Pranám a daršan

V souvislosti s příjezdem Matky Meery do České republiky vám poskytujeme několik informací, které jsou dostupné na stránkách Matky.

Co je to daršan?

Matka Meera

Daršan je tichý dar milosti a Světla, předávaný skrze Matčin koncentrovaný pohled a dotyk. Světlo zvolna rozpouští nahromaděné překážky a proměňuje celou bytost.

Když jsme u tebe, klekáme si před tebou a ty bereš naši hlavu do rukou. Co to znamená?
Po zádech člověka se táhne bílá čára, která začíná u chodidel a pokračuje až k hlavě. Vlastně dvě čáry začínají u chodidel, zvedají se podél nohou a spojují se na začátku páteře v jednu, která vede až na vrcholek hlavy. Tato čára je tenčí než vlas a má na sobě uzlíky, které božské bytosti pomáhají rozvazovat. Je to velice jemná práce a musí se provádět s obrovskou pozorností, protože když se vlákno zlomí, je ohrožen váš život. Když držím vaši hlavu, rozvazuji tyto uzlíky. Také odstraňuji jiné druhy překážek, které brání vaší praxi. Když se dotýkám vaší hlavy, světlo se pohybuje vzhůru po bílé čáře. Určuje tak jako měřič stupeň vývoje vaší cesty. Když tu není žádný pokrok, světlo jde směrem dolů podél čáry a ukazuje stupeň, kde se vaše sadhana zhoršila. Když světlo pokračuje z chodidel až na vrcholek hlavy, člověk má mnoho zážitků a vizí, ačkoliv někteří lidé mají vize a zkušenosti bez této bílé čáry. Komu Světlo vystoupí až na vrchol hlavy, má schopnost spojit se s Nadduší.

Když dokončíme pranám, v tichosti se ti díváme do očí. Co se při tom děje?
Dívám se do každého kouta vašeho bytí. Dívám se na všechno, co je uvnitř vás, abych věděla, kde pomoci, kde dát sílu nebo uzdravení. Ve stejný čas dávám Světlo každé části vašeho bytí. Otevírám všechny vaše části Světlu. Když budete otevření, budete to čisté vnímání i vidět.

Co vidíš, když se lidem díváš do očí?
Vidím těžkosti v jejich životech a překážky na jejich cestě.

*  *  *

Zdroj: www.matkameera.cz, https://www.mothermeera.com/media