svou výživu z jídla a pití, i láska a ocenění jsou zase potravou, která vyživuje vaši duši.

Když vás dnes budou druzí chválit nebo když vás ocení, přijměte tento dar s otevřeným srdcem. Neuhýbejte laskavým slovům, přijměte je. Těšte se z toho, jaký účinek má na vaši duši ocenění druhých.

Myšlenka pro tento den

Přijímám chválu graciézně a s vděčností. Otevřeně přijímám ocenění, které mi vyjadřují ostatní, a dopřávám si, aby mne milovali. Je pro mě bezpečné, když mě druzí chválí.

z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue