Rozhovor s Jeho Svátostí Dalajlamou k útokům v Paříži

Tibetský duchovní vůdce řekl pro německou stanici Deutsche Welle v reakci na pařížský útok: Začněme budovat mír a neočekávejme pomoc od Boha nebo vlád.

Pro miliony svých oddaných po celém světě je Dalajláma ztělesněním lidskosti a soucitu.  Dalajláma, jehož skutečné jméno je Tändzin Gjamccho, obdržel v roce 1989 Nobelovu cenu za mír, a je známý pro jeho dlouhodobý boj za autonomii Tibetu.

DW: Jak se díváte na teroristické útoky v Paříži?

Dalajlama: Dvacáté století bylo jedno násilí, kdy více než 200 milionů lidí zemřelo v důsledku válek a jiných konfliktů.  Nyní jsme svědky přerůstání krveprolití z minulého století do současného. Jestliže klademe více důraz na nenásilí a harmonii, může to být předzvěstí nového začátku.  Pokud se nebudeme vážně usilovat o dosažení míru, budeme i nadále svědky opětovného mrzačení humanity, které známe z 20. století.
DalajlamaLidé chtějí žít v klidu a míru. Teroristé jsou krátkozrací, a to je jedna z příčin bujících sebevražedných útoků.
Tento problém nemůžeme vyřešit pouze modlitbami. Jsem buddhista a věřím v moc modliteb. Ale lidé vytvořili tento problém a nyní žádáme Boha, aby ho vyřešil. To je nelogické. Bůh by řekl, vyřešte si jej sami, protože přededevším vy jste ho vytvořili.
Potřebujeme systematický přístup, abychom pěstovali humanistické hodnoty jednoty a harmonie. Když s tím začneme hned, existuje naděje, že toto století se bude lišit od předchozího. Je to v zájmu všech.
Proto začněme budovat mír v našich rodinách a společnosti a neočekávejme pomoc od Boha, Buddhy nebo vlád.

Vaší hlavní myšlenkou vždy byly mír, soucit a náboženská tolerance. Přesto se zdá, že svět jde opačným směrem. Vaše poselství nerezonuje s lidmi?

Nesouhlasím. Myslím si, že jen malé procento lidí se hlásí k projevu násílí. Jsme lidské bytosti a není důvodem ani ospravedlněním pro zabíjení druhých. Máte-li si ostatních vážit jako bratra či sestry a respektovat jejich práva, tak zde není žádný prostor pro násilí. Kromě toho problémy, kterým dnes čelíme jsou výsledkem mnohem povrchnějších rozdílů než jsou náboženská vyznání nebo národností. Všichni jsme lidé.

Vidíme, že světoví státníci jsou posedlí hospodářským růstem a nejde jim o morálku, Obáváte se tohoto trendu?

Pokud nebudeme dávat morální zásady nad peníze, budou se naše potíže zvětšovat. Morálka je důležitá pro všechny včetně náboženských vůdců a politiků.

Zdroj: https://www.dw.com/en/dalai-lama-on-paris-attacks-work-for-peace-and-dont-expect-help-from-god-and-governments/a-18852858