Co je pravou oddaností?

Odevzdat se, znamená vše nabízet Bohu. Odevzdat se znamená Bohu nabídnout svůj život. Jednoduchost je oddanost.
Když jsme prostí, ego se rozpouští samo v sobě a přicházejí odpovědi. Vždy pamatujme, nehledě na to, jak jsme velcí, že je něco většího – Bůh, to znamená odevzdat se. Oddanost znamená nebýt sobeckým. Pokora je odevzdanost.

Matka Meera

Matka Meera

*  *  *

zdroj:  httpss://www.facebook.com/MotherMeera1/photos/a.447913121975282.1073741843.443542615745666/536807406419186/?type=1&theater