Poselství Andělů k odpouštění od Doreen Virtue

Motýl, jenž se svobodně vznáší vzduchem, to je nádherný pohled. Když dítě běží trávou za barevným kotětem a směje se z plna hrdla, nebesa jsou v tu chvíli na dosah. Tyto obrazy plné krásy, k vidění jen na vaší Zemi, jsou pouze malým příkladem svobody a milosti. Podobných projevů je takové množství, že ani nejbohatší představivost je nedokáže obsáhnout, naši milovaní.

Všichni, kdož jste ochotni naslouchat, slyšte naše slova. Zatímco čtete, nadechněte se zhluboka a dovolte nám abychom vstoupili do vašeho srdce, pak jistě pochopit význam našich slov. Pokračujte v dýchání a prociťujte je. Prociťujte, jak vaši hruď naplňuje nekonečná Láska. Spočiňte v důvěře, že o vás budeme pečovat, zatímco budete číst naše slova, tančící na stránce před vámi.

Avšak nejsou to slova, která odnímají vaši bolest, ale cit Lásky, jenž k vám jejich prostřednictvím proudí. Láska je totiž nejstarším elektrickým impulsem, který se pohybuje po drahách celé vaší bytosti. Běží bez zábran a šíří Světlo a smích. Odstraňuje přitom všechny zbytky omylů, chyb a nedorozumění, na které narazí. Vy jí však často bráníte v cestě. Důvody, proč tak činíte, jsme doposud nepochopili.

Rádi bychom vám přiblížili náš pohled na „odpouštění”. Možná, že pak pochopíte naše slova ještě lépe, na hlubší úrovni. Říkáte kupříkladu, že jste někomu odpustili, přitom na vašich energetických drahách stále zůstávají zbytky zlosti a zášti. Jsou viditelné každému oku, které vnímá vibrace Lásky.

Zavřete-li teď oči, zklidníte dýchání a pronesete-li modlitbu s prosbou, že byste chtěli vidět energetické dráhy prostupující celou vaši bytost, objeví se před vámi. Vidíte, jak po nich běží Láska se svým sdělením plným Boží Milosti? Tyto dráhy jsou skutečnější, než si vůbec umíte představit, a jsou neustále v činnosti při zbavování se napáchaných omylů a chyb.

Mluvíme-li o omylech a chybách, pak tyto pojmy označují nedostatek Lásky ve vašem vědomí. Ačkoli ani toto není pravda, jak brzy, v což doufáme, pochopíte, protože není místo, kde by nebylo Lásky. Láska může „nebýt” pouze ve vaší vlastní představivosti. A kde je vaše vědomí, tam jste i vy. Vy sami jste jednou velkou mocnou myšlenkou. A proto – rozhodnete-li se, že Lásky není – pak se skutečně odsoudíte k životu bez Lásky. Je to totéž, jako když si malé dítě ve své fantazii vytváří své vlastní světy. A je snad fantazie reálnější než skutečný svět? Jen vaše rozhodnutí obsahuje odpověď na tuto důležitou otázku. Jakým způsobem na ni odpovíte, takový si určíte směr, kterým se budete muset vydat.

Protože pokud byste měli strach odvrátit se od svých fantazií bez Lásky, abyste se navrátili do skutečného světa Lásky, Světla a tvoření, pak budete navždy hledat úkryt tam, kde není. Představte si, že jste našli lepší úkryt než ten předchozí. Byli byste ochotni ten první opustit, abyste se mohli přesvědčit, zda by nebyl ten druhý opravdu vhodnější? Zářivý svět reality, který vedle vašeho uměle vytvořeného světa strachu a nebezpečí existuje věčně, vás trpělivě očekává. Pozvání pro vás je v něm vyryto jako do kamene a září Láskou.

Všechno, co jste si kdy přáli, je zde, naši milí. Ono místo uvnitř i vně existuje současně ve všech dimenzích. My vás do této reality dovedeme, jestliže projevíte jen sebemenší zájem. Najdete tak nový prostor k životu, k práci i odpočinku.

Stále znovu nám opakujete, že se musíte chránit, a proto jste ve svém úkrytu nuceni setrvat. Avšak co může ve skutečnosti zranit bytost, která je věčná? Byli byste ochotni připustit, že pro vás existuje jediné nebezpečí, kterým je zatvrzelé srdce? Srdce, které se zatvrdí a odvrátí se od zářícího Světla Lásky. A ani toto takzvané nebezpečí nezpůsobí žádné rány. Způsobí jen zapomnění, které vám umožní cítit bolest, a přesvědčí vás, že jsme vám chtěli nabídnout ochranu, již vy přece nepotřebujete.

Neuzavírejte se ve svém brnění. Přestaňte se vyzbrojovat jako do bitvy, naši drazí. Ale odevzdejte se pravdě. Ucítíte úlevu, když z vás opadne ochranný krunýř, který vás jen znecitelňuje.

Vaše moc je věčná a nemůže být zničena ani vaší myslí, ani jiným člověkem. Povolejte si své síly, které dřímají ve vašem nitru: Učiňte tak ihned: Požádejte nebe, ať očistí vaši mysl a naplní ji inspirací, která vás o další krok přiblíží k věčnému Domovu. Vaše mysl se stane čistá jako při svém zrodu a zaplaví ji odpuštění směřující krok za krokem ke věčnosti.

A pak nastane chvíle, kdy odložíte všechna svá břemena, kterých vám už není zapotřebí. Váš krok bude lehký, neboť vaše srdce bude nahé a otevřené světu, přístupné všem. Pochopíte, že kolem vás nečíhá žádné nebezpečí, a odložíte všechny své zbraně. Tento způsob odpuštění má své kořeny již v dávných dobách, i přesto slouží dodnes.

Vždy a stále nás žádejte o pomoc, naše milá dítka, a žijte s vědomím, že jsme ustavičně po vašem boku. Nerozumíte-li, jak může odpuštění otevřít zamčenou vězeňskou celu, spěte dál klidně a nehledejte odpověď. Využijte však naší nabídky okamžité pomoci. Zavolejte nás, své Anděly, svým dechem, myslí i svým srdcem. Sjednoťte své touhy v jediné upřímné úsilí; požádejte nás, ať z vás odejmeme tu tíhu zloby a úzkostné chvění ze strachu z číhajícího nebezpečí.

Vaše přání budou okamžitě vyslyšena, a vaše otevřené srdce tak bude připraveno k očistě. Nespěcháme přitom na vás, avšak promeškáte-li pravou chvíli, příležitost už se nevrátí. Očistěte proto svou mysl a zavolejte nás nyní, abychom se mohli společně radovat a smát při pohledu na váš mizející strach. Osvobodíme vaše srdce a vaši mysl. A až uslyšíte jemný smích vašeho srdce, pojednou lehkého jako pírko, zjistíte, že myšlenky na únik a skrýš jsou ty tam. To proto, že jste zcela probuzeni a ponořeni do Lásky, kterou společně sdílíme všichni s naším Stvořitelem, naším Pánem, Bohem.

– Doreen Virtue

*  *  *

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE DO NAŠEHO OBCHŮDKU :-)

KARTIČKY POHLAZENÍ A POMOCI
KOUPIT

Archandělská esence Chamuel
KOUPIT

Květ života, masiv ořech 16-17 cm
KOUPIT